Markante meldinger til regionsrådspolitikerne fra de syddanske borgere

05/03/2011 21:32

Nick Allentoft

De syddanske regionsrådsmedlemmer fik en række markante meldinger om sundhed med hjem fra borgertopmødet i Middelfart i dag.

Seks ud af ti mener, at kun nogle lidelser og behandlinger i det danske sundhedsvæsen skal være dækket af en ventetidsgaranti, og kun to ud af ti mener, at alle lidelser, som det er i dag, skal være dækket af ventetidsgaranti. Mere end havldelen mener, at det er en god idé med brugerbetaling, når man går til egen læge - en ydelse som i dag helt og holdent bliver betalt via skattebilletten.

Det var et par af de meldinger 235 borgere gav 26 regionsrådspolitikere med fra det syddanske borgertopmøde, som i dag blev holdt i Lillebælthallerne i Middelfart.
Formålet med topmødet er blandt andet at give regionsrådspolitikerne input til, hvordan de skal prioritere, når der i fremtidens sundhedsvæsen ikke er råd til det hele.
Desuden gav deltagerne input til en ny vision, for det syddanske sundhedsvæsen, som politikerne er i gang med at udarbejde.

- Dagen viser, at folk godt gider det her. Deltagerne er engagerede og har givet vigtigt input til det visionsarbejde, vi er i gang med i Region Syddanmark. Dagen fortæller også mig, at folk vil lyttes til, når de møder sundhedsvæsenet. Det skal vi blive bedre til, end vi er i dag. Og så synes jeg, der er nogle vigtige beskeder til folketingspolitikerne om behandlingsgaranti og brugerbetaling, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for Region Syddanmarks Visionsudvalg.

Ved borgertopmødet var deltagerne fordelt ved 29 borde. Ved hvert bord havde en regionsrådspolitiker opgaven med at være bordformand. I løbet af formiddagen blev der spillet et visionsspil. Her var opgaven for deltagerne at udstyre politikerne med en række pejlemærker for den retning, borgerne ønsker sundhedsvæsenet skal udvikle sig i.
I løbet af eftermiddagen stemte deltagerne om, hvordan politikere bør prioritere, når der i fremtiden ikke er råd til at behandle alle patienter for alt. Deltagerne kom med prioriteringsinput via i alt 18 afstemninger.

Kirsten Ilkjær fra Odense deltog som borger i arrangementet.
- Jeg har været meget spændt på arrangementet, men jeg synes, det har været en rigtig god oplevelse. Jeg er blevet mødt med en oprigtig interesse for de input, vi er kommet med, og jeg er fuld af fortrøstning til, at vores meldinger kommer med i det videre arbejde. Kun er jeg lidt ærgerlig over, at psykiatrien har fyldt så lidt i diskussionen. Det havde været en oplagt lejlighed til at komme omkring de mange fordomme, der stadig trives i bedste velgående på det felt.

Sideløbende med mødet i Middelfart er der afviklet tilsvarende møder i landets fire øvrige regioner. Dermed har flere end 1.000 borgere på landsplan i dag udtrykt deres holdninger om det danske sundhedsvæsen overfor regionsrådspolitikere.

Mest Læste

Annonce