Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1., 5000 Odense C

Telefon: 7242 3700 Website: www.socialstyrelsen.dk E-mail:

Socialstyrelsen

Navne

 • Torben Buse rykker til Socialstyrelsen
  28.02.13

  Socialstyrelsen har netop ansat Torben Buse som ny vicedirektør. Torben Buse skal være chef for Metode-enheden og fungere som stedfortræder for styrelsens direktør. Torben Buse kommer fra en stilling som strategichef i Kora – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning og Analyse.

Cases

 • Smartphones kan støtte skolebørn med ADHD
  25.12.12

  Smartphones kan give børn og unge med autismespektrum-forstyrrelser og ADHD mere struktur på skoledagen og medvirke til at reducere konflikter. Det viser et forsøg i to folkeskoler.

Pressemeddelelser

 • Socialstyrelsen giver socialfaglig vejledning om corona på ny hotline
  18.03.20

  En ny hotline i Socialstyrelsen skal vejlede om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger om coronavirus håndteres på socialområdet. Socialstyrelsen.dk vil desuden blive udbygget med nye sider med gode råd og FAQ til fagpersoner.

 • Få implementeringsstøtte og uddannelse i ADHD-indsatsen R&R2
  06.03.20

  Kommuner, regioner og private aktører kan nu søge om uddannelse i og støtte til implementering af den sociale indsats R&R2-ADHD, som er målrettet unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser. Ansøgningsfristen er den 16. april 2020.

 • Undersøgelse af socialtilsynets afgørelser om sanktioner
  18.04.16 Ledelse

  Socialstyrelsen har undersøgt kvaliteten af de fem socialtilsyns afgørelsesskrivelser om påbud og om vilkår for godkendelse. Samlet set viser undersøgelsen, at der er behov for at løfte kvaliteten på området.

 • Barnets Reform: Afsluttende evaluering af lovændringer
  11.12.15 Velfærd

  Antallet af underretninger om børn, der mistrives, er steget markant de seneste år, og fagpersoner oplever, at problemerne opspores tidligere. Det viser den afsluttende evaluering af de lovændringer, som trådte i kraft med Barnets Reform. Men der er også udfordringer med implementeringen af især § 49a.

 • Satspulje: Landsdækkende tilbud skal aflaste familier med uhelbredeligt syge børn
  10.09.15

  Med støtte fra satspuljemidlerne, kan børn med en uhelbredelig sygdom og deres familier nu få hjælp til aflastning og/eller rekreation. Barnet og familien kan være i en meget svær situation og kan derfor have behov for aflastning og støtte.

 • Succesfuldt forsøg med vasketoilet
  20.08.12

  Både medarbejdere og borgere er glade for vasketoiletter. Det er konklusionen på et forsøg, hvor 4 kommuner i samarbejde med Socialstyrelsen og Fonden for Velfærdsteknologi har afprøvet ældre- & handicapvenlige toiletter hos borgere i eget hjem, med behov for hjælp ved toiletbesøg.

 • Nyt videnscenter en realitet
  19.01.11

  Den 1. januar 2011 blev Servicestyrelsen et vidensområde rigere med etableringen af det nye, fælles Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri - ViHS.

 • Udbud: Evaluering af ADHD-udviklingsprojekter
  27.10.10

  ADHD-satsning skal hjælpe børn, unge og voksne med ADHD. Servicestyrelsen udbyder opgaven med at evaluere de udviklingsprojekter, som har fokus på indsatsen overfor børn, unge og voksne med ADHD. ADHD-satsningen blev vedtaget i satspuljeforliget 2009. Den samlede satsning skal munde ud i et forslag til en national handlingsplan, som skal hjælpe børn, unge og voksne med ADHD.

 • Ældre igang
  15.10.10

  Vandreture eller foredrag? Mulighederne er mange. Nyt idékatalog om hvordan man kan organisere aktiviteter for ældre.   Uanset alder er det vigtigt at leve et aktivt liv - for at øge vores livskvalitet og for at modvirke social isolation. For ældre borgere kan et aktivt liv også være med til at fastholde de ældres evne til at fungere normalt i længere tid.

 • Af prostituerede til prostituerede
  15.10.10

  Prostituerede er med i redaktionen bag bladet "Under Facaden".  I dette nummer af "Under Facaden" fortæller en kvinde, der er stoppet i prostitution, om det dobbeltliv hun levede, da hun var i prostitution. Om venskaberne der ebbede ud, om selvværdet der blev mindre fordi hun blev isoleret, og om den store pris børnene betalte, fordi de også blev isolerede sammen med hende.

 • Fokus på forældre hjælper udsatte småbørn
  14.10.10

  Tidlig indsats og dialog med forældrene er centralt i arbejdet med udsatte småbørn.   Servicestyrelsen udgiver sammen med SFI og COWI rapporten: "Forebyggende foranstaltninger 0-4 år".   Forskning og praksis peger på, at forholdet mellem det lille barn og forældrene er afgørende i forhold til at give barnet den bedste start på livet. Derudover er det blandt andet vigtigt med en tidlig indsats, og at have en ligeværdig dialog med forældrene.

 • Overblik over prostitutionsområdet
  07.10.10

  Ny årsrapport redegør bl.a. for mediernes dækning af prostitutionsområdet.   Prostitution er genstand for stor interesse og der skrives meget om det i medierne. Alligevel kan det være vanskeligt at danne sig et overblik over området. Med Servicestyrelsens nye initiativ bliver det muligt at få overblik over markedet og over hvilke  sociale- og sundhedsmæssige tilbud, der findes.   I 2009 har der været en heftig debat om hvorvidt Danmark skal kriminalisere sexkøb.

 • Deltagelse i Projekt Misbrugsbehandling
  06.10.10

  Misbrugsproblemer gør det vanskeligt for unge at få hverdagen til at fungere og at gennemføre en uddannelse. Med Projekt Misbrugsbehandling får kommunerne mulighed for at implementere tre misbrugsbehandlingsmodeller, der bygger på en grundig beskrivelse af deres indhold, anvendelsesform, målgruppe, mål og resultatkrav. Det første delprojekt (MST-CM) er allerede under forberedelse og nu er Servicestyrelsen klar til at udmelde de sidste to.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner