Assens: Investerer 200 mio i verdens mest avancerede spildevandsanlæg

Infrastruktur

28/11/16 7:49

Nick Allentoft

Assens Forsyning har afsat over 200 millioner kroner til at bygge et nyt renseanlæg, der skal kunne mere end nogen andre renseanlæg i verden, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Den danske vandbranche får endnu et fyrtårn – et projekt, der skal demonstrere det ypperste, Danmark kan præstere inden for rensning af spildevand, og tiltrække interesserede fra hele verden med henblik på at fremme dansk eksport af miljøteknologi.

Miljøministeriets udviklingsprogram MUDP har netop bevilget støtte til projektet HEPWAT (Higher Environmental Performance in Waste Water Systems), der gennemføres i Assens 2017-2018. Budgettet er på 43 millioner kroner og MUDP finansierer ca. en tredjedel, mens de medvirkende firmaer og institutioner medfinansierer resten. Projektets gennemføres af Assens Forsyning, Grundfos, Krüger, Danmarks tekniske Universitet (DTU Miljø), ARTOGIS, Konsulentfirmaet Ivan Häuser og Bassi Consulting (Frankrig).  

Assens Forsyning har lagt en ambitiøs strategi på vandområdet og afsat over 200 millioner kroner til at bygge et nyt renseanlæg, der skal kunne mere end nogen andre renseanlæg i verden. Parallelt med, at dette nye anlæg opføres, udvikler fyrtårnsprojektet nye løsninger til rensning af spildevand på dele af Assens’ gamle anlæg, der således kommer til at fungere som et levende laboratorium (LiveLab). De nye spildevandsløsninger, der udvikles i LiveLab’et, dikterer design og funktionalitet i Assens Forsynings nye anlæg. Dette tages i brug i 2019 og vil altså vil være ”født” med de nye teknologier.

Fyrtårnsprojektets nyhedsværdi er bl.a.: reduktion af lattergasudslip og af svovlbrinte, samt uvedkommende vand og håndtering af miljøfremmede stoffer. Desuden introducerer projektet nye kombinationer af processer, som forøger renseanlæggets evne til at omdanne organisk stof til bioenergi, og samtidig introduceres renseprocesser, som forbruger mindre energi.

Med de nye processer overføres mere organisk stof til biogasfremstilling, og der renses kvælstof med mindre brug af luft og organisk stof end traditionelle processer. Det hele bindes sammen i den integrerede styring og overvågning, hvor Big Data fra sensorer i rør og pumper og eksterne datakilder bliver indsamlet og analyseret, og de forskellige processer til opsamling og behandling af spildevandet interagerer og retter sig ind efter hinanden. Historik, online data og fremskrivninger bestemmer, hvilke sammensætninger af spildevandet der er optimale økonomisk og procesmæssigt for renseanlægget samt for drift og levetid af afløbssystemet, og driftsafvigelser forebygges. Det bliver muligt at tilrettelægge rensningen af spildevandet, således at man til enhver tid påkalder den type spildevand, som giver mest værdi (til genanvendelse) og bedre miljø (minimering af CO2 og lattergas udslip). Endvidere skal spildevandssystemet også producere og sælge energi samt købe energi, hvilket tilrettelægges, så købene altid sker, når energien er billigst.

Endelig skal der etableres en IT-platform, der skal binde alle projektets aktiviteter sammen. Det nye IT-system udvikles i open source og bruger teknologien i Internet-of-Things, dvs. sørger for, at sensorer, pumpestationer, vejrradarer, droner og en lang række interne og eksterne datakilder taler sammen og interagerer efter en vedtagen automatik. Brugen af gratis open source teknologier gør det langt mere omkostningseffektivt at etablere projektets nye løsninger i andre forsyninger, nationalt såvel som globalt, og er desuden et vigtigt skridt på vejen mod nedbrydningen af IT-”siloer”, som p.t. fordyrer og belaster forsyningsvirksomhederne.

Der vurderes at være et betragteligt eksportpotentiale i projektets løsninger, der kan sælges samlet eller som del-elementer, der vil kunne indpasses i eksisterende spildevandssystemer i Danmark og hele verden.