Krav om registrering af private behandlere

28/11/2011 11:18

Nick Allentoft

Private sygehuse, klinikker og praksis, hvor der fortages lægelig patientbehandling, risikerer at få bøder fra årsskiftet, hvis de ikke bliver registret hos Sundhedsstyrelsen inden den 31. december. Sundhedsstyrelsen åbnede for registrering af private behandlere den 1.

oktober og frem til midt november er 200 behandlere ud af de mere end 1.000 klinikker på området blevet registreret.

- De private behandlere har pligt til at blive registreret inden årsskiftet. Ordningen skal sikre patientsikkerheden på området. Patienterne vil kunne se de registrerede klinikker på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og de private klinikker har således også selv en interesse i at ordningen blive registreret, siger chef for Tilsyn i Sundhedsstyrelsen Anne Mette Dons.

Forpligtelsen til registrering fremgår af Sundhedslovens § 215a og bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med visse sygehuse, klinikker og praksis.

Registreringsordningen har fokus på behandlingsstedet, der er ikke tale om en registrering af personer. De private behandlingssteder skal ved registreringen betale et gebyr, som går til dækning af Sundhedsstyrelsens udgifter til registrering af og tilsyn med behandlingsstederne. Efter den første registrering vil der årligt blive opkrævet et gebyr til dækning af Sundhedsstyrelsens tilsyn med behandlingsstedet.

Behandlingssteder, hvor der både udføres kosmetisk behandling og anden lægelig patientbehandling, er omfattet af denne registreringsordning og skal betale gebyr. Sundhedsstyrelsen vurderer i de enkelte tilfælde, om det kan fravige opkrævning af fuldt gebyr ved registrering og tilsyn med kosmetisk behandling.

Sundhedsstyrelsen vil fra 2012 føre tilsyn med de private behandlere og alle registrerede behandlingssteder vil inden for en treårig periode modtage et tilsyn. Tilsynet fokuserer på patientsikkerhed ved inspektion, journalgennemgang og samtale med personalet og sikrer sig at relevant lovgivning er overholdt.

Hvem skal registreres?

Alle private sygehuse
Alle speciallægeklinikker, jævnfør dog nedenfor
Alle behandlingssteder hvor der foretages lægefaglig virksomhed, herunder misbrugsbehandlingssteder
Klinikker, hvor andre personer arbejder som medhjælp for læger, for eksempel klinikker hvor der foretages tarmskylning, sundhedstjek med blodprøveundersøgelser, vaccinationsklinikker.


Læs mere om private behandlingssteder

Mest Læste

Annonce