Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1, 2300 København S

Telefon: 7222 7400 Website: www.sst.dk E-mail:

Sundhedsstyrelsen

Artikler

 • Sundhedsstyrelsen godkender sundhedsaftalerne for 2015-2018
  16.03.15 Politik

  Sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner sætter retningen for det samarbejde, der skal sikre, at patienterne får en sammenhængende og koordineret indsats i forløb, der går på tværs af sektorerne

 • Kommunernes arbejde med overvægt og stoffer
  12.01.15 Velfærd

  En ny kortlægning viser, at kommunerne er godt i gang med at arbejde med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer, men der er fortsat et potentiale for at øge indsatsen på områderne.

 • Satspulje: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser
  14.05.14 Velfærd

  Kommuner og private ansøgere har mulighed for at søge om midler til projekter, der kan fremme sundheden og forebygge sygdom hos mennesker med psykiske lidelser. 14. maj 2014

 • Ulighed i indlæggelse
  27.11.13 Velfærd

  Kvinder med kort uddannelse har 40 procent større risiko for at blive indlagt på sygehus sammenlignet med kvinder med lang uddannelse - for mænd er forskellen 30 procent. Det viser en ny undersøgelse om social ulighed i indlæggelser, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.

 • Kommunale meromkostninger til alkoholoverforbrug
  07.02.13

  Alkoholoverforbrug og -skader blandt borgere koster hvert år kommunerne mere end 500 millioner kroner i udgifter til personlig og praktisk hjælp. Det fremgår af en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, som er gennemført i samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

 • Social ulighed for børn og unge med kronisk sygdom
  11.12.12

  Risikoen for at få en langvarig eller kronisk sygdom er større for børn af forældre med en lav uddannelse, lav indkomst eller uden beskæftigelse end for børn af forældre i beskæftigelse, med høj uddannelse eller høj indkomst.

 • Etablering af børnehuse
  05.10.12

  En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport med anbefalinger til etablering af børnehuse i Danmark. Rapporten udspringer af satspuljeaftalen for 2012, hvor det er blevet aftalt i et fælles initiativ mellem Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet at styrke rammerne for samarbejde i sager om overgreb mod børn.

Navne

Cases

 • Sådan vil Sundhedsstyrelsen udvikle psykiatrien
  28.06.18 Sundhed

  Læs listen af anbefalinger som Sundhedsstyrelsen lægger frem som fagligt oplæg til at styrke psykiatrien. Data, styring og mere samarbejde på tværs er gennemgående.

 • Festivaler står sammen mod druk og stoffer
  26.06.15 Velfærd

  Sanseløst væk i stoffer eller alkohol hører ikke sammen med livemusik. Det budskab står 18 festivaler og 40 spillesteder i år sammen om at markere i Sundhedsstyrelsens og Dansk Lives kampagner Music against drugs og Mindre druk – Mere fest.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner