Motivation giver grønnere bustrafik

05/12/12 2:11

Trafikstyrelsen

Der er både brændstof og CO2 at spare ved miljøvenlig buskørsel. Det viser resultaterne fra Movias forsøgsprojekt, som Trafikstyrelsens Center for grøn transport har medfinansieret med 2,7 millioner kr. Resultatet af forsøget er både positivt og tankekvækkende.

Potentialet er nemlig stort for at spare brændstof, men det kræver et vedvarende fokus og prioritering fra ledelsen, for at chaufførerne skal fastholde den grønne kørestil.

Movias buschauffører har spillet hovedrollen i forsøgsprojektet, som afdækker, hvor meget brændstof og CO2 man kan spare ved at installere teknisk måleudstyr i busserne og indføre forskellige incitamentsordninger for at få chaufførerne til at køre miljøvenligt.

Forsøget med miljøvenlig kørsel blev afsluttet efter 15 måneder med måleudstyr på 171 busser fordelt på både by- og landtrafik. Chaufførenes aktuelle brændstofforbrug og kørestil er blevet registreret, og chaufførerne har under kørslen kunnet følge deres kørestil. En vigtig del af forsøget har været løbende opfølgning på kørslen, for at se hvordan man opnår bedst effekt. De endelige resultater og konklusioner er netop offentliggjort i en rapport fra Movia, som kan læses her.

Motivation er nøglen

Forsøget har vist, at buschaufførerne gerne vil have mere fokus på miljøvenlig kørsel, men de skal motiveres. Hvis de således får del i besparelsen, mener en stor del af dem, at de kan reducere deres brændstofforbrug. Forsøget viser også, at det er en tidskrævende opgave for ledelsen af de enkelte garageanlæg at holde fokus og motivation hos chaufførerne.

De bedste af forsøgsdeltagerne sparede brændstof ved miljøvenlig kørsel svarende til omkring 25.000 kroner eller cirka 6,5 ton CO2 pr. bus. De største besparelser i tomgangsreduktion medførte en besparelse på 7.000 kroner årligt svarende til knap 2 ton CO2 pr. bus. Hvis ledelse og chauffører formår at fastholde den grønne adfærd, vil udgifterne til udstyr og administration derfor blive opvejet af besparelserne på brændstof i løbet af mindre end et år.

”Det er meget brugbare resultater, der er kommet ud af projektet. Først og fremmest er der potentiale for en stor CO2-besparelse, men en vigtig erfaring er, at der kræves en stor indsats fra hele organisationen for at skabe en varig adfærdsændring. Nu gælder det om at få bragt erfaringerne i spil hos så mange trafikselskaber som muligt og udvide konceptet til flere områder. ”, siger Niels-Anders Nielsen, Centerleder for Trafikstyrelsens Center for grøn transport.

Movias busser bruger knap 50 mio. liter diesel om året, og 5 pct. besparelse i brændstofforbruget ville mindske CO2-udledningen med godt 6.600 ton om året.

Miljøvenlig kørsel er lig med kundevenlig kørsel
Det er dog ikke kun brændstoføkonomien, der har fordel af den miljøvenlige kørsel. Den ændrede kørestil reducerer også antallet af hårde opbremsninger, skarpe sving osv., hvilket giver en bedre køreoplevelse for kunderne. Især busserne, som kører i tæt bytrafik har fordele af chaufførernes mere bløde kørestil, når det kommer til passagerernes oplevelse. Dermed kan miljøvenlig kørsel også være med til at gøre kollektiv trafik mere attraktiv.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce