ISS opsiger aftale med kommune: Den politiske stemning belaster trivslen

Velfærd

01/6/16 2:02

Nick Allentoft

Frygt for den politiske stemning op til kommunalvalget næste år, har fået ISS til at opsige rengøringskontrakt med Halsnæs Kommune. Borgmesteren mener, at rengøringsopgaven var for stor en mundfuld for ISS.
(Pressemeddelelse fra Halsnæs Kommune:) Borgmester Steen Hasselriis vil nu anmode Byrådet om, at rengøringen hjemtages fra ISS. Det sker efter ISS har valgt at opsige kontrakten om rengøring med kommunen.   Opsigelsen sker i kølvandet på en periode, hvor ISS har haft udfordringer med at leve op til de standarder, der var aftalt med kommunen, og efter flere møder, hvor kommunen har holdt fast i, at der ikke kunne gås på kompromis med kvaliteten af rengøringen. ISS begrunder opsigelsen med, at den store politiske bevågenhed, som de forventer vil tiltage frem mod kommunalvalget i 2017, belaster trivslen og motivationen hos personalet.

Borgmester Steen Hasselriis beklager, at ISS ikke fik helt styr på rengøringen, men er samtidig tilfreds med, at de har taget konsekvensen af, at opgaven var for stor en mundfuld.

"Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at ISS aldrig fik styr på rengøringen og nu ser sig nødsaget til at opsige kontrakten. Når det er sagt, så har jeg hele tiden lagt vægt på, at uanset om opgaven løses af en privat eller offentlig virksomhed, skal kvaliteten være i orden. Det har fra starten ligget mig nært på sinde, at kvaliteten ikke måtte blive dårligere, og det var også udgangspunktet i de krav, vi stillede i forbindelse med konkurrenceudsættelsen. Det har desværre vist sig ikke holde stik, og derfor er det bedst for alle parter, at vores veje skilles."   ISS har et opsigelsesvarsel på 10 måneder, men parterne skal i den kommende tid forhandle om, hvorvidt samarbejdet kan ophøre tidligere mod en kompensation fra ISS side.   "Nu hvor kontrakten er opsagt, ser jeg helst, at vi hurtigst muligt stopper samarbejdet. Ingen af parterne har en interesse i at fortsætte et samarbejde, som ingen af dem ønsker, og samtidig er der et vigtigt hensyn til, at medarbejdernes situation afklares hurtigst muligt, og at kvaliteten af rengøringen bliver bedre", siger Steen Hasselriis.

Han fortsætter:

"Men det forudsætter, at kommunen kan forhandle en kompensation, der både tager højde for de omkostninger, der er forbundet med en hurtig overtagelse, og den velvillighed der fra vores side vil ligge i at overtage med kort varsel. Og jeg forventer, der samlet set er tale om et beløb af en anseelig størrelse. Når vi ikke frem til en aftale, så løber kontrakten frem til 1. april 2017, og kommunen vil i den periode fortsat kræve kontroller og gøre brug af sanktionsmuligheder for at sikre kvaliteten."

ISS har tidligere i dag orienteret deres medarbejdere om situationen, ligesom Byrådet på et lukket møde er blevet orienteret om situationen, og hvor borgmesteren har tilkendegivet, at udgangspunktet for en hjemtagelse vil være det tilbud, som den kommunale rengøring i sin tid bød ind med, da rengøringen blev konkurrenceudsat.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce