Udflytning af Ankestyrelsen giver længere venteder for svage og ledige

Ledelse

15/01/2016 10:05

Nick Allentoft

For første gang erkender regeringen nu, at den store udflytning af offentlige arbejdspladser vil resultere i længere sagsbehandlingstider. Det kan Avisen.dk fortælle.

Når Ankestyrelsen i 2016 skal flytte 51 medarbejdere fra København til Aalborg, vil det nemlig få den direkte konsekvens, at borgerne skal vente længerere tid på at få deres klagesager om for eksempel afslag på førtidspension eller boligstøtte afgjort.

I et skriftligt svar til Dansk Folkepartis Karina Adsbøl oplyser social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V), at "den planlagte flytning i 2016 af dele af Ankestyrelsen til Aalborg må forventes midlertidigt at påvirke liggetiden."

Liggetiden er en status over, hvor lang tid en klagesag i gennemsnit har ligget hos Ankestyrelsen, uden at man er nået frem til en afgørelse.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Vi har samlet alle historier om udflytningsplanerne.

Læs meget mere her

I en ny resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen, som sætter rammerne for styrelsens arbejde i 2016, står det også sort på hvidt, at flytningen vil påvirke sagsbehandlingen, så liggetiderne forventes at blive længere i både 2016 og 2017 end ved udgangen af 2015.

Først i 2018 ventes Ankestyrelsen at nå målsætningen om en liggetid på maksimalt 2,5 måneder for kommunale social- og beskæftigelsessager.

Ifølge Thorkil Juul, der er styrelseschef i Ankestyrelsen, vil flytningen af medarbejdere fra København til Aalborg kunne mærkes på alle Ankestyrelsens områder. Både når det gælder klager om social- og beskætigelsessager, børnesager og arbejdsskadesager.

- Resultatplanen anerkender, at der kan være en lidt længere liggetid i 2016. Det er direkte begrundet i, at flytningen kan påvirke vores sagsbehandling i flytteåret.

- Flytningen vil i større eller mindre omfang kunne påvirke alle sagsområder i styrelsen. Men vi vil naturligvis prøve at gennemføre flytningen, så der opstår færrest mulige gener for de borgere, der har sager hos os, siger han i en skriftlig kommentar til Avisen.dk

Af de 51 medarbejdere i Ankestyrelsen, som er blevet tilbudt at flytte med fra København til Aalborg, har 34 sagt nej tak og er derfor blevet opsagt. Samtidig kan der være endnu flere, som finder et nyt job, inden de skal flytte.

Derfor venter et større rekrutteringsarbejde med at oplære nye medarbejdere og opbygge nye rutiner, ligesom det kræver tilvænning for dem, der flytter med til Aalborg, påpeger Thorkil Juul.

- Sådan en flytning kan ikke undgå at påvirke hele organisationen, selv om vi gør meget for at holde fokus på at behandle flest mulige klager undervejs, siger han til Avisen.dk.

At borgerne har udsigt til længere ventetid, synes formanden for Dansk Socialrådgiver Majbrit Berlau er 'brandærgerligt'.

- Det er helt afgørende, at borgerne i et retssamfund har den opfattelse, at de får en hurtig og korrekt behandling af deres klagesager, siger hun til Avisen.dk.

Hun peger på, at det kan have store konsekvenser for borgerne, der må vente længe på at få svar på, om de for eksempel har ret til en ydelse eller ej.

- Det helt store problem med de her lange sagsbehandlingstider er, at det sætter nogle folk i et limbo, hvor de bare må gå og vente på at få en afgørelse. Det er selvfølgelig frustrerende, men det kan også have stor betydning for folks økonomi, siger hun.

På Christiansborg har Dansk Folkeparti støttet regeringens planer om udfytning af statslige arbejdspladser. Men partiets handicapordfører, Karina Adsbøl, understreger, at det ikke har været forventningen, at det ville resultere i længere sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen.

- Hvis man allerede nu ved, at det her betyder, at vi kan risikere, at der igen kommer længere sagsbehandlingstider, så er der mulighed for at handle nu, siger Karina Adsbøl til Avisen.dk.

Hun henviser til, at Dansk Folkeparti allerede i har fremsat flere beslutningsforslag, som vil kunne hjælpe til med at begrænse antallet af klagesager

Blandt andet vil Dansk Folkeparti give ret til økonomisk kompensation, hvis Ankestyrelsen giver borgeren medhold i, at kommunerne har truffet en forkert afgørelse.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) har ikke ønsket at udtale sig yderligere om sagen til Avisen.dk. Hun henviser til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), som har ansvaret for regeringens store plan om at udflytte i alt 3.900 statslige medarbejdere fra hovedstaden.

Men heller ikke Troels Lund Poulsen vil stille op til et interview om sagen.

"Regeringen vil ikke kommentere de konkrete udflytninger på nuværende tidspunkt, fordi vi nu afventer et konsolideret bud på implementeringsplaner fra Finansministeriet," lyder det i en mail fra Erhvervs- og Vækstministeriet til Avisen.dk.

Mest Læste

Annonce