København klar med stor anlægspakke

01/04/2011 11:56

Nick Allentoft

Elever, lærere og forældre på seks folkeskoler i København kan se frem til at starte skoledagen i flotte nyrenoverede omgivelser. Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og De Konservative blev torsdag aften på Københavns Rådhus enige om en stor anlægspakke til knap en milliard kroner.

Finansieringen er til stede, fordi kommunen har haft god økonomistyring med mindreforbrug de senere år. Med ”KBH I VÆKST” sætter partierne blandt andet 231 millioner kroner til færdigrenovering – herunder energirenovering - af seks folkeskoler i hovedstaden. En indsats der understøtter ambitionen om at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad.

”København vokser, og det er vi utrolig glade for. Men det medfører også udfordringer. Med ”KBH I VÆKST” er vi på forkant med udfordringerne. Vi sætter penge af til hurtigere bygning af daginstitutioner, så vi skaber plads til byens børn. Det er helt afgørende for elevernes trivsel og det faglige niveau i folkeskolen, at vores skoler har en standard, som vi kan være bekendt. Derfor er jeg glad for, at alle budgetpartierne er blevet enige om at sætte turbo på renoveringen af byens skoler", siger overborgmester Frank Jensen (S).

Hovedstaden vokser med 1.000 nye københavnere om måneden, og nye opjusterede befolkningsprognoser viser, at der i 2025 vil være 637.000 københavnere – det er 100.000 flere end i dag. Anlægspakken er målrettet en række af de udfordringer, som byens voksende indbyggertal medfører. Der sættes 100 mio. kr. af til at videreføre det allerede omfattende arbejde med at få daginstitutionspladser nok.

Det er ikke kun byens børn, der kan se frem til forbedringer. Også de mange tusind københavnere, der dagligt færdes på Vesterbrogade fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen via Vesterbro Passage, vil opleve, at byen udvikler sig, når området bliver renoveret og gjort grønnere. Parterne sikrer også, at den 100 år gamle Fælledparken kan blive ved med at danne en folkelig ramme for kultur- og idræts- og friluftslivet i hovedstaden, idet der sættes ca. syv mio. kr. af til en færdigrenovering af parken.

”Med ”KBH i vækst” slår vi fast, at klimaforandringerne skal tænkes ind i alle beslutninger, vi træffer i kommunen. Det giver økonomisk mening, at skolerne også energirenoveres, når vi alligevel er i gang med at opgradere dem. Samtidig sætter vi fokus på sundhed og livskvalitet ved at fastholde tilbuddet om økologisk mad i daginstitutionerne og på plejehjemmene sætte penge af til, at Vesterbro Passage kan blive en grøn rambla med plads til fodgængere og cyklister,” siger Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF).

”KBH I VÆKST” indeholder også godt nyt til byens langtidsledige og arbejdsløse akademikere, hvor ikke mindst gruppen af unge nyuddannede har særlig svært ved at få job. Med aftalen føjes således en AC-pakke til kommunens store jobpakke, som blev vedtaget i foråret 2010. Samtidig indeholder pakken forberedelserne til en vækstindsats, der skal trække mere design og flere kreative industrier til København.

”Overledigheden blandt unge og især unge veluddannede er et af Københavns største problemer. Derfor er jeg glad for, at AC-pakken og indsatsen imod langtidsledighed er med til at forhindre, at vi taber en generation af unge ledige på gulvet. Samtidig vil vi med ”KBH I VÆKST” at skabe flere arbejdspladser ved at arbejde for at København bliver en af Europas designhovedstæder,” siger Anna Mee Allerslev (R).

De Konservative glæder sig over, at det faglige niveau i byens folkeskoler får et løft i kraft af forbedrede fysiske rammer. Samtidig er gruppeformand Mogens Lønborg rigtig glad for, at ”KBH I VÆKST” sikrer en styrkelse af kommunens sundhedsindsats, både inden for forebyggelse og genoptræning.

”Det er en konservativ mærkesag at samle den primære sundhedstjeneste i sundhedshuse. Med denne aftale, bliver der sat hele 25 mio. kr. af til sundhedshuse, blandt andet til et sundhedshus på Østerbro/indre By. Midlerne skal også bruges til at købe træningsudstyr på sundhedscentret for kræftramte og til neurorehabilitering. Det er jeg meget tilfreds med,” siger Mogens Lønborg (K).

Væksten i København skal komme alle til gode. Med ”KBH I VÆKST” sættes også penge af til udsatte københavnere, blandt andet til modernisering af krisecenter Baltic, der i dag rummer 40 pladser til kriseramte borgere og familier og til forbedringer på Handicapcenter København.
 

Læs mere om aftalen på kommunens hjemmeside

Mest Læste

Annonce