En ringvej og to fjordforbindelser i spil til OPP

Infrastruktur

13/12/2016 10:17

Nick Allentoft

Når der fremover skal bygges nye veje, tunneller, broer m.v. skal pensionskasser, lokale og private investorer i langt højere grad aktiveres, mener Ole Birk Olesen, der er transport-, bygnings- og boligminister.
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har afholdt et møde med en række pensionsselskaber samt private og lokale aktører om at øge brugen af OPP, når staten bygger infrastruktur.    Ministeren mødte forleden bl.a. PFA Pension, Refshaleøens Ejendomsselskab, PensionDanmark, Sampension, PKA og en række kommuner.

- Det glæder mig, at pensionsselskaberne i dag klart har tilkendegivet, at de er medspillere i kampen for en bedre infrastruktur, hvor staten ikke altid står i spidsen for byggeprojektet og sørger for den langsigtede drift, men hvor der i stedet er tale om et gensidigt samarbejde. Et samarbejde som selvfølgelig skal være til fordel for begge parter, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Som politikere har vi en forpligtelse til nøje at overveje, hvordan vi får mest muligt ud af skatteborgernes penge. Opgaver skal håndteres af dem, der kan gøre det bedst og til den bedste pris, og hvis vi kan få de bedste løsninger ved at inddrage private investorer, er det ikke noget, vi skal være forskrækkede over.   Erfaringer fra byggeriet viser, at offentlig-private-partnerskaber (OPP) kan øge incitamentet til at tænke langsigtet og helhedsorienteret. På den måde tages der aktivt stilling til, hvordan skatteborgernes penge forvaltes på bedste vis ud fra en totaløkonomisk tankegang.    Når det kommer til infrastruktur som veje, broer, tunneler mv., er der kun få erfaringer med OPP. 

- Regeringen er meget optaget af at undersøge mulighederne for hel eller delvis brugerbetaling af nye konkrete infrastrukturprojekter, og derfor har vi også skrevet det ind i vores regeringsgrundlag. Vi skal ikke til at have brugerbetaling på motorvejene i Danmark, men det er absolut værd at undersøge alternative finansieringskilder, når vi ser på nye store infrastrukturprojekter, hvor det ikke er realistisk, at staten betaler hele projektet, siger Ole Birk Olesen. 

Mødet tog udgangspunkt i en drøftelse af, om og hvordan følgende tre konkrete infrastrukturprojekter kan opføres som mulige OPP-projekter:
  • En Østlig Ringvej (havnetunnel) i København
  • 3. Limfjordsforbindelse
  • En fjordforbindelse ved Randersfjord

 

Mest Læste

Annonce