Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Efter nye anbefalinger: Enlig mor til tre, vil kunne modtage 23.500 kroner på kontanthjælp

Social

02/6/21 11:47

LTT

En enlig mor til tre, på kontanthjælp vil kunne få 23.500kr. om måneden, hvis kontanthjælpsloftet fjernes.

Regeringen har fået udarbejdet en rapport med anbefalinger fra Ydelseskommissionen omkring nye regler til kontanthjælpsmodtagere. En af anbefalingerne lyder på, at fjerne det eksisterende kontanthjælpsloft. Det vil betyde at særligt én gruppe af kontanthjælpsmodtagere vil få en månedlig disponibel indkomst, som kun ligger få tusinde kroner under hvad de ville tjene i et lavtlønsjob. Det skriver Berlingske

Ikke betale sig at arbejde

Det reagerer flere nu på, og de konstaterer, at det i tilstrækkeligt omfang ikke vil kunne betale sig for denne gruppe at arbejde, frem for at blive passiv forsørget.

314 sider lang rapport

Ydelseskommisionen har til regeringen afleveret en 314 lang sider rapport ledsaget af 181 sider bilag. Rapporten omhandler deres bud på fremtidens kontanthjælpssystem. Det har taget kommissionen mere end halvandet år at udarbejde denne rapport. Torben Tranær, formand for Ydeleseskommissionen, mener at rapporten afspejler “en rimelig og mere ensartet levestandard” på tværs af forskellige familietyper. Han mener også at rapporten ikke har “givet køb på, at der skal være en klar økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. 

Fjern kontanthjælpsloftet
Et af de forslag Ydelseskommisionen kommer med, er at fjerne kontanthjælpsloftet. I 2016 blev kontanthjælpsloftet indført, som en del af regeringens beskæftigelsesindsats, og kontanthjælpsloftet er en øvre grænse for, hvor meget du månedligt samlet må modtage i integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og særlig støtte og boligstøtte, Formålet ved at indføre kontanthjælpsloftet er, at personer skal mærke en større økonomisk gevinst ved at komme i arbejde. De der er berørte af kontanthjælpsloftet vil opleve en reduktion i enten boligstøtte eller særlig støtte eller begge dele.

Med Yedelseskommisionens nye forslag om at fjerne kontanthjælpsloftet, vil det betyde at en enlig mor til tre på kontanthjælp, vil kunne se frem til en passiv indkomst på 23.500 kroner. 

De nye anbefalinger til kontanthjælpssystemet vil dog komme til at ramme psykisk syge hårdt: Læs mere her