OECD: Danmark kan gøre mere for at hjælpe udsatte ledige

Velfærd

15/12/2016 12:20

Nick Allentoft

Ifølge en ny OECD-rapport bør Danmark øge dagpengedækningen for lavtuddannede og lavtlønnede arbejdstagere og forbedre den hjælp, der står til rådighed for disse som en del af en række reformer, der skal hjælpe afskedigede arbejdstagere med at komme hurtigere tilbage i arbejde.
Ifølge rapporten ”Back to Work: Denmark” bliver 2-3% af danske arbejdstagere med mindst et års anciennitet afskediget hvert år som en konsekvens af massefyringer eller virksomhedslukninger. I normale tider finder cirka tre ud af fire af disse arbejdstagere et nyt job inden for et år. Den globale finansielle krise ramte dog Danmark hårdt, og har fordoblet antallet af arbejdstagere, der bliver afskediget samtidig med, at chancen for at finde beskæftigelse er betydeligt formindsket, så det nu kun er hver anden, der finder arbejde inden for et år. En tilbagevenden til de bedre resultater fra før krisen er langsom.

Danmarks fleksible arbejdsmarked giver arbejdsgiverne mulighed for at hyre og fyre medarbejdere i takt med den svingende efterspørgsel. Med Danmarks store fokus på aktivering samt høje udgifter til foranstaltninger rettet mod at hjælpe jobsøgende tilbage i beskæftigelse, modtager mange afskedigede den hjælp og støtte, der er nødvendig for at finde et nyt job. Dagpengesystemet sørger endvidere for en effektiv indkomsterstatning til forsikrede jobsøgere i perioder med arbejdsløshed.

Ikke desto mindre er der stadig udfordringer: på trods af, at dagpengereformen fra 2016 skaber incitamenter til at acceptere småjobs samt tidsbegrænsede og deltidsjobs som et springbræt til at komme tilbage i arbejde, er omfanget af dagpengesystemet stadig en stor udfordring, da mange lavtlønnede og lavtuddannede ikke er dækket.   Lighedsspørgsmål opstår også med hensyn til tidlige indsatser forud for afskedigelse. I særlig grad modtager medarbejdere, der rammes af kollektive afskedigelser i større virksomheder, hurtigere og bedre hjælp end de, der rammes af kollektive afskedigelser i mindre virksomheder eller af små eller individuelle fyringsrunder. Lavtuddannede arbejdstagere behandles også mindre gunstigt end deres højtuddannede modstykker. Mere generelt må lavtuddannede og ældre arbejdstagere kæmpe hårdest for at genindtræde på arbejdsmarkedet samtidig med, at de bærer de største omkostninger ved afskedigelse.   For at bidrage til at løse disse udfordringer, anbefaler OECD, at Danmark:
  • Forbedrer dagpengedækningen for lavtuddannede og lavtlønnede arbejdstagere ved enten at gøre systemet universelt eller gøre medlemskab mere attraktivt for disse grupper.
  • Giver lige vilkår for lavtuddannede arbejdstagere med hensyn til deres muligheder for adgang til tidlige foranstaltningsindsatser forud for afskedigelse ved at gøre opsigelsesvarsler lig med eller i det mindste mere lig de, der gælder for de højtuddannede.
  • Giver nemmere adgang til tidlige foranstaltningsindsatser (normalt forbeholdt kollektive afskedigelser) for personer, der er i risiko for afskedigelse, fordi de arbejder i virksomheder, der befinder sig i forsyningskæden til de store, afskedigende virksomheder samt for arbejdstagere i regioner, der står foran flere afskedigelsesrunder i små og mellemstore virksomheder.
  • Udnytter brugen af opsigelsesvarslet bedre for at fremme en effektiv tidlig indsats og en succesfuld overgang mellem jobs. Få anerkendelse af tidligere lærte kompetencer bragt på banen i god tid og involver arbejdsgivere og kommunale jobcentre i anerkendelsesprocessen for at sikre, at afskedigede medarbejdere kan drage systematisk fordel heraf, ideelt set forud for afskedigelsen.
  • Styrker uddannelsesrådgivning for at sikre, at folk vælger og får den rette efteruddannelse på det rigtige tidspunkt, og undgår kostbare men ineffektive uddannelsesforløb. Danmark bør også fremme udbredelsen af offentligt subsidieret og arbejdsgiverleveret uddannelse blandt de medarbejdere, der har mest brug for det, særligt de lavtuddannede og ældre arbejdstagere.

 

Mest Læste

Annonce