Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nye tal: Behandlingen for disse 2 kræfttyper halter i Danmark

Sundhed

15/03/2024 08:34

J. Bøgen

Det er under halvdelen af tilfældene, der bliver behandlet inden for standardforløbstiden.

81 procent.

Så høj en andel af de registrerede pakkeforløb på kræftområdet blev i 4. kvartal 2023 gennemført inden for standardforløbstiderne – dvs. de faglige rettesnore for, hvor lang tid der højst bør gå fra en lægehenvisning til eventuel behandling er påbegyndt for de enkelte kræftsygdomme.

Det er flere end i 2. kvartal samme år, hvor 77 procent af forløbene blev gennemført inden for standardforløbstiderne, og et enkelt procentpoint lavere end i 3. kvartal 2023, hvor det var 82 procent.

Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Andelen af pakkeforløb, som gennemføres inden for standardforløbstiderne, varierer på tværs af regionerne. Region Nordjylland ligger helt i top med 85 procent.

Derefter følger Region Syddanmark med 83 procent og Region Midtjylland med 82 procent, mens Region Hovedstaden og Region Sjælland har de laveste andele med henholdsvis 81 og 69 procent.

Her halter det

Opgørelsen viser også, at der er kræftområder, som er udfordret.

Det gælder bl.a. indenfor livmoderhalskræft og prostatakræft, hvor det på landsplan er henholdsvis 46 og 48 procent af pakkeforløbene, der blev gennemført inden for standardforløbstiderne for kirurgisk behandling i 4. kvartal 2023.

Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne om redegørelser for de kræftpakkeforløb, der er udfordrede i forhold til at gennemføre patientforløb inden for standardforløbstiderne, herunder pege på tiltag, der kan forbedre områderne.

Kræftpakkeforløbene blev indført i 2007, og der er udviklet 26 pakkeforløb for en række udvalgte kræftsygdomme. Formålet er at sikre, at alle kræftpatienter modtager udredning, behandling og opfølgning af ensartet høj kvalitet uanset, hvor de bor i Danmark.

Siden indførelsen er kræftpakkerne flere gange blevet revideret. Senest i forbindelse med Kræftplan 4 i 2016, hvor det blev besluttet at indarbejde opfølgningsprogrammer i kræftpakkeforløbene.

Mest Læste

Annonce