Ny rapport: Kommunerne kan opnå fordele ved privat samarbejde på ældre- og sundhedsområdet

26/3/15 10:26

Nick Allentoft

Både borgerne, personalet, leverandørerne og kommunerne kan drage fordel af samarbejde mellem kommuner og private leverandører på ældre- og sundhedsområdet. Det viser en ny rapport fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde.

Syge og ældre borgere kan tilbydes mere sammenhængende forløb af pleje eller genoptræning, hvis kommunen samarbejder med private leverandører. Samtidig kan hjælpen i højere grad komme fra personale, som borgeren har kendskab til.

Det viser rapporten ”Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet”, som er baseret på en undersøgelse gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde.

Undersøgelsen er en erfaringsopsamling baseret på seks casestudier, hvor kommuner har inddraget private leverandører i løsningen af integrerede opgaver på ældre- og sundhedsområdet.

Kommunernes erfaringer viser også potentiale for, at personalet kan opnå bedre kompetenceudvikling og arbejdsmiljø i integrerede løsninger. Ligesom private leverandører kan få bedre muligheder for at udnytte faciliteter og personale på tværs af pleje-opgaverne. I nogle tilfælde kan det føre til mere effektiv drift og besparelser i kommunerne. Især hvis opgaverne har et vist omfang.

Danske kommuner benytter årligt omkring 30 milliarder kroner på ældre- og sundhedsområdet. Heraf står private leverandører for opgaver for omkring fire milliarder kroner.

               Læs også reaktion fra FOA: Rapport giver halve sandheder  

Mai Buch, formand for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, siger:

”Ældre- og sundhedsområdet kendetegner sig ved, at offentlig-privat samarbejde ikke er så udbredt, som vi ser på andre velfærdsområder. Derfor er det naturligt at se nærmere på de resultater, der er opnået i de kommuner, der allerede har gjort sig erfaringer på området.”

”Undersøgelsen viser, at kommunernes samarbejde med private leverandører kan give fordele for både borgerne, plejepersonalet og leverandørerne. I nogle tilfælde har det endda også givet kommunerne besparelser.”

Følgende cases indgår i undersøgelsen:

  • Gribskov Kommune og Aleris
  • Greve Kommune og Aleris, Attendo
  • Odder Kommune og Skovbakkehjemmet
  • Aalborg Kommune, Fremtidens Plejehjem og Copenhagen Living Lab
  • Helsingør Kommune og Stabil Pleje
  • Syddjurs Kommune og Forenede Care