Tvang i psykiatrien kobles med satspuljer: Flere ressourcer gav færre bæltefikseringer

Sundhed

22/10/2018 08:29

Nick Allentoft

Stort forsøg har nedbragt antallet af bæltefikseringer. Men med forsøgets ophør stopper de ekstra ressourcer.

Psykiatriske hospitaler kan med en målrettet indsats undgå at lægge urolige patienter i bæltefiksering - eller i hvert fald nedbringe antallet af fastspændelser væsentligt. 

Det fremgår af en rapport fra Cowi og Defactum, som for Sundhedsstyrelsen har evalueret et fireårigt forsøg med bæltefrie psykiatriske afdelinger i årene fra 2014 til 2017, skriver avisen Danmark.

Seks afdelinger - i Aabenraa, Risskov, Brønderslev, Slagelse, Ballerup og Glostrup - har deltaget i forsøget.  Tilsammen har de mere end halveret antallet af bæltefikseringer - fra 501 i 2014 til 179 i 2017.  For to af dem, Aabenraa og Glostrup, er det lykkedes at blive helt eller næsten helt bæltefri.

- Det er et godt resultat, der viser, at det kan lade sig gøre at komme af med tvang, siger formanden for pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, Erik Ravn, til avisen Danmark.

Metoderne har i grove træk været at tilføre flere ressourcer og opkvalificere personalet. 

Samtidig er der foretaget en kulturændring i form af "en mere åben og imødekommende tilgang til patienterne", som det formuleres i evalueringsrapporten.

Forsøget er nu tilendebragt.

Det har været finansieret med satspuljemidler på 70 millioner kroner.

Erik Ravn er ærgerlig over, at indsatsen efter hans opfattelse stopper nu og næppe vil slå igennem generelt i psykiatrien i Danmark

- Al erfaring med satspuljemidler viser, at når en given bevillingsperiode er slut, går man tilbage til almindelig drift, siger Erik Ravn.

Det har ikke været muligt for avisen Danmark at få Sundhedsstyrelsens kommentar til forsøget. 

Men i en omtale af rapporten på styrelsens hjemmeside siger Kirsten Hansen, der er sektionsleder i Center for Planlægning i Sundhedsstyrelsen:

- Vi er glade for at se, at det med de rette indsatser kan lade sig gøre at undgå bæltefikseringer. Vi er i Sundhedsstyrelsen meget optagede af arbejdet med at få nedbragt brugen af tvang i psykiatrien.

Den psykiatriske afdeling i Aabenraa fik - på nær nogle få fikseringer i et enkelt kvartal i 2017 - lagt bælterne helt væk i løbet af forsøgsperioden. 

Her bekræfter ledende overlæge Lene Høgh over for avisen Danmark, at der er en sammenhæng mellem de gode resultater og de ekstra personaleressourcer og kompetenceudvikling. 

- Vi kan godt mærke, at vi ikke har de samme ressourcer nu som under forsøget. Det betyder, at det nu igen er svært at holde antallet af bæltefikseringer nede, siger Lene Høgh.

Satspuljen går til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce