Sagsbehandlerne er kernen i en succesfuld teknologisk omstilling

RPA, chatbots og machinelearning. Det er bare nogle af de former for teknologi, der i år for alvor er ved at finde fodfæste i kommuner, regioner og stat.

Vi må og skal gøre os klart, hvad vi vil bruge digitaliseringen til, mener næstformanden for HK Kommunal, Mads Samsing.

Og lad mig indlede med at slå fast, at både vores medlemmer og vi som fagforening langt hen ad vejen gerne understøtter bestræbelserne på at gøre hverdagen lettere for borgere og virksomheder - også ved at gøre brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor.
 

Processen forstærkes af økonomiske rammer

Den digitale udvikling er naturligvis drevet af de muligheder, den teknologiske (r)evolution giver. Men processen bliver forstærket af, at for eksempel kommuner og regioner under uændrede eller endda strammere økonomiske rammer skal kunne tilbyde borgerne acceptable velfærdsløsninger.

Det gælder især håndteringen af det voksende antal plejekrævende ældre og børn. Det offentliges appetit på den digitale omstilling handler med andre ord i høj grad også om at frigøre ressourcer.

Desværre ser vi i alt for mange tilfælde, at politikerne og arbejdsgiverne i den offentlige sektor anvender disse basale forudsætninger som afsæt til at føre en ’nødvendighedens politik’. Brugen af kunstig intelligens må imidlertid aldrig blive et mål i sig selv.

Vi må og skal gøre os klart, hvad vi vil bruge digitaliseringen til og i den sammenhæng: Hvad vil vi med den offentlige sektor? Selvfølgelig skal den være effektiv. Det er bare ikke noget udtømmende svar. For den offentlige sektor skal også være med til at sikre tryghed og retfærdighed. Her kommer det menneskelige aspekt ind i billedet.

Læs artikel: Robotter overtager det kedelige arbejde i Statens Administration

Borgerne vil høres

Min tese bliver understøttet af, at ni ud af ti borgerne oplever, at retfærdighed er, at der bliver lyttet til dem, og at de bliver behandlet med respekt. Samme høje andel synes, det er vigtigt, at der er personlig kontakt med en medarbejder i forbindelse med opgaveløsningen. Bare hver femte synes, det er vigtigt, at den offentlige sektor skal løse opgaverne så billigt som muligt. Det er endnu engang slået fast i den årlige ’IT i praksis’-undersøgelse af Rambøll og Dansk IT. Det er med andre ord mennesker, der giver tryghed og retfærdighed. Ikke maskiner.

Læs artikel på SamfundsDesign: Kunstig Intelligens klarer bogføringen i Region Nordjylland

Bevar det faglige skøn

I januar i år indgik Folketingets partier en politisk aftale om digitaliseringsklar lovgivning. Den skal blandt andet muliggøre automatisk sagsbehandling, og lovgivningen skal i stigende grad udformes, så afgørelser skal baseres mere på objektive kriterier og mindre på faglige skøn.

I forbindelse med lovprocessen skal der være en vurdering af implementeringskonsekvenserne. Og i vejledningen hedder det, at objektive kriterier skal vurderes positivt og faglige skøn negativt.

En sådan brug af kunstig intelligens er ikke en farbar vej. Brugen af kunstig intelligens og af digitalisering bredt er nemlig også en investering, der går galt, hvis man høster forventede økonomiske gevinster, før de er der. Det er SKAT ét eksempel på, og vi har desværre talrige andre.

Og værst af alt: Manglen på professionelle, fagligt baserede skøn risikerer at underminere befolkningens tillid til, at de offentlige institutioner omfordeler samfundets ressourcer på en hensigtsmæssig måde. Professionelle sagsbehandlere er på mange måder garanter for velfærdssamfundets legitimitet.

Vi skal først og fremmest gennemføre en digital omstilling af den offentlige sektor for at give bedre service. Ikke for at spare kroner og øre. Og for at lykkes skal vi inddrage de borgere og virksomheder, der er i målgruppen. Men helt essentielt er det, at vi lytter til de sagsbehandlere, der har den faglige viden og kender arbejdsgange og organisationen.

Læs artikel på SamfundsDesign: Vingeskudt robot sat i drift

Mere menneske end maskine

Vi har gennem mange år opbygget et rigt og trygt velfærdssamfund. Det har været og er fortsat helt afgørende, at vi har en relativt stor offentlig sektor, der i øvrigt er blandt de mest effektive og veldrevne i verden. Sådan skal det også være fremover.

Selvfølgelig skal vi gøre brug af teknologiske muligheder. Der er gode muligheder i kunstig intelligens og digital omstilling, og vi er allerede langt i den udvikling. Men selvom vi skal have digital service i verdensklasse, må den offentlige sektor aldrig blive mere maskine end menneske.

Læs artikel på SamfundsDesign: Danmark skal være førende på kunstig intelligens
Læs artikel på SamfundsDesign: RPA-robot tager nordjyder med storm
Læs mere på Samfundsdesign: Digital automatisering med softwarerobotter

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Emneord: Mads Samsing, HK, Sagsbehandlere, Digitalisering, 120619
Samfundsdesign / EG på DenOffentlige.dk EG er en skandinavisk teknologipartner med mere end 1.800 medarbejdere fordelt på 28 lokationer i Skandinavien og Polen. Vi leverer digitaliseringsløsninger til mere end 12.500 offentlige og komm...
Aktivitet: Artikler: 129 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også