Bogen Offentlig Effektivisering er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag

Anmeldelse af bogen Offentlig effektivisering

Ledelse

14/11/2013 11:00

Ny bogs ambition er klar: For at finde de bedste løsninger, må aktørerne bringes sammen til debat og dialog. Uanset faglig baggrund og institutionel tilknytning. ”Offentlig effektivisering” er første udgivelse i serie med debatstafetter fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag, og den giver interessant indsigt på flere niveauer.

”Offentlig effektivisering” samler 20 debatindlæg af aktører fra både den offentlige og private sektor. Indlæggene stammer fra en blogstafet på netmediet DenOffentlige.dk.

Forskellig indsigt

I praksis er stafettens indhold og indlæg blevet defineret af de respektive aktører, der selv har valgt og motiveret deres efterfølgere. Kun emnet og den første debattør; Henriette Søltoft, direktør i DI Videnrådgiverne, er udpeget af redaktionen på DenOffentlige.dk.

Overdragelsen af stafetten med personlig opfordring fra en anerkendt og respekteret fagperson, betyder, at det er lykkedes at få en imponerende deltagerliste. Hvem de forskellige aktører har valgt at udpege, kunne man givetvis lave en interessant motivanalyse af, men det er dog to andre typer indsigt, der er særligt fremtrædende ved ”Offentlig effektivisering”.

De har bidraget til bogen Offentlig effektivisering

 • Henriette Søltoft, dir., Videnrådgiverne i DI
 • Hugo Pedersen, kommunaldirektør, Gribskov Kommune
 • Niels Højberg, kommunaldirektør, Aarhus Kommune
 • Annemette Digmann, innovationschef, Region Midtjylland
 • Bente Sorgenfrey, formand, FTF
 • Stefan Hermann, rektor, Metropol
 • Else Sommer, dir., Københavns Kommune
 • Christian S. Nissen, forfatter, tidl. gen.dir. 
 • Birgit Lise Andersen, skoleleder, Strandgårdsskolen, Ishøj
 • Nina Eg Hansen, dir., Social- og Integrationsministeriet
 • Klaus Majgaard, forfatter og forsker
 • Thorkild Olsen, dir., Villa Venire
 • Tue Sanderhage, institutchef, Institut for Ledelse og Forvaltning Metropol
 • Lärke Johns, tidl. dir., KRUS i Sverige 
 • Mats Sjöstrand, Pens, tidl. dir. Skat i Sverige
 • Jens Terp, formand, Frie Børnehave & Fritidshjem
 • Per Nikolaj Bukh, professor, Aalborg Universitet
 • Helene Bækmark, dir., Odense Kommune
 • Jens Hornemann, dir., BDO Public
 

1.000 veje til Rom

En central pointe, der står tilbage efter endt læsning, er, at der ikke findes én entydig definition på begrebet ’effektivisering’. I en tid med råbende overskrifter, valgkamp og soundbits, understreger dette om noget, at bogen med sit langstrakte tidsspænd og plads, har en berettigelse.

Bogen kan både læses som et opslagsværk, hvor hvert enkelt indlæg i sig selv rummer erfaring og indsigt, eller som en samlet volumen, der med overdragelserne og de motiverende spørgsmål udgør en fortløbende dialog eller debat.

Alle aktørerne, der deltager, har på forskellige niveauer og i forskellige funktioner afgørende indflydelse på de retningslinjer og strategier, der skal sikre bedre velfærd, mere udbytte og bedre arbejdsgange i den offentlige sektor i de kommende år. Med den store spredning i både holdninger og faglighed, som de 20 deltagere bibringer, fanger bogen således, samlet set, et unikt helhedsindtryk af de processer, målsætninger og udfordringer, der kommer til at påvirke fremtidens hverdag for alle danskere.

En industri

Der er en betydelig overvægt af bidrag fra aktører i den offentlige sektor, men fem private konsulenter er kommet med. Det er ikke overvældende, men læsningen af deres indlæg giver dog indblik i et interessant aspekt af effektiviseringsproblematikken.

Sideløbende med voksende krav om besparelser, mere velfærd og bedre udnyttelse af offentlige ressourcer, er der opstået en ikke uanseelig industri, der har servicering af offentlige institutioner med konsulentbistand, rådgivning, kurser, analyser, udvikling, evalueringer, osv., som sit primære fokus.  

I bogen spænder de deltagende konsulenter fagligt fra kommunikatører til økonomer, og baseret på deres referencelister, er der ingen tvivl om, at deres erfarings- og videngrundlag mere end kvalificerer dem til at deltage i debatten.

Man kunne måske have ønsket sig, at der havde været en lidt strengere justits i forhold til fremhævelse af egne ydelser og brug af private konsulenter. Særligt i de første indlæg, hvor der, ansporet af Henriette Søltoft fra DI Videnrådgiverne, bliver brugt plads på gennemgang af områder, hvor inddragelse af de eksterne (private) videnrådgivere skulle gøre en positiv forskel. 

Som de offentlige, er de private bidrag bedst og mest interessante, når der er tale om konkrete forslag, erfaringer og cases. Heldigvis er det også reglen snarere end undtagelsen.

Køb bogen her

Fodfejl

”Offentlig effektivisering” falder i kategorien faglitteratur. Som faglitteratur betragtet har bogen dog nogle formelle fodfejl, der desværre skygger lidt for et ellers højt niveau.

De 20 indlæg kan som nævnt læses i sammenhæng, men skulle læseren have lyst til at udvælge indlæg og læse den stykvis, er bogens indholdsfortegnelse mangelfuld. Med mindre læseren på forhånd kender samtlige bidragydere og ved, hvor de kommer fra, må han bladre frem til hvert af de 20 indlæg for at se, om der er tale om en offentlig, privat, kommunal eller statslig aktør. Det trækker ned i forhold til at bruge bogen som et opslagsværk eller idékatalog.

Et andet sted, hvor ”Offentlig effektivisering” træder ved siden af de formelle krav, er i den rolle bogens redaktør Jens Hornemann fra BDO har fået, eller måske selv har taget.

Det er normal og god praksis at benytte en modererende og perspektiverende redaktør med indblik og forståelse for stoffet, og i det indledende kapitel, skaber Jens Hornemann en glimrende optakt og aktualisering.

Helt så elegant er afslutningen desværre ikke. Om det er Jens Hornemanns store viden og mangeårige erfaring med området, er svært at sige, men da han skal levere de afrundende bemærkninger, kan han desværre ikke nøjes med at lave den opsummering, der kunne give læseren overblik. Han tager ganske vist udgangspunkt i indlæggene, men vælger hurtigt selv at tage ordet og dels vurdere indlæggenes rigtighed og desuden give sine egne personlige anbefalinger og bud på problemstillingen.

Jens Hornemann ville uden tvivl have været en værdifuld bidragyder i stafetten, men under de givne omstændigheder burde der have været en tydeligere og mere afgrænset rollefordeling.

I den store sammenhæng kan de formelle fodfejl dog ikke ændre på, at ”Offentlig effektivisering” er et yderst interessant bidrag til både debat og videnformidling. Hvis de kommende udgivelser holder samme niveau, kunne serien gå hen og blive et værdifuldt referencepunkt i den videre debat om udviklingen af den offentlige sektor.

 

Mest Læste

Annonce