Stop vold og trusler på botilbud: Her er regeringens otte forslag

PRESSEMEDDELELSE - Medarbejdere og beboere på landets botilbud skal føle sig trygge og sikre i deres hverdag. Regeringen går videre med otte konkrete indsatser på baggrund af anbefalingerne fra en arbejdsgruppe med fem ministerier, KL og Danske Regioner. Regeringen indkalder nu til politiske forhandlinger om sikkerheden på botilbud.

De seneste fire år har fem medarbejdere mistet livet, mens de var på arbejde på et botilbud eller forsorgshjem. Samtidig viser analyser, at der generelt eksisterer et højt niveau af vold og trusler om vold i dagligdagen på botilbud. Regeringen vil nu gå videre med anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, der siden juni har set på mulige initiativer.


Regeringen foreslår følgende:

 1. Etablering af en ny tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger 
 2. Styrkede kompetencer og forbedring af arbejdsmiljøet på botilbud 
 3. Styrket sammenhæng i indsatsen mellem den regionale psykiatri og botilbud 
 4. Styrket indsats for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug 
 5. Intensiveret samarbejde om retspsykiatriske patienter 
 6. Styrket sundhedsfaglig rådgivning på botilbud og let adgang til psykiatrisk udredning
 7. Målrettet visitation i kommunerne
 8. Styrket indsats mod kriminalitet i og omkring botilbud

Den nye tilbudsform for borgere med særlige psykiske lidelser og udadreagerende adfærd vil have fokus på sikkerhed og voldsforebyggelse. Op mod 150 pladser forventes at være klar i begyndelsen af 2018. Samarbejdet mellem behandlings- og socialpsykiatrien og de forskellige involverede instanser som politi, arbejdstilsyn, kommuner og regioner skal styrkes.

Regeringen lægger op til, at der bruges 300 millioner kroner til udspillet over de næste fire år. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde vil nu invitere de øvrige satspuljepartier til en drøftelse af de konkrete forslag.  

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

"Vi har nu et vidtgående og gennemarbejdet oplæg til, hvordan vi forbedrer sikkerheden for beboere og personale på botilbud. Jeg lægger vægt på, at vi nu får en ny og mere sikker til-budsform og helt konkrete initiativer til at forebygge vold på eksisterende botilbud. Folketingets partier har vist stor interesse for sikkerheden på botilbud, og jeg ser frem til forhandlingerne."

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

"De senere år har vi desværre oplevet, at flere medarbejdere har mistet livet i socialpsykiatrien. Hele 5 drab på 4 år har vi været vidne til. Det seneste her i foråret. Det kan vi ikke sidde overhørig – vi bliver nødt til at handle. Jeg håber derfor også, at vi på tværs af Folketingets partier kan nå til enighed om, hvordan vi bedst forebygger trusler og vold på bostederne og sikrer trygge rammer for både personale og beboere."

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Sundheds- og Ældre-ministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Fi-nansministeriet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde vil i dag orientere social- og sundhedsordførerne om arbejdsgruppens anbefalinger, og arbejds-gruppens rapport er sendt i høring hos bruger- og pårørendeorganisationer og faglige organisa-tioner. De to ministre vil i den kommende tid igen mødes med de faglige organisationer på området samt KL,  Danske Regioner samt patient- og brugerforeninger.

Emneord: Vold og trusler på arbejdet, Vold og trusler på bosteder, Sundhedsministeriet, Sophie Løhde, Bosteder, Psykiatrien, Socialpsykiatri
Sundheds- og Ældreministeriet på DenOffentlige.dk Sundhedsministeriet blev oprettet 10. september 1987. Oprettelsen af et ministerium for sundhed skete bl.a., 'for at vi i Danmark kan få opstillet en fælles sundhedspolitik og for at fremme en mere...
Aktivitet: Artikler: 42

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 05.09.16 Anders Dinsen
  Gør syge sygere...

  Jeg har uddybet min holdning her:
  http://www.denoffentlige.dk/regeringens-nye-botilbud-goer-syge-sygere

 • 01.09.16 Anders Dinsen
  Svært at være uenig i, men trist læsning

  Det er godt der sker noget for denne meget udsatte gruppe og det er svært at være uenig i de styrkede indsatser, der nævnes i afrapporteringen.

  Men det er voldsomt ukonkret når det handler om, hvad der rent faktisk kan gøres for og med de stakkels mennesker, der ikke får den hjælp de har brug for.

  Og så synes jeg det grundlæggende er en lappeløsning som arbejdsgruppen peger på, i ordets egentlige forstand. Smag på ordet: Lap.

  Der er noget, der skal dækkes til her med nogle helt særlige tilbud, skriver de.

  Det synes jeg er mystisk. Kunne man ikke tænke sig at det var udtryk for grundlæggende strukturelle problemer i systemet, at der ikke er de nødvendige kompetencer på de tilbud, der allerede findes og drives af kommuner og regioner i samarbejde?

  Påfaldende er det også, at KL peger på en løsning i sundhedsvæsenet, mens Regionerne peger på en løsning under serviceloven, altså i kommunerne.

  Trist, at denne gruppe udsatte borgere tilsyneladende er blevet kastebold og måske får sin helt egen lov. 150 stakler om året.

  Ja, antallet skal begrænses. Vsitationskriterierne skal derfor være smalle.

  Lap. Det er en lap.

  Vi er nogle, der kæmper for at få politikerne til at forstå (jævnligt med godt held), at der opstår problemer når sektorerne i systemet skal samarbejde. Embedsværket fatter det tilsyneladende ikke og arbejdsgruppen her heller ikke.

  Nu får vi endnu en "brudflade", en forkastning i undergrunden, hvor en lille, meget smal gruppe af mennesker kan samles, mens andre kan være i sikkerhed udenfor: I sundhedssystemet på den ene side og det kommunale system på den anden.

  Den slags brudflader giver erfaringsmæssigt problemer. På den ene side fastholder de mennesker på "øerne", der opstår, for hvordan kan man slippe væk når man en gang har opfyldt visitationskriterierne uanset at man har fået det bedre og ikke er mere farlig for omgivelserne end så mange andre.

  Og meget mindre end f.eks. trafikanter med alkohol i blodet.

  Og på den anden side vil der altid være mennekser, der falder ned i forkastningen, som burde have en plads på øen med den hjælp der kan tilbydes der.

  Og hvad med bruger-pårørende inddragelse? Det kan godt være at man er psykisk syg, voldelig og har det forfærdeligt. Men man er et menneske med et liv.

  Arbejdsgruppen taler om vigtigheden af at regulere adgangen til de mest indgribende tiltag (ordet tvang bruges vist ikke direkte, men det er jo det det handler om), men derved bliver det.

  Hvad er det for et signal at sende?

  Jeg bliver trist når jeg læser det.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også