Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Sundhedsstyrelsen foreslår: 2 måneders forbud

Sundhed

26/05/2023 08:12

J. Bøgen

Det skal ændre fokus, så det er det sociale, der kommer til at fylde.

Alkohol skal fylde mindre, når børn og unge starter på en ungdomsuddannelse, og når der holdes fester på skolen.

Det er den klare fælles opfordring fra Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne til ungdomsuddannelserne. 

”Danske unge drikker meget alkohol, og de begynder at drikke tidligt. Vi ved, at alkohol er skadeligt for børn og unge, og at det kan påvirke deres indlæring. Derfor er det vigtigt, at vi får ændret den nuværende alkoholkultur, der har fokus på at drikke sig fuld, og i stedet får en festkultur, der har fokus på det sociale, og som kan inkludere alle elever. Også de elever, der ikke har lyst til at drikke,” siger enhedschef Niels Sandø.

Ingen alkohol til og med september

Opfordringen fra Sundhedsstyrelsen, DG og DEG-Lederne er, at der ikke er alkohol i den første tid efter sommerferien. Det betyder, at ungdomsuddannelserne arbejder for, at fester og andre arrangementer, som er arrangeret af skolerne eller tutorer, er helt alkoholfrie indtil ultimo september, og at det samme gør sig gældende for alle årgange på skolerne. Ligesom introture også er alkoholfrie. Det giver mulighed for, at eleverne kan knytte venskaber og etablere sig socialt, uden at alkohol bliver omdrejningspunkt for fællesskaberne og festerne.

”Vi håber, at man som forælder vil støtte aktivt op om indsatsen. Vi ved, at forældrenes holdning har stor betydning for deres barns alkoholvaner. Derfor indeholder brevet også en appel eller opfordring til, at skolerne og de nye elevers forældre taler sammen om, hvordan de i fællesskab kan styrke skolens bestræbelser om at etablere gode fællesskaber. Altså fællesskaber, hvor alle elever kan føle sig trygge og velkomne, og hvor sociale arrangementer ikke har alkohol som omdrejningspunkt”, siger Niels Sandø.

Hvis arrangeret af skolen

Samtidig lægges der i brevet op til, at studieture og andre arrangementer udenfor skolen, men som er arrangeret af skolen, er helt alkoholfrie for eleverne, og at skolerne desuden drøfter, hvordan personalet kan fungere som rollemodeller for, at fester og fejringer kan foregå uden alkohol er en del af arrangementet.  

”Vi ved, at en kulturforandring, som den vi opfordrer til, kan blive mødt med modstand og bekymring for, om alkoholfri arrangementer vil føre til manglende deltagelse fra eleverne. Men der er efterhånden mange ungdomsuddannelser, som har gode erfaringer med at fjerne alkohol fra både fester og fredagsbarer uden, at det har påvirket det sociale fællesskab negativt. Vi opfordrer til at lukke for helt for alkoholen på ungdomsuddannelserne i en periode, og at der derudover er aktiviteter uden alkohol i resten af året. Ligesom alle studieture mv også skal være alkoholfri. Dyk gerne ned i de gode eksempler, som findes derude allerede, og inddrag eleverne i udviklingen af aktiviteter, hvor samværet og ikke alkohol er i fokus”, siger Niels Sandø

Mest Læste

Annonce