Norsk kritik af dansk skandale

Ledelse

22/08/2019 13:33

Nick Allentoft

Hvordan kan I se tavst til, når en kollega fyres og hendes livsværk bliver langsomt kvalt, spørger norsk forfatter og tidligere sundheds- og socialchef.
Det er bemærkelsesværdigt at følge sagen om May Olofsson, der for nogle måneder siden fortalte om sin fyring fra Hvidovre Hospital. I et interview og meget grundig artikel i Berlingske (betalingsmur) får vi fortalt, hvordan den internationalt anerkendte overlæge, May Olofsson, på usagligt grundlag blev bortvist og efterfølgende fyret fra Hvidovre Hospital. Årsagen var at ledelsen tilsyneladende ikke kunne lide hendes (legale) kamp for sin afdelings overlevelse. Hun havde bla. ytret sig mod hospitalsdirektørens spareplan og oplevede samtidig, at ledelsen modarbejdede hendes forsøg på at finde en ny arbejdsgiver.

Whistleblower-ordning

I 2015 anbefalede et regeringsudvalg øget brug af whistleblower-ordninger, og flere kommuner og regioner er igang.

Find flere artikler om emnet her. 

Olofsson er internationalt kendt for sit banebrydende arbejde med etablering af familieambulatorier, som har til formål at forebygge medfødte rusmiddelskader hos børn. I Norge førte det til, at vor regering allerede i 2007 anbefalede den danske model for forebyggelse, herunder opfølgning af børn efter fødslen af rusmiddelafhængige forældre. Det blev baseret på May Olofssons model, Familieambulatoriet i København (se mere om modellen under artiklen, red.).  

I forbindelse med præsentationen i Norge blev Olofsson citeret for følgende: 

”Det er muligt at forebygge både medfødte skader og sygdomme samt opvækstbetingede udviklingsproblemer og omsorgssvigt hos risikobørn” (Olofsson 2010). 

LÆS OGSÅ: TOPLEDER: KRITIK ER BENZIN TIL HVERDAGEN

Fyring satte udvikling i stå

Flere regioner i Norge har i dag etableret Familieambulatorier efter Olofssons model, men i Danmark er det gået modsat.

Kort tid efter May Olofssons fyring blev hendes afdeling, som var modelafdeling for resten af Danmark - også i Norge - drastisk omorganiseret og beskåret på en måde, som i realiteten svarer til en nedlæggelse af Familieambulatoriet, og den i modellen så vigtige opfølgning af børnene blev totalt nedlagt. 

Ligeledes blev det landsdækkende Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn nedlagt, og den tværfaglige og tværsektorielle Familieambulatorie-database, ”FA-databasen”, som var etableret med det formål at dokumentere, evaluere og kvalitetssikre det landsdækkende arbejde med gravide rusmiddelbrugere og deres børn og danne grundlag for videre faglig udvikling og forskning inden for området er ligeledes nedlagt. 

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Det betyder, at hele dette vigtige fagområde, som under May Olofssons ledelse var udviklet gennem mange års forsknings- og udviklingsarbejde, og som fortsat var i rivende udvikling, da hun uden varsel blev fyret, nu er sat helt i stå til stor skade for børnene på både kort og langt sigt. 

 

Centralnerven er væk

Hendes model er nu lagt i grus i Region Hovedstaden og det dygtige og erfarne, tværfaglige personale på Hvidovres familieambulatorium er væk, takket være kynisk magtmisbrug, dårlig ledelse og kafkametoder. Sagen førte siden til, at Sundhedsministeriet tilbageholdt satspulje-midler til Hvidovre Hospital for næsten 5 mio. kroner. Tillad mig derfor at rejse nogle centrale spørgsmål:  

Hvordan kan Ombudsmanden afvise at behandle en dokumenterbar klage om en hospitalsdirektørs personforfølgelse, karaktermord og Berufsverbot over for en offentlig ansat overlæge?

Hvorfor har Sundhedsstyrelsen ikke reageret, når de har tilsynsfunktionen og skal påse, at bevillingsvilkårene overholdes, når de bliver bekendt med, at økonomiske vurderinger er blevet prioriteret på bekostning af faglige vurderinger? 

Hvordan kan Folketinget acceptere, at en hospitalsdirektør – en højt placeret embedsmand - i fuld offentlighed giver udtryk for, at han er uenig med Folketingets beslutning om at iværksætte en permanent forstærket indsats med tilhørende bevillinger over for en gruppe svært belastede børn og deres familier?  

Hvordan er det muligt, at et demokratisk land som Danmark med en folkevalgt regering ikke reagerer, når der i denne sag foreligger veldokumenteret Berufsverbot? 

Hvilken slags love og regler har Danmark, når May Olofsson som whistleblower ikke er beskyttet af ytringsfriheden, når hun udtaler sig fagligt som overlæge, men ville have haft en sådan beskyttelse, hvis hun havde sagt det samme som privatperson?   

Set fra min stol i Norge er denne sag et klassisk eksempel på manglende demokrati på arbejdspladsen, manglende retssikkerhed og en accept af, at whistlebloweren bliver gjort til syndebuk. 

 

Hvor er politikerne?

Arbejdsgiveren, den tidligere direktør Torben Ø. Pedersen, definerer problemet som et personaleproblem (som i dette tilfælde er absurd) og en personalesag, som er undtaget offentlighed og indsigt. Dermed kamufleres sagens kerne, og lignende sager kan kan fortsætte i magtmisbrug og kynisme for at lukke munden på 'vanskelige' medarbejdere. 

Det er på denne måde, at kafka-processer starter. I et demokratisk styret samfund er det de folkevalgte politikeres ansvar at forhindre, at sådan noget sker. Men politikerne er i bedst fald tavse og i værste fald har de svigtet. 

Denne alvorlige sag viser tillige en anden side, som vi også erfarer i Norge. Det komplicerede sygehusvæsen styres efter bedriftsøkonomiske principper, hvor økonomiske hensyn og forvaltning prioriteres fremfor faglig ledelse og styring. 

Læs også: EB.dk

Det er en konsekvens af New Public Management (NPM), hvor økonomistyring og markedstænkning bliver på bekostning af faglige hensyn. Der er mange, som nu stiller spørgsmål ved denne styreform, og flere forskningsrapporter (også i Danmark) konkluderer, at NPM er uegnet som styreform i den offentlige sektor. 

 

Mange bliver ramt af konsekvenserne

Det er ikke bare May Olofsson, som er ramt i denne sag. Det gælder i højeste grad også hundredvis af gravide misbrugere og deres børn, som har mistet deres tilbud i familieambulatorierne, som Folketinget har investeret over 220 mio. kr. i. 

Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital var den faglige model for udbygning i regionerne. Endvidere har TrygFonden bevilget 6.5 mio. kr. til en kvalitets- og forskningsdatabase, som skulle dokumentere og kvalitetsudvikle landets familieambulatorier og anvendes til forskning og videreudvikling. 

Alt dette er nedlagt som følge af hospitalets besparelser, som var i strid med vilkårene for anvendelsen af Folketingets satspuljemidler. 

Dette må ansvarlige statslige myndigheder rydde op i. At så mange gravide misbrugere og deres børn, som er en af samfundets mest udsatte grupper, mister deres eneste adækvate forebyggelses- og behandlingstilbud, er uværdigt for en velfærdsstat som Danmark.   

 

Genrejsning

Overlæge May Olofsson har ikke gjort andet end loyalt at forholde sig til de forudsætninger og vilkår, som var gældende for de satspuljemidler, som Folketinget havde bevilget. 

Men hun blev straffet og frataget sit livsværk af en sygehusadministration, som ville bruge store dele af bevillingen til andre formål end de af Folketinget øremærkede. 

Hendes ”forbrydelse” var at dokumentere og sige fra over for hospitalsdirektørens forvaltning af pengene. Denne skandale bør ikke slutte med dette.

Folketinget eller en ansvarlig minister bør iværksætte en undersøgelse med mandat til at se på alle sider af denne skandalesag, som ikke blot svækker tilliden til sundhedsvæsnet, men også svækker befolkningens tillid til det offentlige velfærdssamfund. 

Undersøgelsen bør besvare de spørgsmål, som jeg har rejst herover, og fremme forslag til lovgivning, som kan forhindre, at vi får flere af sådanne sager i fremtiden. 

Overlæge May Olofsson bør få oprejsning for den uret, som er begået i mod hende - og de resurser, som er frataget de ramte børn, bør genetableres.  

Danmark har for ganske nylig fået en ny regering. Den har nu mulighed for at rette op på de fejl, som er begået, og som har ramt en pioner i sundhedsvæsenet og et stort antal udsatte børn, også i Norge.

 

Fakta om Olofssons model

Familieambulatoriet er organiseret som et specialiseret ambulatorium under gynækologisk/obstetrisk afdeling på sygehuset, med funktion også i neonatal- og børneafdeling.

Olofssons model bygger på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, dels ved tværfaglige team i ambulatoriet, dels ved et tæt samarbejde med andre hospitalsafdelinger samt med fagpersoner og instanser udenfor sygehuset, især socialforvaltningen, praktiserende læger, sundhedsplejersker m.fl. 

Arbejdet kræver langvarig opfølgning af børnene.  

 

Læs også artikel hos Politiken om fyringen af May Olofsson i 2014

 

Mest Læste

Annonce