Foreningen af social-, sundheds- og beskæftigelseschefer vil have en ny retning på deres fagområder. Foto: Steven O. Eriksen

Socialcheferne: På tide at vende kursen

Nu skal borgerne inddrage sagsbehandlerne og anerkendes som eksperter i eget liv. Det er budskabet fra formand Ole Pass på social- og beskæftigelseschefernes årsmøde i København. Socialcheferne erkender, at socialkrisen skal tages alvorligt og kritiserer de seneste reformer.

“Efter i mange år, med rette at have arbejdet hårdt for at inddrage borgerne er tiden moden til at ændre kurs 180 grader og i stedet udvikle metoder til, hvorledes borgerne bedst inddrager os, når de har et problem eller en opgave, de ønsker løst. Vi skal gøre os tilgængelige fysisk, men frem for alt også mentalt og for alvor acceptere borgeren som eksperten og herren i eget liv.”
 
Sådan lød budskabet fra formanden for landets social-, sundheds- og beskæftigelseschefer i foreningen FSD, der holder årsmøde i København i disse dage. I sin beretning til medlemmerne indledte formanden med at fremhæve tillid som den vigtigste byggesten for indsatsen i kommunerne. 
 
“Nye tider, nye skikke indebærer også, at der i højere grad end tidligere på flere områder sættes spørgsmålstegn ved autoriteter. Det kan kun bifaldes i et demokratisk samfund! Det bliver imidlertid dybt problematisk, hvis dette spørgsmålstegn bliver til mistillid,” sagde Ole Pass, og omfavnede de mange frustrationer, som socialkrise og den generelle debat om velfærdsmodellens fremtid, har affødt. 

Den sociale modstandsbevægelse

Velfærdsmodellen er under forandring. Staten bliver styrket og samfundet klemt. Det har fået flere og flere til at samle sig i protest. Vi kalder det den sociale modstandsbevægelse, som mobiliserer mennesker i protest mod konkurrencestatsreformer og i kamp for at bevare og styrke samfundet. De drømmer om velfærdssamfundet. 

Læs mere her

“At der er kontinuitet og genkendelse i den socialpolitiske udvikling gør det nødvendigt at stoppe op og forholde sig til, om velfærdssamfundet er sat på automatpilot eller om der er behov for grundlæggende justeringer af kursen,” sagde formanden. 

I sin beretning til medlemmerne rettede Ole Pass også en kritik af reformerne af førtidspension og kontanthjælp. 
 
Gensidig forsørgelsespligt
“At bygge en række sociale ydelser op på gensidig forsørgelsespligt i et traditionelt ægteskab, som man kendte det for 40 – 50 år siden, skal således give problemer, når befolkningen har valgt en langt mere nuanceret og dynamisk måde at leve sammen på både i og udenfor et formaliseret ægteskab. Begrebet ægteskabslignende eller reelt enlig er således meget vage begreber at knytte i ordets bogstaveligste forstand kontante retsvirkninger til,” sagde Pass, og anbefalede konkrete ændringer i reglerne om gensidig forsørgelsespligt. 
 
“Vi må derfor fortsat efterlyse en afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt vel vidende at der fortsat er behov for særlig støtte til enlige forsørgere, pensionister m.v.. Dette bør imidlertid ske ud fra en rent økonomisk vurdering og ikke som i dag i en sammenblanding af økonomi og samlivsform,” foreslog formanden inden han direkte kritiserede de kommende ændringer på kontanthjælpsområdet. 
 
“Det kan på den baggrund næppe komme som en overraskelse, at FSD ikke er begejstret for, at man er gået den modsatte vej og har udvidet den gensidige forsørgelsespligt til også at omfatte kontanthjælpsområdet.”

KomDir: Bonusløn er fejlskud

Bonusløn og konkurrenceelementer er fejlskud, men ideen rigtig, siger kommunaldirektørernes formand, Niels Højberg, om Produktivitetskommissionens rapport. Ret fokus på det, der virker, opfordrer kommunaldirektøren.

Læs mere her

Hans medlemmer i kommunerne har den seneste tid været skydeskive for at være bagud i sagsbehandlingen af de ressourceforløb, som blev indført med reformen af førtidspensionerne. Men Ole Pass sendte ansvaret for de udfordringer videre til lovgiverne. 

“Hvis der er en forsinkelse i antallet af ressourceforløbene i forhold til det forventede, skyldes det således ikke primært administrative forhold eller manglende vilje, men snarere en manglende fælles forståelse af baggrunden for disse tal. For mig vil det være et langt bedre mål, at alle, der har brug for et ressourceforløb får det tilbudt. Et mål, vi er langt tættere på at opfylde end måltallet,” sagde han. 
 
Kontanthjælpsreformen
De senere års reformer har medført store ændringer, og en central kritik af forandringerne handler om, at de rammer mennesker, der i forvejen er svage. Ole Pass tog på sine medlemmers vegne således forbehold for konsekvenserne af den udvikling.
 
“Med al respekt for de politiske beslutninger, der er truffet om niveau for ydelser, varighed m.m., skal vi dog udtrykke bekymring for, at vi i kombination af lavere ungesatser, stigende huslejer og i forvejen mangel på billige boliger kan imødese et stigende antal boligløse unge, hvilket allerede i dag er et voksende problem i landets større byer og forstæder,” advarede social-, sundheds- og beskæftigelseschefernes formand. 
 
Emneord: Socialkrisen, Socialchefer, Beskæftigelseschefer, Sundhedschefer, Arbejdsmarkedschefer, Bureaukrati, Kontanthjælpsreform, Førtidspension, Sagsbehandlere, Foreningen af Socialchefer, FSD, Ressourceforløb, Chefredaktør Nick Allentoft
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 28.10.13 Peter Hansen
  Rødovre, Høje-Tåstrup, Dragør og Ikast-Brande kommune er pt indklaget til Tilsynet

  Kære Ole Pass, som styres af prominente politikere som Michael Ziegler og KL, Kommunernes Landsforenings formand da de ikke overholder Retssikkerhedsloven.

  I Tårnby- og Dragør kommune oplever lægerne følgende:

  http://www.taarnby.dk/media/310937/Referat-laegemoede-23052013.pdf

  "Vi oplever patienter, som har diagnoser fra vores erklæringer og/eller speciallæger, men de bliver underkendt og folk bliver hindret dagpenge eller arbejdsprøvning. (Susanne Arnold, Charlotte
  Kjersgaard og Anita Møller)"

  Du har lovet, at i Rødovre kommune vil man snarest følge Retssikkerhedslovens §3 stk.2 der blev vedtaget af Folketinget i 1998 og skærpet i 2010.

  Så der er jo et arbejde der skal igangsættes, fordi opgaverne løses ikke ad sig selv. Derfor er det mit håb at du som foregangsmand løser de problemer der findes i din egen Rødovre kommune, som en begyndelse

  God arbejdslyst.

  Med venlig hilsen

  Peter Hansen

 • 25.10.13 Karin
  Inddragelse af sagsbehandler

  Efter operation af skulderskade ultimo 2011 måtte jeg et år senere opgive mit selvstændige arbejde. Jeg har siden modtaget kontanthjælp og har som 63årig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. De fleste af mine mange sagsbehandlere har været utrolig lydhøre over for mine forslag og ønsker. Jeg har således selv skaffet 1/2 års praktik og er pt. på 4 mdr. ønskeuddannelse - også efter eget forslag. Til hver indkaldt samtale med vejleder har jeg forberedt mig grundigt, da jeg er klar over, jeg bedst selv kender egne ressourcer, behov og ønsker. Jeg er bevidst om, der findes mange ressourcesvage mennesker, der ikke selv er i stand til få sin sagsbehandler inddraget. Det kræver megen vilje og energi, men orker du det - så tag føringen og forklar på en venlig måde, hvad det er, du selv kan og hvad du gerne vil have sagsbehanlerens hjælp til.

 • 25.10.13 Sylvette Trier Kjær
  Eksperter i eget liv, designet af en umenneskelig lovgivning

  det er så trist at syge mennesker, som ikke har udsigt til at kunne bestride et fast arbejde, er parkeret på kontanthjælp.
  det er så trist at samfundet, for at spare nogle, set i det store billede ganske små pebernødder, ved at indføre gensidig forsørgelsespligt for samlevende til en kontanthjælpsmodtager, stiller de syge i et dilemma, hvor de tvinges til at vælge mellem at forlade deres samlever eller miste al egen indtægt.
  det er så trist at konsekvensen bliver flere brudte samliv og flere fattige familier.
  Det er trist at samlevende kan få forsørgerpligt på lige fod med gifte, men ikke gøre brug af hinandens personfradrag, og dermed kan have en nettoindtægt som er langt mindre end 2 x kontanthjælp.
  Det er trist at nogle vil føle sig tvunget til at indgå ægteskab.
  Trist at enlige kontanthjælpsmodtagere i fremtiden ikke kan gøre sig håb om at indgå samliv med lønmodtagere.
  Trist at man vælger at indføre fattigdomsskabende, ydmygende og stigmatiserende lovgivning som retter sig mod samfundets syge og svage :'(
  Eksperter i eget liv, designet af en umenneskelig lovgivning.

 • 24.10.13 Judith Hansen
  gensidig forsørgerpligt.

  I alt for mange år har vi (de handicappede) hørt at krisen er politikerne har lavet en kommunal handlingsplan over. men de glemmer bare at de jo gerne vil have os som stemmekvæg bare vi ikke er synlige.da de var med til at rattificere tilgængelig for alle, glemte de at der var uhyggelig mange mennesker der skulle leve med den. Altså undlod kommunerne at gøre noget ved det. Føj at blive ved med at gentage så stor en fejl.

 • 24.10.13 Torben Krogh
  Gode ord

  Jeg synes, der er mange rigtig gode kommentarer her! Sobre og fornuftige - i modsætning til den politik, der føres og udmøntes, endda med gentagne lovbrud, ude i kommunerne. Så tak til alle de, der har skrevet!

 • 24.10.13 Frk Mortensen
  Nu skal borgerne inddrage sagsbehandlerne og anerkendes som eksperter i eget liv.....

  Endnu engang må vil ligge øre til en omgang vås af største skuffe... Jeg bliver så umådelig harm over, at skulle læse om DEMOKRATISK SAMFUND. Hvori ligger demokratiet, for de der bliver "stavsbundet" i eget liv ?, hvori ligger demokratiet i, at kommunalt og statsansatte, frit kan forbryde sig mod lovgivningen og menneskerettighederne, UDEN at være strafansvarlige ? Artiklen er en hån mod den mennesker der har lidt under vores såkaldte "demokratiske velfærds samfund". Hvem skal stå for opsamlingen af alle disse mennesker, der idag sidder tilbage og har mistet ALT, såvel fysisk som psykisk ? Havde vi levet i det gamle Rusland, havde vi som mennesker måske kunne forudse dette ragnarok, som har fundet sted i Danmark i en "menneskealder", men at komme NU, hvor bølgerne går højt, grundet "modstandsbevægelser" med autoriteter i top og bede befolkningen om TILLID.... DET kan man vel ikke forvente andet en harme og mistillid over...

 • 24.10.13 Flemming Borch
  Nu skal borgerne inddrage sagsbehandlerne og anerkendes som eksperter i eget liv.

  Som bisidder til en langtidssyg, kan jeg byde disse nye signaler velkommen. MEN imidlertidsiger min erfaring mig, at det bliver en yderst svær opgave at inddrage sagsbehandlerne som en samarbejdspartner omkring den syge, så længe sagsbehandlerne kan se en økonomisk interesse i form af bonusordning for at afslutte sygedagpengesagen. Alle i denne verden ved jo at udsigt til penge omlægger prioriteringen omkring - i dette tilfælde - den syge. Med den - af den syge, forhadte bonusordning er opbyggelse af tillid utrolig svært, så længe jobcentrene arbejder mod den syg og ikke med.

 • 24.10.13 G.
  Syge på Kontanthjælp er billigere end på sygedagpenge!

  Alle kommuner gør det, syge er bare billige at have på kontanthjælp på livstid. De kan blive ved at proppe dig i arbejdsprøvninger og ressourceforløb, for der er ingen grænse på hvornår de reelt skal tilbyde dig enten en fleks eller pensionsordning. De syge kan og må ikke sige fra, til de metoder der bruges på job og borgercentrene. For hvis vi gør det, så bliver vi mødt med sanktioner i hjælpen. Vi kan ikke engang klage til offentlige myndigheder, for de noterer bare din henvendelse som information og skriver vi foretager os ikke yderligere i din sag. Advokater har vi ikke råd til og der findes ikke gratis retshjælp i alle kommuner hellere. Så vi drukner i den grad i vores såkaldte demokratiske velfærdsystem!

 • 24.10.13 frøken klint
  Hvorfor kan man ikke puttes i en "anden kasse" end kontanthjælp når man er langtidssyg?

  Hvor er det dog rigtigt hvad I alle skriver.... Jeg er selv langtids syg på kontanthjælp, dog godkendt til flexjob på 6. år uden det er lykkedes rent faktisk at finde et flexjob.... For hver gang det har gået godt i en arbejdsprøvning og der var noget der mindede om succes, så har jobkonsulenten bestemt at jeg skulle sættes op i tid, og det er så blevet ved, indtil jeg måtte sygemeldes pga alt for mange timer til at jeg kunne holde til det...selvom jeg gang på gang har bedt om at blive sat ned i tid igen.. De gange der har været en ansættelse på tale, så er det endt med, at de kun vil give 50% tilskud og ikke 2/3 del som også er en mulighed selvom jeg kun har kunne arbejde ca 15 timer om ugen-så bliver jeg jo for dyr for virksomhederne som har været sat 2/3 del i udsøgte, og så trækker de tilbudet om job tilbage. Men skal snart i en ny arbejdsprøvning, så håber det lykkedes denne gang. Men jeg synes virkelig at der mangler en "anden kasse end kontanthjælp" for os der er syge, så vil ikke konstant skal forklare at det ikke er fordi vil ikke vil arbejde at vil er på kontanthjælp, og så ville det være fantastisk, hvis det ikke var en jobkonsulent der ene og alene skal vurdere/beslutte hvor mange timer man kan holde til at arbejde!!!

 • 24.10.13 Ole Jakobsen
  Tillid i stedet for mistillid

  Ja det kommer næppe ud af det blå. Ud over de nævnte problematikker i forbindelse med reformerne om forsørgelsespligten og unge ydelsen, skal der oven i lægges de problemer der opstår for ca.80.000 syge på kontanthjælp, at de skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for ikke at mister kontanthjælpen og blive overladt uden forsørgelse til sin egen skæbne.

  Hvad formanden for FSD Ole Pass slet ikke kommer ind på er, om kommunerne for fremtiden vil overholde gældende kove og regler. Hvis det ikke sker, vil det aldrig være muligt at opbygge noget der bare minder om et tillidsforhold. Formanden for ADHD foreningen kritisere jobcentrene, for ikke at have tilstrækkelig viden om sygdommen. Problemet er, at ingen i jobcentrene ved noget som helst andet, end hvordan de skal bryde loven, for at det kan blive en økonomisk gevinst for de enkelte kommuner og ikke en øget udgift.

  Kommunerne er så indsyltede i en fast rutine med at tilsidesætte borgernes læger og andre fagfolks rapporter, ved at købe sig til de rigtige svar hos konsulenter, at det ville kræve, at konsulenterne helt blev afskaffet og det i stedet er borgeren med de læger, psykologer, psykiatere osv, der tilsammen er eksperterne. Det vil kræve en mindre revolution, som nok aldrig vil finde sted, for økonomien er det alt afgørende og overskyggende, samtidig med, at det er det eneste politiske udgangspunkt i dagens Danmark.

  Tale er sølv, handling er guld. Hvis Ole Pass ord skal blive til virkelighed vil det betyde, at hele det politiske system sætter mennesket i centrum og ikke deres egen økonomiske grådighed. Det vil nok først ske, når en ny generation af politikere vil tage opgøret med forældrenes egocentriske navlebeskuende politiske anskuelse.

 • 23.10.13 Denni Brøndum-Hansen
  Et opråb.

  Vi, folket må gribe til pennes våben, i kampen mod denne lovstridige ændring på vores rettigheder og pligter, og i sidste ende til civil ulydighed om nødvendigt.

  Det er ikke kun de enlige, de syge, eller borgere med raske partnere, der rammes. Det er alle familierne på overførselsindkomster, der på den ene eller anden måde, kommer i klemme.

  For vores vedkommende, er vi nød til at overveje en skilsmisse og flytte fra hinanden, fordi min førtidspension, ikke kan bære den høje husleje, de faste udgifter, som mad og andre regninger alene. Det kan vi på ingen måde kompensere for. Min kone kommer ikke på arbejdsmarkedet, fordi vi mister penge. Tværtimod. Hun bliver bare mere syg.

  Nej, enden bliver at kommunen får en større regning. Hvilket betyder, at vi i sidste ende bare flytter problemet fra en kasse til en anden. Men det ændrer ikke på vores livskvalitet at pengene bliver flyttet rundt på et stykke papir.

  Med Bi-polar lidelse, følger en dyr regning, denne vil uvægerligt blive større, når vi mister livsindhold og råderum over vores hverdag. Jeg peger fingre af vores rædselsvækkende amoralske og dybt kritisable regeringer for det kaos, de svage i vores samfund bliver udsat for.

 • 23.10.13 Jimmy
  Gensidig forsøgerpligt for samlever

  Man har skabt et os og dem politik. Ved at ramme de psykisk syge og fysisk syge som er parkeret på Kontanthjælp, som tilfældigvis har "raske" at støtte sig til i hverdagen gør livet endnu svære for denne gruppe. I mit tilfælde er jeg "samlever" som arbejder, og jeg kan se hvad det gør ved min kæreste. Hun betaler i forvejen intet til huset fordi hun bruger alle hendes penge på kiropraktor og psykolog ( kommune kan ikke stille psykolog til rådighed og har aldrig hørt om paragraf 102. ) Med gensidig forsøgerpligt bliver hendes indkomst lig nul. Jeg har mulighed for at give hende lommepenge, men har overhovedet ikke mulighed for at tage 1600 kr pr. time ud af budget om ugen til psykolog. Så valget er, enten skal vi acceptere at hun aldrig vil komme tilbage på arbejdsmarkedet, eller også skal hun flytte, med mulighed for at kunne betale psykolog med chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er ret hårde beslutninger denne nye grundlovstridige lov medfører.

 • 23.10.13 Hr. 5700førskatmånedligt
  Nu skal borgerne inddrage sagsbehandlerne og anerkendes som eksperter i eget liv

  Jeg vil erfare det før jeg tror det.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også