Støttes med 310 mio. kroner i år: Stor økologisk omlægning på vej

Bæredygtighed

16/6/16 10:00

Nick Allentoft

Flere end 1.000 landmænd har i år søgt om støtte til at omlægge til økologi eller udvide den økologiske produktion. Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative klar med op til 310 mio. kroner, så alle landmænd, der opfylder betingelserne, kan få støtte.

Den største omlægning til økologi siden slutningen af 1990’erne er på vej blandt danske landmænd, der lige nu udviser stor interesse for at producere økologisk.

1.028 landmænd har i år søgt om støtte til at omlægge til økologi eller udvide deres økologiske areal. Heraf er 513 ansøgere nye økologer, der omlægger fra konventionelt landbrug til økologisk produktion.

Så mange nye økologer er ikke set siden slutningen af 1990’erne, og tilgangen af nye økologer har i flere år ligget mellem 100 og 200 bedrifter årligt, ind til den tog fart i 2015.

- Det er opløftende at se, hvor stor interessen er for økologi blandt landmændene. Regeringen mener, at økologien i Danmark skal drives frem på markedsvilkår. Man må sige, at det er tilfældet i disse år, hvor der i flere perioder har manglet økologiske varer på hylderne i supermarkederne. De danske landmænd er klar til at imødekomme den stigende efterspørgsel, og det giver mig en stærk tro på, at vi kan styrke Danmarks førerposition på økologiområdet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Finansieringen er på plads

Den seneste opgørelse af det økologiske areal er fra 2014, og her udgjorde arealet ca. 176.000 hektar.I år er der hidtil ansøgt om tilskud til cirka 41.000 hektar, hvoraf 38.000 hektar er nye økologiske arealer. Samlet svarer det til, at der er søgt økologisk arealtilskud for 310 mio. kroner.

Det er dog endnu uvist, hvor meget det økologiske areal vil vokse med. Det skyldes blandt andet, at en del af ansøgerne endnu har ikke søgt om autorisation til økologisk jordbrug. Erfaringen viser, at nogle ansøgere ombestemmer sig. Derfor kendes det endelige antal landmænd, der ønsker at modtage økologisk arealtilskud, først efter 1. september.

Miljø- og fødevareministeren slår dog fast, at finansieringen er på plads, så alle landmænd, der opfylder betingelserne, i 2016 kan få deres ansøgning imødekommet. Regeringen fremrykker sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative midler, så alle ansøgninger kan blive imødekommet.

- Det er naturligvis en stor beslutning at omlægge sin bedrift til økologisk jordbrug, så nu afventer vi landmændenes endelige beslutning. Men vi er i hvert fald klar til at yde støtte til landmændenes arbejde, så alle ansøgere, der opfylder betingelserne, kommer godt i gang med omlægning til økologi, siger Esben Lunde Larsen.

Over halvdelen af ansøgerne – 513 - står over for at omlægge deres bedrift fra konventionel til økologisk jordbrug, mens den resterende del af ansøgerne i forvejen driver økologisk landbrug og udvider deres bedrift med nye arealer. 

Fakta:

- Salget af økologiske varer i danske supermarkeder og butikker var på næsten/knap syv mia. kroner sidste år. 

- Salget til kantiner, hoteller og restauranter steg til 1,3 mia. kr. i 2014

- Eksporten af økologiske fødevarer og produkter steg til 1,7 mia. kroner i 2014.

- NaturErhvervstyrelsen har i alt modtaget 1.028 ansøgninger om økologisk arealstøtte i 2016- 513 af ansøgningerne driver endnu ikke økologisk landbrug, og står derfor overfor at omstille deres bedrift. Senest 1. september skal de have taget endelig stilling til, om de vil søge om omlægning til økologisk jordbrug. 

- I dag findes der 3.189 økologiske bedrifter i Danmark

Se flere tal om økologien i Danmark 

Annonce