Foto: Ilona Gondesen

Kirkens Korshær: Udsatte borgere tvinges ud i kriminalitet

Velfærd

22/05/2017 12:10

Nick Allentoft

Lederen af Kirkens Korshær i Helsingør, Anette Lauritsen, kender til misbrugere, der har prostitueret sig selv for at få råd til at købe Benzodiazepiner.

Sundhedsstyrelsen har indført nye regler for brugen af præparatet Benzodiazepiner i misbrugsbehandling.

Det betyder, at alle de misbrugere, der har været vant til at få præparatet, er ved at blive trappet ud af det nu.

- Nogle fortæller, at når de er blevet frataget deres dosis, så er det gået for stærkt, og der er ikke blevet sat noget i stedet for, fortæller Anette Lauritsen til Helsingør Dagblad. Hun er leder af Kirkens Korshær i Helsingør og har sin daglige gang på herberget Stubben.

Her har hun talt med flere af brugerne af Helsingør Rusmiddelcenter, der oplever at Benzodiazepinerne, der er stærkt afhængighedsskabende, bare er blevet taget fra dem, og at de er blevet nødt til at finde en alternativ måde at dække deres afhængighed af præparatet på.

- Når Benzodiazepinerne er blevet taget fra dem, så er det jo en fuldstændig ændring i deres livsmønstre, og i nogle tilfælde, så er de gået på det sorte marked for at få dem, fortæller Anette Lauritsen.

- En del af dem er kommet ud på det kriminelle marked. De var kommet ud af det, men nu er de vendt tilbage, siger hun.

For nogle brugere konsekvenserne af Sundhedsstyrelsens stramninger været, at de har set sig nødsaget til at prostituere sig for at få penge til at købe Benzodiazepiner på det sorte marked.

- Der er nogle, der i den yderste konsekvens, har været nødt til at gå på gaden for at tjene penge til det, fortæller lederen af Kirkens Korshær i Helsingør.

Det er ikke nemt at trappe folk med misbrugsproblemer ud af et stof, som nogle af dem måske har fået i op mod 20 år. Derfor skal de have en meget længere udkørselsperiode, end den de får på Helsingør Rusmiddelcenter, mener Anette Lauritsen.

- Uanset hvad, så skal de nok få det stof, så er det da bedre, at de får det et kontrolleret sted, siger Anette Lauritsen til Helsingør Dagblad.

Hun fortæller, at det kan være meget skræmmende for folk med afhængighedsproblemer, at skulle opgive et præparat eller et stof, som man har været vant til at bruge.

- Man skal hele tiden huske på, at der er en årsag til, at man er kommet ind i et misbrug, sig hun og forklarer, at misbrugerne typisk bruger stoffer og andre medikamenter til at lukke af for ting og glemme problemer og dårlige oplevelser.

- Når så nogle af de her stimulanser bliver taget fra en, så bliver man blotlagt og enormt sårbar, siger hun.

- De føler sig skammet og ydmyget, og det har de haft det rigtig svært med, og de er kommet derfra med en negativ følelse, siger Anette Lauritsen, der ikke mener, at man har gjort nok på Rusmiddelcenteret for at få brugerne til at føle, at det er deres eget behov der tilgodeses, når Benzodiazepinerne er blevet taget fra dem. Hun mener, at man på Rusmiddelcenteret kunne have gået anderledes til værks og haft en dialog med brugerne, så de oplevede, at det var dem selv, der havde taget beslutningen om, at trappe ud af Benzodiazepinerne.

Anette Lauritsen synes, at man gør et godt stykke arbejde på Helsingør Rusmiddelcenter, men når det kommer til stramningerne af udlevering af medicin, så synes hun, at man har grebet det forkert an.

- I stedet for at gå ind med forbud og kontrol, så skal man hellere anerkende, at her har vi nogle med et misbrug, og hvordan kan de komme ud af det? Rent metodisk kunne det godt være, at de skulle lægge det om, siger Anette Lauritsen.

Hun mener, at man i Helsingør Kommune har en meget restriktiv tilgang til misbrugsbehandlingen, og at man i andre kommuner tolker retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen på en mere lempelig måde.

Ifølge Anette Lauritsen, så er der også brugere, der må tage til andre misbrugscentre for eksempel KABS i Hellerup, hvor de trapper Benzodiazepinerne mere humant ud.

- De fortæller mig, at det koster dem rigtig mange penge i transport, som de ikke kan få betalt af Helsingør Kommune på lige fod med dem, der går i heroinbehandling. Og det synes de ikke er fair, siger Anette Lauritsen, der fortæller at brugerne, der får behandling i andre kommuner oplever, at her bliver der gjort mere for dem.

- De bliver ved med at komme der og oplever for første gang i deres liv, at komme til koncerter, fodboldkampe med mere. At der sammen med behandling og værested også er aktiviteter, og at de bliver afklaret af psykologer og psykiater, siger hun.

Mest Læste

Annonce