Oslo viser vej på komplekse sociale udfordringer

Sundhed

03/02/2020 10:56

Andreas Borg

Fra New Public Management styring til nytænkning. Hvordan gentænker vi social velfærd? LIFE Oslo projektet viser: Fra forældet bureaukrati til radikalt mindre sagsbehandling på et år.

Bureaukratiets grundmodeller smuldrer

Hvordan løses individuelle og komplekst sammensatte problemer i et offentligt system? Som skal behandle alle borgere lige – og hvor ’one size fits all’ tankegang har været løsningen i mange tiår?

Det offentlige bureaukrati blev etableret for at alle borgere skulle få en retfærdig og ens behandling. I modsætning til det oplyste enevælde hvor kongens og hans lokale repræsentanter kunne indkræve skatter og afgifter og (ikke så sjældent) efter eget forgodtbefindende.

Bureaukratiet har haft en særdeles vigtig funktion. Men nu, mange århundreder efter, har samfundsstrukturer, livsførelse og individualisering ændret vores forståelse af velfærdsstaten så radialt, at ’systemet’ har svært ved at følge med. Den traditionelle industri og New Public Management tænkning som kan håndtere mange udfordringer med centraliseret styring er udfordret. Hvad gør man så?

Nytænkning i norske kommuner

Med inspiration fra England går norske kommuner foran med offentlig radikal innovation - med forebyggelse og ’lavtærskel løsninger’. I 2013 blev tolv pilotprojekter etableret i 10 kommuner inden for psykisk helse. I dag har 45 norske kommuner lavtærskel løsninger, inden for psykisk helse.

Lavtærskeltilbud har flere definitioner. Helsedirektoratet.no forstår det som et tilbud som skal være tilgængelig for grupper som har store udfordringer med at opsøge det offentlige og som får en direkte tilgang uden stor forudgående sagsbehandling. Det sker fx i form af korttidsbehandlingstilbud for personer over 16 år med mild til moderat angst, depression, begyndende rusproblemer og/eller søvnvanskeligheder. Uden tidskrævende forudgående sagsbehandling.

For ca. halvandet år siden blev der oprettet et nyt tilbud til familier med sammensatte udfordringer i bydelen Frogner, Oslo Kommune. Et projekt som skulle nytænke bureaukrati, borgerinvolvering og sagsbehandling. Projektet er inspireret og baseret på model afprøvet over en 10 årsperiode i «The Life Program» i England af Hilary Cottam.

Bureaukratisk radikal nytænkning - LIFE projektet

Centrale aspekter af LIFE projektet i Oslo er samordning af tjenester, relationelt arbejde, tillid og reel brugerinvolvering. Et program som er udviklet for familier som lever i social, emotionel og/eller finansiel krise.

Teamet tilbyder opfølgning, støtte og koordinerende indsatser til børn/unge og deres familier som har behov for omfattende og sammensatte ydelser. I modsætning til mange tværfaglige projekter i Danmark, er det i LIFE Frogner projektet familien, der leder an, fordi de regnes som eksperterne i eget liv. Herudover arbejdes der med kontinuerlig læring sammen med familien og projektdeltagerne. Og med hyppige familiebesøg.

Radikale resultater i Oslo Kommune

Projektleder Bjørn Arne Winsnes er ganske overbevist. Han anslår en 50% reduktion af sagsbehandlingstiden er opnået efter projektets start for halvandet år siden. Og det holder stik, mener han.

Og Bjørn Arne udtaler: ”Vi kan se at familierne udvikler sig i samarbejde med LIFE medarbejderne. De får langt flere kompetencer til at håndtere udfordringer i eget liv, med denne nye tilgang”.

Lige nu skal forskere fra et norsk universitet i gang med en stor kortlægning af forholdet imellem indsatser og resultater og få afklaret om det er bevis for LIFE projektets resultater. Dvs. hvor stor social forandring det skaber og hvilke konkrete økonomiske forbedringer det giver bydelen. Det er en omfattende analyse som er færdig foråret 2020. 

Inspirationskilder for denne artikel:

  • Hillary Cottam: Radikal Hjælp, 2018, Forlaget Mindspace.
  • Andreas Borg og Ottar Ness: Lærings som organisationens centrale ressource – hvorfor og hvordan? Aktionsforskningsprojekt om organisations- og styringsformer der skaber løbende læring, Erhvervspsykologi nr.4. 2019.
  • Birgit Valla: Bedre end best practice, 2020, Forlaget Mindspace.

 

Artiklen er skrevet af Andreas Borg, som er Managing Partner i konsulenthuset Social IQ. Siden 2010 erfaring fra offentlig innovation i mere end 10 kommuner, social psykiatri, skoler, daginstitutioner og andre offentlige organisationer.

Ekstern ansat på den offentlige lederuddannelse for Københavns Professionshøjskole siden 2008, har undervist mere end 300 offentlige ledere. Ledererfaring fra Nets og 6 års erfaring med udsatte unge som leder og medarbejder. 

Skriv til Andreas på [email protected].

 

 

Mest Læste

Annonce