Offentlige byggeregler skal modnes til mere OPP

Infrastruktur

20/11/16 3:36

Nick Allentoft

Bygningsreglementet for et omfattende gennemsyn for at luge ud i unødvendige og forældede regler, lyder det fra transport- og bygningsministeren.
Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt mødtes forleden med repræsentanter fra byggebranchen og andre interesserede for at drøfte OPP i byggeriet. Ministeren går beriget fra mødet med ny viden om erfaringerne inden for området, lyder det i følgende pressemeddelelse fra Transport- og Bygningsministeriet.   Erfaringer fra byggeriet viser, at offentlig-private-partnerskaber (OPP) giver et stærkt incitament til at tænke langsigtet og sammentænke beslutninger i anlægsfasen med de fremtidige driftsomkostninger. Men det skal bruges med omtanke. Således var budskabet, da transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt i dag inviterede byggebranchen til en åben høring om OPP i byggeriet.

Baggrunden for dagens høring er ministerens fyraftensmøder i foråret og byggekonferencen i juni, hvor rigtig mange fra alle dele af byggebranchen deltog.

- OPP i byggeriet er et interessant område med gode erfaringer. Jeg er derfor glad for, at så mange engagerede repræsentanter fra branchen mødte op i dag for at gøre os alle klogere på OPP-samarbejder. OPP handler i høj grad om at placere risici hos den part, der bedst og billigst kan håndtere dem, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.   Debatten om OPP fylder en del i medierne. Ministeren glæder sig over, at høringen har givet deltagerne mulighed for at komme et spadestik dybere i den aktuelle debat.   - OPP er ikke en model, der passer til alle projekter. Men jeg mener, at vi har en forpligtelse til at overveje, hvordan vi får mest ud af borgernes penge, herunder om OPP kan være en god løsning ved visse projekter, siger Hans Christian Schmidt og henviser til, at det ikke i sig selv er afgørende, at der i sidste ende er tale om private investeringer.   Valg af OPP må altid bero på konkrete vurderinger, da ikke alle projekter egner sig til denne organisationsform.   Byggeområdet er i høj grad et område, der optager ministeren, som er i gang med en regelsanering og regelforenkling af hele området.   - Samlet set tager vi et A til Z gennemsyn af hele bygningsreglementet. Det gør vi for at sikre, at vi får luget ud i unødvendige og forældede regler og ikke mindst får bygningsreglementet gjort klar til, at det fremover i langt større udstrækning bliver byggebranchen selv, som skal vurdere og tage ansvar for, at de tekniske krav er opfyldt, siger Hans Christian Schmidt.   Overordnet om OPP i Bygningsstyrelsen
  • OPP er en organisationsform, hvor en offentlig myndighed overlader design, opførelse, drift og vedligehold af en bygning eller aktiv til en privat virksomhed (OPP-leverandør) – som regel overlades finansieringen af byggeriet også til den private part.
  • I Bygningsstyrelsens OPP-projekter konkurrerer de private leverandører på de samlede omkostninger til opførelse og efterfølgende drift.
  • Det medfører reduceret risiko for forsinkelser, da betalingerne fra det offentlige først starter ved ibrugtagning, og OPP-leverandøren har derfor væsentlige incitamenter til at undgå forsinkelser.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede i 2012 en rapport med erfaringer fra danske OPP-projekter, som viser generel overholdelse af tidsplan og budget i OPP-projekter. Bygningsstyrelsens erfaringer stemmer overens med rapporten, ligesom krav til kvalitet og funktionalitet overholdes.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce