Frikommuneforsøg: Øget borgerinvolvering og samskabelse

Ledelse

10/10/2016

Nick Allentoft

Holbæk, Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern, Slagelse vil videreudvikle arbejdet med borgerinvolveringen og samskabelse med borgerne samt i stigende grad at inkorporere borgerinvolvering og samskabelse som metode i det kommunale arbejdsfelt. Læs projektbeskrivelsen her.
Vi inddrager og samskaber med borgerne - men vil skridtet videre Allerede i dag er alle fem kommuner optaget af og arbejder med borgerinddragelse og samskabelse med borgerne på forskellig vis. Da alle fem kommuner oplever og forventer et stort potentiale i et øget og tættere samarbejde med borgerne om fremtidens velfærdsløsninger, er vi samtidig optaget af, hvordan vi i fremtiden kan videreudvikle det aktive medborgerskab - til gavn for borgerne og udviklingen af deres lokalsamfund. Som led heri vil muligheden for at udfordre de bureaukratiske og lovgivningsmæssige barriere, der måtte være for at opnå det fulde potentiale af samarbejdet, være yderst givtigt.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Formål

Formålet med netværket er at videreudvikle arbejdet med borgerinvolveringen og samskabelse med borgerne samt i stigende grad at inkorporere borgerinvolvering og samskabelse som metode i det kommunale arbejdsfelt.   Begr​undelse for valg af tema Begrundelsen for vores valg af tema er flersidet og foranlediget af nogle af de udfordringer, som vi oplever i vores kommuner.   For det første er den kommunale opgaveløsning flere og flere steder under forandring. Nye metoder, nye teknologier og en strammere økonomi medfører, at vi må udfordre vores måde at drive kommunerne på. Dette bevirker blandt andet, at vi har stort fokus på, hvordan vi i større omfang involverer de ressourcer, der befinder sig i vores lokalområder.   Inddragelse af borgerne samt samskabelse med borgerne indeholder i vores optik et væsentligt uudnyttet potentiale. Vi har en overordnet tro på, at vi sammen med borgerne kan forbedre eksisterende velfærdsløsninger, ligesom vi sammen med borgerne kan finde og udvikle helt nye velfærdsløsninger.   For det andet ønsker vi at forbedre det lokale nærdemokrati ved hjælp af en langt tidligere inddragelse af borgerne i de politiske beslutningsprocesser. I dag oplever mange borgere en stadig stigende distance til ”kommunen” og oplever sig ikke som en del af det store fællesskab i kommunen.   Det gælder både på det overordnede plan, hvor distancen til byrådets beslutninger og indflydelsen på disse kan virke (for) lang, ligesom indflydelsen på borgerens egen helhedssituation kompliceres af, at kommunernes arbejde bliver mere og mere specialiseret som følge af, at regelsættene bliver mere indviklede og komplicerede.

Borgerens oplevelse af denne distance er naturligvis alvorlig set i lyset af kommunernes (og statens) demokratiske legitimitet.

  Vi vil finde svarene Alle fem kommuner i netværket er optaget af, hvordan vi kan finde nye måder at angribe vores udfordringer på, og hvordan vi kan udfordrelovgivningsmæssige barrierer for den nye styringstilgang. 

Mest Læste

Annonce