Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS

Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K

Telefon: 3393 4450 Website: www.sus.dk E-mail:

Socialt Udviklingscenter SUS er i verden for at forbedre den. I tæt samspil med borgere og professionelle udvikler vi nye, stærke sociale løsninger.

Vores mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning. Fx fordi de har et fysisk eller kognitivt handicap eller en psykisk lidelse, eller fordi de har problemer med hjemløshed eller misbrug.

Vores tilgange og strategier varierer, men vi forsøger altid at skabe blivende forandringer for dem, indsatsen handler om, ved at styrke kvalitet og effektivitet i de systemer, der omgiver dem.

Vi arbejder på tværs af fagområder og sektorer, og involverer borgere og professionelle i engagerende og udviklende processer. Vi skaber resultater ved at kombinere viden om, hvad der virker, med nysgerrighed og mod til at eksperimentere.

SUS er et socialt projekt- og konsulenthus, der er organiseret som en almennyttig forening. Vi samarbejder med og løser opgaver for et stort netværk af organisationer, kommuner, ministerier og fonde.

 

Blogs

Artikler

 • Fra kontanthjælp til job: Når langtidsledige tager teten
  03.04.19 Social

  Knap 100 borgere i Aarhus har i projekt Langtidsledige tager teten fået et personligt borgerstyret budget på op til 50.000 kr. til at finde deres egen vej tilbage på arbejdsmarkedet. Indtil videre har hver tredje forladt kontanthjælpssystemet.

 • Nyt undervisningsmateriale om voldsforebyggelse
  10.01.19 Velfærd

  Et nyt elektronisk undervisningsmateriale klæder kommende fagprofessionelle på til at forebygge voldsomme episoder i sociale tilbud. Materialet tager afsæt i de nationale retningslinjer på området.

 • Her er tre konkrete eksempler: Digitale løsninger giver bedre skolegang
  11.12.18 Social

  Inklusion og særlige støttebehov kan skabe udfordringer for både elever og lærere. Digitale vejledninger, virtual reality og spil kan gøre elever mere selvhjulpne, give øget selvtillid og færre konflikter til gavn for alle elever.

 • Frivilligheden falder: Ny undersøgelse - sådan motiveres unge til at blive frivillige
  12.06.18 Social

  Der bliver færre unge frivillige, og de bruger mindre tid på deres frivillige arbejde. En ny undersøgelse fra RUC ser på, hvad der motiverer unge til at blive frivillige, og hvad organisationer skal være særligt opmærksomme på, når de hverver.

 • Når sundhedsvæsenet får tæsk: Finder danske sygeplejersker sig i for meget?
  18.04.18 Sundhed

  Et stærkt udfordret arbejdsmiljø med hverdagstrusler er hvad sygeplejerskerne på en akutmodtagelse i Region Hovedstaden dagligt accepterer, når de går på arbejde. Sygeplejerskerne opfatter blandt andet verbal vold som et arbejdsvilkår.

 • Digitale lege skaber inkluderende fællesskaber i SFO’en
  24.11.17 Velfærd

  Er du SFO-pædagog og interesseret i digital leg som redskab til inklusion? Så tilbyder SUS et gratis kursus som legeinstruktør. Et nyt projekt viser, at digitale lege gør det nemmere for børn med behov for støtte at deltage i legefællesskaber.

 • Botilbuddet Løvkær: Volden faldt til det halve
  08.06.17 Velfærd

  Medarbejderne i botilbuddet Løvkær bruger Trafiklysmetoden til risikovurdering og som pædagogisk redskab i arbejdet med at forebygge konflikter og vold. På to år har de halveret antallet af voldsomme episoder.

 • Lucia Alba tager teten
  01.06.17 Velfærd

  Lucia Alba Broberg drømmer om at gøre naturen til sin levevej. Et borgerbudget på 50.000 kr. fra Aarhus Kommunes jobcenter har givet hende gode muligheder for at forfølge sin drøm.

 • Fædrene i sårbare småbørnsfamilier skal mere på banen
  23.05.17 Velfærd

  "Som far er man velkommen, men ikke inviteret". Det udsagn fra en far blev en øjenåbner for medarbejderteamet i ’Familien i vækst’ i Thisted. De vil nu omlægge tilbuddet, så det i højere grad også henvender sig til fædre i sårbare småbørnsfamilier.

 • WOW - robotterne kommer
  09.05.17 Velfærd

  Kan digitale lege være med til at fremme inklusion? Det undersøger de i SFO’en på Mølleholmskolen i Høje-Taastrup. Her bruger pædagogerne blandt andet iPads og robotter i legen med børnene.

 • Demenscentret Pilehuset: Low Arousal forebygger vold
  02.03.17 Velfærd

  Personcentreret omsorg og Low Arousal er det faglige fundament i Demenscentret Pilehuset i København. Det betyder mindre udadreagerende adfærd og færre konfliktsituationer med beboerne.

 • Udsatte grønlændere: Vi skal vide, hvem der gør hvad
  27.05.16 Velfærd

  Aalborg Kommune vil være bedre til at opspore nye grønlandske borgere for at forebygge social deroute. Og endnu bedre til at samarbejde om indsatsen, så alle aktører ved, hvornår de skal på banen. Karolina Jensen fortæller om kommunens strategi.

 • Anne Sofies mor har en psykisk lidelse: Det er ikke noget at være flov over
  13.05.16 Velfærd

  16-årige Anne Sofie A. Dahl er vokset op med en mor, der har en sindslidelse. Hvordan det har påvirket hende og hele familien fortæller hun om her - og i filmene Victors Bog.

 • Brugerindflydelse på plejehjemmet: Har du spurgt fru Hansen?
  10.05.16 Velfærd

  Medarbejderne på plejehjemmet Danahøj i Aalborg arbejder hver dag med at give 'magten tilbage til beboerne'. Det har givet gevinst på bundlinjen: De ældre føler sig mere hjemme, og arbejdsmiljøet er blevet bedre.

 • Bosted vurderer voldsrisiko med borgerne: Kan du finde på at slå?
  02.05.16 Velfærd

  På botibuddet Flydedokken i Fredericia laver medarbejderne risikoprofiler sammen med borgerne. Det kan være grænseoverskridende at tale om aggressioner og vold, men faktisk mest for medarbejderne.

 • Langtidsledige skal til roret: Aarhus Kommune eksperimenterer med selvbudgettering i jobindsatsen
  01.05.16 Velfærd

  Aarhus Kommune har kastet sig ud i et eksperiment. De vil lade langtidsledige på kontanthjælp selv bestemme over de penge, der går til deres jobindsats. Forsøget er netop gået i gang.

 • Langtidsledige tager teten i Aarhus
  08.12.15 Velfærd

  Hvad sker der, når langtidsledige får større indflydelse på og ansvar for de penge, som går til deres jobindsats? Det vil Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS afprøve i et nyt projekt 'Langtidsledige tager teten'.

Navne

Cases

Arrangementer

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Kontaktpersoner

 • Jørgen Anker
 • Karen Thougård Pedersen
  • Kommunikationskonsulent
  • t: 20447045
  • e: ktp@sus.dk