Indsatsen for ledige skal ændres radikalt

14/12/2011 08:31

Nick Allentoft

6-byerne har præsenteret beskæftigelsesminister Mette Frederiksen for 10 forslag til, hvordan indsatsen for de ledige kan løftes.


Borgmestre og rådmænd fra Danmarks seks største byer, 6-byerne, har præsenteret beskæftigelsesminister Mette Frederiksen for 10 for-slag til en totalt forandret og forenklet beskæftigelseslovgivning. Kommunalpolitikerne håber, at ministeren i den ny regering vil tage de mange forslag til administrative lettelser med i den revidering af beskæftigelseslovgivning, som den ny regering har bebudet.
”6-byerne har tidligere på året fremlagt et forslag til ny beskæftigel-seslovgivning i hovedprincipper, som både politikere og organisationer tog godt imod. Nu hvor en revidering af beskæftigelseslovgivningen rykker nærmere, så fremlægger vi 10 konkrete og detaljerede forslag til ændringer af loven. De blev positivt modtaget af vores nye beskæf-tigelsesminister, så der er lagt op til en god dialog,” siger Hans Hal-vorsen, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
I stedet for den stramme statslige styring af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne ønsker 6-byerne – Randers, Esbjerg, Odense, Aarhus, Aalborg og København – mere frihed til en individuel indsats til de ledige.
De ønsker mindre overvågning – i dag har staten én medarbejder an-sat til at overvåge kommunerne for hver 13 ansatte i beskæftigelses-indsatsen.
De ønsker en generel forenkling af den registrering, kontrol og de eks-tremt mange og komplicerede regler, der medfører en konstant regn af nye love, bekendtgørelser og skrivelser – Mandag Morgen har op-gjort, at alene i første kvartal 2011 gennemførte den tidligere regering 34 nye love og udsendte 96 nye bekendtgørelser og 26 nye skrivelser og vejledninger.

Og så vil 6-byerne gerne måles på, hvor gode kommunerne er til at få de ledige i job, i stedet for om den ledige møder op til samtale til ti-den.
”Beskæftigelsessystemet er sandet til i administration. Det er dyrt og tidskrævende og det hæmmer jobindsatsen og motivationen i kom-munerne. Der er i den grad brug for afbureaukratisering, og 6-byernes forslag er reel, konkret politik, som kan gennemføres,” siger Hans Halvorsen.

Mest Læste

Annonce