Indfører karantæne og fordobler bøder: Nu får Fødevarestyrelsen mere magt

Infrastruktur

16/3/18 10:04

Nick Allentoft

Karantæne, langt højere bøder og daglige tvangsbøder. Miljø- og fødevareministeren vil give fødevarekontrollen nye våben i kampen mod de værste af fødevarebranchens ”brodne kar”.

Følgende er tekst fra pressemeddelelse:

Det bliver fremover rigtig svært for en restaurant eller en kiosk igen og igen at se stort på fødevarereglerne med dårlig hygiejne og uhumske forhold. Et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil gøre det muligt for Fødevarestyrelsen at bruge en række nye våben i kampen mod fødevarebranchens værste ”brodne kar”.

Loven, som i dag førstebehandles i Folketinget, vil give Fødevarestyrelsen mulighed for at lukke virksomheder i op til seks måneder ved at sætte dem i karantæne, fordoble størrelsen på bøderne samt at give daglige tvangsbøder. Forslaget er fremsat med opbakning fra alle partier bag fødevareforliget. 

”Det må aldrig kunne betale sig for enkelte vaneforbrydere at se stort på forbrugernes sikkerhed, fordi vi ikke er kontante nok. Derfor giver vi nu fødevarekontrollen nye midler. Det skulle gerne få de værste af de ”brodne kar” til at rette op til gavn for forbruger- og fødevaresikkerheden,” siger Esben Lunde Larsen.

Ifølge Fødevarestyrelsen var der sidste år en hård kerne på ca. 20 virksomheder, som over længere tid blev ved med at overtræde reglerne. Virksomheder, som igen og igen fx sælger varer uden sporbarhed i lokaler, der er dårligt rengjort. Loven retter sig imod de virksomheder, der på trods af Fødevarestyrelsens indsats og almindelige sanktionsmuligheder bliver ved med at overtræde reglerne.

Fakta:
Forslaget gør det muligt at pålægge tvangsbøder, som er daglige bøder, der pålægges hver dag, en virksomhed ikke følger Fødevarestyrelsens påbud eller forbud.

Samtidig bliver bødestørrelserne over for denne særlige målgruppe forhøjet, så en virksomhed, der i dag f.eks. ville få en bøde på 10.000 kr. for mangelfuld rengøring, i stedet vil få en bøde på 20.000 kr.

Hvis alt andet ikke virker, kan fødevarekontrollen sætte en virksomhed i karantæne i en periode på op til 6 måneder, hvor virksomheden ikke må drive sin forretning. Desuden vil den ansvarlige for virksomheden også kunne forbydes at drive fødevarevirksomhed helt eller delvist i en tilsvarende periode.

Annonce