Nye spilleregler i den offentlige sektor

Ledelse

09/09/2013 11:01

Nick Allentoft

Udskift regler om processer med klare krav til resultater. Lad de offentlige ledere og medarbejdere bestemme mere selv – giv dem mere frihed – og hold dem så ansvarlige for, om de når resultaterne.
Beløn dem, der når resultaterne, og stil nye krav til dem, der ikke gør. Sådan lyder hovedbudskabet i Produktivitetskommissionens tredje analyserapport, Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor, der offentliggøres i dag.    ”I stedet for en masse regler for, hvordan de offentligt ansatte skal udføre deres arbejde, er der brug for klare krav til, hvilke resultater de offentlige institutioner opnår. Samtidig bør man droppe mange krav til dokumentation af arbejdsprocesser og i stedet måle det, der betyder noget – resultaterne. Borgerne skal kunne se, om en skole, et plejehjem eller en børneinstitution rent faktisk leverer de ønskede resultater,” siger Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen.  

Anbefalinger fra Produktivitetskommissionen

Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor var Produktivitetskommissionens fokus i deres tredie del rapport i 2013. Få overblik her over anbefalingerne i rapporten. Alt fra politik til regler over trivsel til styring får anbefalinger.

Læs mere her

Med de klare krav til resultater følger større frihedsgrader til ledere og medarbejdere – de skal i langt højere grad selv bestemme, hvordan de vil løse deres opgaver.

  ”Alle regeringer taler om afbureaukratisering – men det går den stik modsatte vej. Og den kurve må og skal knækkes. Det vil motivere medarbejderne og skabe større fleksibilitet. Der er brug for at sætte regelforenklingen i system. Det kan bl.a. ske ved at bruge erfaringerne fra frikommuneforsøgene og udfordringsretten,” siger Peter Birch Sørensen.    Produktivitetskommissionen opfordrer også parterne på det offentlige arbejdsmarked til at se på overenskomsterne med friske øjne, så de kan være med til at forny den offentlige sektor.     

Mest Læste

Annonce