Mød Aarhus Byråd gennem 175 år

11/04/2011 11:43

Nick Allentoft

Aarhus Kommunes demokratiske ”slægtstavle” er nu for første gang samlet elektronisk. På Aarhus Kommunes hjemmeside kan man nu finde oplysninger om samtlige medlemmer af Aarhus Byråd siden 1838.

Købmand og byrådsmedlem Hans Broge var en utålmodig herre. I midten af 1800-tallet så han med bekymring til, mens kommunens forhandlinger med den engelske ejer af byens gasværk endte uden resultat. Da ejeren tog Englandsbåden hjem, tog Hans Broge en resolut beslutning og rejste med ham. Inden de nåede den engelske kyst, havde Broge købt gasværket, og han telegraferede hjem til kommu-nen, at den nu kunne overtage gasværket til samme pris, han selv havde givet.

Anekdoten findes i et portræt af Hans Broge, som nu ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside sammen med en præsentation af samtlige ca. 450 borgere, der har siddet i byrådet i perioden fra 1838 til den aktu-elle byrådsperiodes udløb i 2013. I alt 175 år.

I dag er navnet Hans Broge mest kendt, fordi det samtidig er navnet på en gade i Aarhus midtby. Den ære deler Broge med mange andre tidligere ”byrødder”, heriblandt Christian Wærum, P.P. Ørum, Peter Sabroe og Harald Jensen. Det er vaskeægte lokalhistorie.

Borgere i byens råd” er blevet til i et samarbejde mellem Byrådsservice i Borgmesterens Afdeling og Århus Byhistoriske Fond, Erhvervs-arkivet og Lokalhistorisk Samling, Århus Kommunes Biblioteker. Størstedelen af biografierne er hentet fra bogen ”Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968”, som blev udgivet af Århus Lokalhistoriske Udvalg i 1968. Mag.art. Henrik Fode fra Århus Byhistoriske Fond har skrevet nye biografier for borgmestre og rådmænd for perioden efter 1968.

Borgmester Nicolai Wammen siger om samarbejdet:
”Det er enestående, at en kommune kan følge sine politiske aner så langt tilbage i tiden. Jeg er meget glad for resultatet af det gode sam-arbejde mellem kommunen og det lokalhistoriske miljø i Aarhus, og jeg er sikker på, det vil vække interesse mange steder”.

Også tidligere borgmester Thorkild Simonsen er begejstret for det nye initiativ:
”Det er spændende, at Aarhus Byråd nu har fået sin egen ”slægtstavle”. Fra mine mange år i kommunalpolitik har jeg jo kendt mange af byrådsmedlemmerne personligt, men jeg er sikker på, at opslagsværket vil have interesse langt ud over byrådsmedlemmernes kreds. Det fortjener det.”

Thorkild Simonsen blev valgt ind i Aarhus Byråd i 1966 for Socialdemokratiet og sad der i 31 år, indtil statsminister Poul Nyrup Rasmussen anmodede ham om at overtage posten som indenrigsminister. Simonsen var borgmester i Aarhus fra 1982 til 1997.

Det er ikke lykkedes at fremskaffe portrætfotos af alle 450 byrådsmedlemmer. Redaktionen opfordrer derfor borgere, der råder over et af de manglende fotos, til at hjælpe.

”Borgere i byens råd” finder du her.
 

Mest Læste

Annonce