”Vi har ikke brug for flere ulykkelige sager med unge piger, der giver op mens de venter på at komme i behandling. Lad os nu bruge den viden vi har og oprette det antal pladser, vi har brug for,” siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen. Foto: Ricky John Molloy.
”Vi har ikke brug for flere ulykkelige sager med unge piger, der giver op mens de venter på at komme i behandling. Lad os nu bruge den viden vi har og oprette det antal pladser, vi har brug for,” siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen. Foto: Ricky John Molloy.

Der er brug for specialiserede pladser til unge med spiseforstyrrelser

Velfærd

07/4/15 1:34

Mikkel Sarka

Socialpædagogerne er bekymrede over, at de specialiserede pladser til unge med spiseforstyrrelser bliver færre og færre. ”Det er uhyre vigtigt, at indsatsen er fagligt rigtig og der bliver sat hurtigt ind. Så det er dybt bekymrende, at vi oplever en afspecialisering, som betyder, at unge med spiseforstyrrelser ikke kan få den hjælp de har brug for med det samme,” siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Endnu en ulykkelig sag om en ung pige med spiseforstyrrelser, der ikke har fået den rigtige behandling og ender med at tage sit eget liv, har fået debatten om behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser til at blusse op. Socialpædagogerne deler bekymringen over den afspecialisering, der har fundet sted og som betyder, at der ikke er nok behandlingspladser:

"Der er meget der tyder på, at vi ikke har de pladser og de muligheder, vi burde. Der er sket en afspecialisering på flere områder på det specialiserede sociale område. Og altså også hvad angår indsatsen over for børn og unge med spiseforstyrrelser. Danske Regioner vurderede i 2012, at der er behov for omkring 43 højt specialiserede døgnpladser til at dække behandlingsbehovet når det handler om mennesker med svære spiseforstyrrelser. Og der mangler omkring 30 pladser. De tal kan have ændret sig en smule, men der er ikke noget der tyder på, at det er til det bedre.”

”Det er nødvendigt at sørge for en langtidssikret og helhedsorienteret indsats, sådan at vi sikrer, at de her børn og unge får den rigtige behandling. Og også, at de sikres ordentlige rehabiliterings-forløb efter de er blevet raske. Som det er nu, sker der tilbagefald for mellem 25 og 50 pct. af de unge. Det tal er alt alt for højt. Og det fortæller, at vi i langt højere grad skal sikre de unge den rigtige indsats – også efter endt behandling,” siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Socialpædagogerne mener, det vil give god mening, hvis kommunerne skruer op for samarbejdet om den type behandlingstilbud på tværs af kommunegrænserne.

”Vi har ikke brug for flere ulykkelige sager med unge piger, der giver op mens de venter på at komme i behandling. Lad os nu bruge den viden vi har og oprette det antal pladser, vi har brug for,” siger Benny Andersen.