Kortlægning: Her er de fem kommuner med højest og lavest sygefravær

Ledelse

12/09/2017 09:14

Nick Allentoft

Kommunens ansatte har langt højere fravær i nogle kommuner end i andre. Det viser tal fra myndighederne, som Ugebrevet A4 har bearbejdet.

Der er stor forskel på, hvor meget kommunalt ansatte er syge rundt om i landet. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), som Ugebrevet A4 har bearbejdet.

Tallene dækker over sygefraværet i 2016 i de enkelte kommuner.

De ansatte i Glostrup Kommune havde i 2016 det største sygefravær med 15,2 sygedage i snit. Det er over 5 dage mere end deres kommunale kollegaer i Esbjerg. De havde lige under 10 sygedage.

Selvom et par dage ikke lyder af meget, løber det hurtigt op, viser Ugebrevet A4’s analyse.

Med 15,2 sygedag for hver af de 1.813 ansatte (opgjort i fuldtidsstillinger) i Glostrup betyder det, at medarbejderne i alt havde 27.581 sygefraværsdage i 2016. Hvis kommunen lå på gennemsnittet, ville det tal have været 6.154 færre dage.

Den store forskel kommunerne i mellem skyldes flere ting, vurderer seniorforsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet Thomas Lund.

Han peger blandt andet på køns- og alderssammensætningen blandt de kommunalt ansatte. Flere kvindelige og ældre medarbejdere vil ofte give flere sygedage, da disse generelt er mere syge. Derudover kan der være geografiske forskelle i det klientel, de ansatte servicerer.

- Der er stor forskel på at sidde på et socialkontor i storbyen og så et mere fredeligt sted i landet, siger Thomas Lund til Ugebrevet A4.

Men også privatisering af kommunale opgaver kan have betydning for de statistiske forskelle kommunerne imellem. Inden for eksempelvis rengøring og hjemmepleje er sygefraværet generelt rigtig højt, fortæller seniorforskeren.

- Når man i nogle kommuner har udliciteret de her områder, indgår det jo ikke længere i statistikken for kommunalt ansatte, siger Thomas Lund til Ugebrevet A4.

Ifølge næstformand i HK Kommunal Mads Samsing kan det lavere fravær i nogle kommuner skyldes en lavere tolerance over for syge ansatte.

- Der er begyndt at være en tendens til, at man hurtigere skiller sig af med medarbejdere, der har for højt sygefravær, siger Mads Samsing til Ugebrevet A4.

Hvorfor Glostrup topper listen, har HR-chef i kommunen Mikkel Solgaard Bojsen-Møller ikke noget entydigt svar på.

- Det må være en kombination af flere ting, hvorfor vi netop har valgt et helhedsorienteret fokus, hvor vi kommer hele vejen rundt, siger Mikkel Solgaard Bojsen-Møller til Ugebrevet A4.

Og det har allerede givet pote. HR-chefen fortæller, at sygefraværet de første otte måneder af 2017 har været halvanden dag under niveauet for samme periode 2016.

I Esbjerg har man arbejdet med lignende værktøjer siden 2012, og det har skabt resultater. Fra 2011 til 2016 faldt sygefraværet med 1,8 dag.

- Det handler om at være agil og omstille vores organisation, så den omfavner alle, siger personale- og udviklingschef i kommunen, Birgitte Stenderup, til Ugebrevet A4.

 

Kommuner med flest sygedage årlig (gnms.snit): 

  1. Glostrup: 15.2 
  2. Herlev: 14.2
  3. Slagelse: 14.1
  4. Greve: 13.9
  5. Faxe: 13.8

Kommuner med færrest sygedage årlig (gnms.snit.):

  1. Læsø: 9.7
  2. Lemvig: 9.9
  3. Esbjerg: 9.9
  4. Vesthimmerland: 10.1
  5. Ærø: 10.2

Hele historien hos Ugebrevet A4 

Læs mere om sygefraværstal hos Danmarks Statistik.

Mest Læste

Annonce