Der er et led for mange i den lokalpolitiske struktur. Kommuner eller regioner må væk, mener Anne V. Kristensen fra Venstre.

Forslag: Lad regionerne sluge kommunerne

Politik

09/04/2014 13:51

Nick Allentoft

Central Venstre politiker vil slå kommuner og regioner sammen. Næstformand i Region Midtjylland Anne V. Kristensen, der også er medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank, foreslår at opløse kommunerne, give regionerne mere ansvar, og samtidig styrke det nære lokale demokrati på eksempelvis folkeskolerne. Det sker efter ny debat om regionernes fremtid, skriver netmediet DenOffentlige.dk.

“En sammenlægning af regioner og kommuner vil fjerne de fleste uhensigtsmæssige kassetanker. Kun på den måde kan vi sammentænke ressourcer og indsatser til gavn for både borgere og for økonomien.”

Det mener næstformand i Region Midtjylland Anne V. Kristensen, der er Venstres udfordrer til regionernes stærke mand, Bent Hansen. Budskabet kommer i et indlæg i Den Lokalpolitiske Tænketank her på DenOffentlige.dk.  

Anne V. Kristensen ønsker en ny vinkel på debatten om fremtidens lokale styre.

“Om de 5 skal være præcis fem eller om de skal hedde kommuner eller regioner er helt underordnet. Hvad der derimod er vigtigt, er om det er gennemtænkt, planlagt ordentligt og ikke bliver trukket ned over hovedet på nogen med et års varsel. Det handler om at varetage borgernes interesser,” mener hun.

V-politikeren smider en ny vinkel ind i debatten efter først kommunerne havde deres årlige topmøde i Aalborg , hvorefter regionerne i den følgende uge havde deres årlige generalforsamling. Hver gang dukker debatten om regionernes fremtid op som et spøgelse over deres fremtid, og det er Anne V. Kristensen træt af.

“Jeg tilhører den mellemvare, som egentlig bare gerne vil have det bedste for vores sundhedsvæsen og vores samfund. Det er ikke et enten eller og det er i virkeligheden heller ikke kun et spørgsmål om sundhedsvæsen og regioner,” siger hun.

 

Opgør med kassetænkning

Regionspolitikeren, der også har erfaring som byrådsmedlem, mener, at kassetænkningen  i henholdsvis stat, regioner og kommuner blokerer for megen fornyelse og forandring.

”Når vi som regionspolitikere tager beslutninger, så har vi aldrig de økonomiske konsekvenser for kommunerne med. Det er dårlig samfundsøkonomisk tænkning. Jeg er sikker på at hvis sundhedspolitiske beslutninger, som f.eks. kapacitet på hospitalsbehandlinger, ventetid m.m. også kunne mærkes på kassen for f.eks. sygedagpenge, så ville mange beslutninger være anderledes,” siger Anne V. Kristensen til DenOffentlige.dk.

Professor Kurt Klaudi Klausen fra SDU er enig i, at forholdet mellem kommunerne og regionerne bør revideres, men han mener ikke, at det er en løsning, at sammenlægge de to lag.

“Man kan ikke erstatte kommunerne, og løfte deres opgaver over i regionerne. Der er sådan set en fornuftig arbejdsdeling, men man kunne godt revidere den. Der ligger nogle opgaver i kommunerne, som rettelig vil ligge bedre i regionerne. Det gælder eksempelvis opgaver på miljøområdet og det specialiserede socialområde, som tidligere jo lå i amterne,” siger Kurt Klaudi.

Professor Eva Sørensen fra RUC, er enig.

“Argumentet om kassetænkning er rigtig nok, men det løses jo ikke af en sådan sammenlægning, for kassetænkningen skyldes først og fremmest den måde budgetterne laves på. De fremmer in-house tænkning frem for samarbejde om tværgående opgaver. Der er derfor god brug for at tænke innovativt i udviklingen af nye budgetmodeller der får kommuner og regioner til at arbejde mere sammen,” siger Eva Sørensen.

 

Bind to sløjfer

Følger man Anne V. Kristensens forslag skal lokaldemokratiet  styrkes ved at give regionerne flere muskler og borgerne mere indflydelse. Hendes forslag er, at styrke blandt andet skoler, institutioner og nærmiljøer ved at øge borgernes indflydelse markant, og samtidig styrke det ledelsesmæssige og organisatoriske ved at opløse kommunerne og lægge deres opgaver ind under regionerne.

“Nu vil nogen så påstå at jeg fjerner et demokratisk lag og gør lokalpolitikken fjern for borgeren. Det har intet på sig. Idag er der skolebestyrelser på alle skoler. Men hvis vi nu skal være ærlige har de så nok at skulle have sagt? Jeg synes det ikke. Jeg synes nærmest det er lidt til grin.

Og når vi nu beklager os over at borgerne ikke interesserer sig nok for deres lokale demokrati, så er jeg sikker på, at de interesserer sig for lige nøjagtigt det eller de områder som de er i daglig berøring med,” mener Anne V. Kristensen.

Den pointe kan formanden for Frie Børnehaver & Fritidshjem godt forstå. Han mener, at det nære lokaldemokrati lider under kommunernes fokus på stordrift.

“De senere år er borgernes indflydelse på institutions- og skoleområdet blevet markant udvandet. Det er også forklaringen på, at der er kommet flere friskoler og private eller selvejende  institutioner, for borgerne ønsker indflydelse der, hvor de møder og bruger tilbud fra den offentlige sektor,” siger Jens Terp, der er formand for Frie Børnehave og Fritidshjem.

Det bekræfter Eva Sørensen, men hun mener, at indflydelsen skal sikres gennem lokalpolitikernes kontakt med andre engagerede og aktive borgere.

“Forskningen har efterhånden vist, at lokaldemokratiet først og fremmest kan styrkes gennem at skabe en bedre og tættere dialog mellem folkevalgte politikere og borgerne, herunder de der er organiseret i brugerbestyrelser og deltager aktivt i lokalsamfundets mange aktiviteter. Grundlaget for en sådan dialog vil blive radikalt forringet i en struktur med kun fem regionskommuner,” mener Eva Sørensen.

For Anne V. Kristensen handler det om en politisk virkelighed, hvor en bedre indretning er nødvendig for at politikerne kan træffe nødvendige beslutninger. Den nuværende kassetænkning modarbejder simpelthen bedre løsninger, mener hun.

“Vi har talt og talt om samarbejde mellem kommuner og regioner siden regionernes tilblivelse. Det var også et problem da det hed amter. Det flytter sig selvfølgelig lidt, men alt for langsomt og indtil nu er der gået 8 år, hvor borgere kommer i klemme og hvor kommuner og regioners fokus på hvem der skal betale hvad ikke er blevet væsentligt mindre. Samfundsøkonomisk tænkning gennem samarbejde, er jo en skøn tanke. Men i virkelighedens verden er det både i kommuner og regioner den stramme økonomi der styrer,” siger Anne V. Kristensen.

 

Mest Læste

Annonce