Styrelse advarer psykiatrien: Indsats mod tvang går for langsom

Velfærd

01/05/2017 15:22

Nick Allentoft

Den nye årsopgørelse for brug af tvang i psykiatrien viser, at det ikke går helt så hurtigt som forventet med at nedbringe brugen af tvang, samt at der er forskel i regionernes resultater. Hent årsopgørelsen her.
Der er nu gået tre år siden partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang i psykiatrien blev indgået mellem ministeriet, Danske Regioner og regionerne. Det betyder, at halvdelen af perioden til at nå målene snart er gået. Desværre er konklusionen i årsopgørelsen for 2016, at andelen af personer, der bæltefikseres, er steget, og antallet af længerevarende bæltefikseringer er stagneret i forhold til 2015. Samtidig er der sket en stigning i antallet af kortere bæltefikseringer samt i det totale antal bæltefikseringer og antallet af personer, der bæltefikseres.

Læs mere om psykiatrien her

Vi samler alle væsentlige historier om psykiatrien på denne temaside. 

Sundhedsstyrelsen er bekymrede over, at brugen af bæltefikseringer ikke fortsat falder, som den har gjort de sidste par år. Hvis der ikke snart sker en markant udvikling i retning af mindre brug af tvang, kan det blive en udfordring at nå målene i 2020,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Janet Samuel.

Stigning i andre tvangsformer og regionale forskelle i brugen af tvang For at holde øje med om indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer fører til øget brug af andre former for tvang, følger Sundhedsstyrelsen udviklingen i en række andre tvangsforanstaltninger.   Årsopgørelsen viser her, at der er sket en stigning på landsplan i antallet af fastholdelser, og der bliver brugt mere beroligende medicin med tvang i 2016, end der gjorde ved starten af partnerskabet i 2014. Årsopgørelsen viser samtidig, at stadig flere børn og unge bliver udsat for tvang.

Årsopgørelsen viser også, at der er forskelle mellem regionerne på, hvor meget og hvilke typer tvang, de bruger. For eksempel er Region Hovedstaden lykkedes med at nedbringe både anvendelsen af bæltefikseringer og beroligende medicin med tvang, mens Region Midtjylland fortsat oplever en stigning i brugen af både bæltefikseringer og beroligende medicin.

Opfølgning på resultaterne og målene for 2020 På baggrund af resultaterne i årsopgørelsen for 2016 vil Sundhedsstyrelsen bede de fem regioner gøre rede for, hvilke ledelsesmæssige skridt regionerne vil tage for at sikre, at brugen af tvang bliver bragt ned, og Sundhedsstyrelsen vil have et skærpet fokus på de regioner, hvor anvendelsen af tvang er stigende.   ”De seneste år er der indsamlet meget erfaring og viden om, hvilke tiltag der kan nedbringe tvang. Vi får mere og mere viden om, hvad der virker, men der skal nu sættes ind med et betydeligt ledelsesfokus i regionerne for at vende udviklingen og nå målsætningerne om mindre brug af tvang i 2020,” siger Janet Samuel.   Sundhedsstyrelsen har indkaldt regionerne til møde d. 16. maj i styrelsens Task Force for Psykiatri for at drøfte regionernes redegørelser og videre tiltag.

Mest Læste

Annonce