Vi kan styrke det lokale demokrati ved at sætte det mere fri.

Sæt det nære demokrati fri

Politik

09/04/2014 14:56

Nick Allentoft

Giv borgerne indflydelse der, hvor de møder den offentlige sektor, foreslår foreningen Frie efter regionsrådspolitiker har foreslået at kommuner og regioner slåes sammen til et niveau. Det vil styrke mulighederne for det nære demokrati, siger foreningens formand, Jens Terp.

Med 450 frie børnehaver og fritidshjem i ryggen bakker foreningen Frie op om, at styrke det lokale demokrati ved at slå regioner og kommuner sammen.

“De senere år er borgernes indflydelse på institutions- og skoleområdet blevet markant udvandet. Det er også forklaringen på, at der er kommet flere friskoler og private eller selvejende  institutioner, for borgerne ønsker indflydelse der, hvor de møder og bruger tilbud fra den offentlige sektor,” siger Jens Terp, der er formand for Frie Børnehave og Fritidshjem.

Han mener, at større kommunale enheder kan være en af vejene til at skabe et stærkere lokalt demokrati og engagement i blandt andet børnehaver, skoler og fritidshjem.

“Hvis kommuner og regioner slås sammen til et samlet niveau  vil den selvejende driftsform være en naturlig afløser for den traditionelle kommunale driftsform. Den selvejende driftsform understøtter lokalsamfundet gennem borgernes direkte deltagelse,” mener Jens Terp.

Selveje styrker det nære demokrati

Selvejende institutioner er en kendt organisationsform, som er blevet mere og mere brugt i forlængelse af kommunalreformen i 2006. Foreningen Frie har oplevet en markant vækst i henvendelser fra institutioner og forældregrupper, der ønsker at drive institutioner, hvor indflydelsen og friheden er optimal. Her er selveje løsningen, mener Jens Terp.

“Med selveje optimeres tre væsentlige faktorer for at drive en god institution i nærområdet. For det første sikrer man fleksibilitet og rammer, der hele tiden tilpasses udviklingen i børnetal, for det andet er borgernes engagement dybt og ægte og for det tredje sikrer man faktisk en stærkere økonomi og mere effektiv drift, fordi den selvejende enhed har større frihed til at indrette sig efter de behov, som borgerne har,” fortæller Jens Terp.

Siden kommunalreformen har mange kommuner mere eller mindre kørt netop borgerindflydelsen og det nære demokrati over af hensyn til effektiv drift, mener Terp.

“Der er kommet et demokratisk underskud mange steder, som bidrager til at borgerne trækker deres deltagelse og engagement. Det går ud over personalet og ikke mindst børnene. Med selveje kan vi kompensere for det demokratiske underskud, der kommer hvis den kommunale enhed bliver større,” mener Jens Terp.

Han peger på, at der er en international debat om, hvordan man skaber mere bæredygtige økonomiske løsninger på velfærdsområdet. De store enheder medfører flere regler og mere kontrol, og bidrager dermed til borgernes stigende frustration over den såkaldte djøficering på områder, hvor man burde have mere tillid til både borgerne og de fagprofessionelle.

“Jeg er sikker på, at større centrale regionale enheder med fokus på opgaven og ikke på retten til at eje og drifte, er den rigtige vej fremad. Den større enhed på regionsniveau vil være en mere professionel modpart og samarbejdspartner end den mindre kommunale enhed i dag, der faktisk ikke har muskler til at det nødvendige juridiske og økonomiske kompetencefelt i de mange områder, som den offentlige forsyning bevæger sig i,” mener Jens Terp.

Øget kvalitet i tilsyn og faglighed

Selveje skaber samtidig et klarere snit mellem drift og tilsyn, påpeger Fries formand.

“Det kommunale tilsyn, som vi kender det i dag, kan godt tåle en øget professionalisme i forhold til faglighed, kvalitet og omkostningsniveau. Med selvejende institutioner kan kommunerne eller regionerne fokusere på deres tilsyns- og forsyningspligt samt den faglige vejledning, der kan være brug for i forskellige situationer i forhold til familier, institutioner, personale og lignende,” mener Terp.

På den måde vil borgerne få flere valgmuligheder, og det nære demokrati bliver styrket, fordi institutionerne kan konkurrere frit på de profiler, de vil have.

“Det vil bidrage til en øget mangfoldighed, og skabe mere sammenhængskraft mellem nærområde og institutioner. Det vil være til gavn for både det faglige personale,  børnene og deres forældre,” siger Terp.

Foreningen Frie er landets største samlende organisation for selvejende børnehaver og fritidshjem. Med over 450 institutioner i medlemskredsen har foreningen solid erfaring med drift og administration, men overlader det pædagogiske, ledelsen og forældreengagmentet til de enkelte medlemmer.

“Vores erfaring er, at denne organisering gør det betydeligt billigere at drive institutioner. Vi kan uden at blinke tilbyde en hvilken som helst kommune at varetage administrationen af deres institutioner mindst 30 procent billigere end de selv gør det. Der er mange penge at hente her til mere og bedre velfærd,” siger Jens Terp.

 

Mest Læste

Annonce