Ny bog sætter fokus på effektivisering

Ledelse

11/10/2013 10:54

Freja Eriksen

I samarbejde med DJØF-forlag er blogstafetten om offentlig effektivisering nu udkommet i bogform. Jens Hornemann indleder og perspektiverer en let læselig og højaktuel bog med 20 indlæg fra praktikere, forskere og topledere.

“Efterhånden må vi være færdige med at diskutere, om der kan effektiviseres. Myten om, hvorvidt vi er nået dertil, hvor effektiviseringspotentialerne ikke findes længere, må ophøre. Denne blog og artiklerne i denne bog illustrerer det på hver deres måde. Vi skal til stadighed interessere os for, hvordan vi finder konkrete løsninger på at levere god service for færrest mulige midler.”

Sådan skriver direktør Jens Hornemann i indledningen til bogen “Effektivisering - debat og perspektivering”. Bogen er baseret på en blogstafet, der har været i gang siden 2011 under ledelse af netmediet DenOffentlige’s redaktør, Nick Allentoft.

Hornemann, der er tidligere direktør for COK og nu direktør i BDO Public, indleder og perspektiverer de 20 blogindlæg.

De har bidraget til bogen Offentlig effektivisering

 • Henriette Søltoft, dir., Videnrådgiverne i DI
 • Hugo Pedersen, kommunaldirektør, Gribskov Kommune
 • Niels Højberg, kommunaldirektør, Aarhus Kommune
 • Annemette Digmann, innovationschef, Region Midtjylland
 • Bente Sorgenfrey, formand, FTF
 • Stefan Hermann, rektor, Metropol
 • Else Sommer, dir., Københavns Kommune
 • Christian S. Nissen, forfatter, tidl. gen.dir. 
 • Birgit Lise Andersen, skoleleder, Strandgårdsskolen, Ishøj
 • Nina Eg Hansen, dir., Social- og Integrationsministeriet
 • Klaus Majgaard, forfatter og forsker
 • Thorkild Olsen, dir., Villa Venire
 • Tue Sanderhage, institutchef, Institut for Ledelse og Forvaltning Metropol
 • Lärke Johns, tidl. dir., KRUS i Sverige 
 • Mats Sjöstrand, Pens, tidl. dir. Skat i Sverige
 • Jens Terp, formand, Frie Børnehave & Fritidshjem
 • Per Nikolaj Bukh, professor, Aalborg Universitet
 • Helene Bækmark, dir., Odense Kommune
 • Jens Hornemann, dir., BDO Public
 

“Man fristes næsten til at sige, at der er en slags ”hønen eller ægget” over den mangfoldighed af tanker og synspunkter, der præger debatten om effektivisering – og herunder den blogstafet, der præsenteres i bogen. Men effektivisering er jo ikke et nyt begreb, når vi diskuterer den offentlige sektors udvikling. I bund og grund handler det om, hvordan vi kan sikre kvalitet i velfærdsproduktionen med de samlede ressourcer, vi har til rådighed,” siger Jens Hornemann.

Idemanden til blogstafetterne og redaktør på netmediet DenOffentlige.dk er glad for at se et virtuelt redaktionelt produkt få ny værdi og mening i bogform.

“Blogstafetterne er tænkt som en ny dynamisk debatform, hvor vi lader aktørerne i og omkring den offentlige sektor udfordre hinanden direkte og bringe hinanden i spil på kryds og tværs af rolle og funktioner. Det har været en stor succes. Med udgivelsen vitaliseres stafetten, og indlæggene fremtræder på en ny måde i den sammenhæng som bogen giver,” fortæller Nick Allentoft.

Formatet bag blogstafetterne blev udviklet for at give plads til argumenter og bringe aktører i og omkring den offentlige sektor sammen om udviklingen af den offentlige sektor. Ved at lade skribenterne selv pege på den næste skribent bliver stafettens udvikling overladt til aktørerne selv, og dermed får de direkte forbindelse med de dagsordener og temaer, der fylder i hverdagen. Det giver hver eneste stafet et aktuelt indhold, der samtidig får en lang levetid.

Mange veje til effektivisering

Køb bogen her

“Normalt tager dagsordensættende debatter afsæt i rapporter og analyser, der som bekendt er lavet på grundlag af historisk viden, ja nogle gange flere år gamle data. Vi lever i dag i et samfund, hvor tilgængelig viden er enorm, datagrundlag endnu større og produktionen af rapporter og analyser sker i en konstant strøm fra tænketanke, styrelser, ministerier, organisationer og forskere. Al den viden skal bruges, udbredes og udfordres. Det bidrager blogstafetterne til,” siger Nick Allentoft.  

For Jens Hornemann var det da også tankevækkende, at læse indlæg, der er skrevet over en periode på to år af skribenter som Bente Sorgenfrey, Klaus Majgaard, Christian S. Nissen, Helene Bækmark, Stefan Hermann, Niels Højberg og Annemette Digmann.

“Bogen og blogstafetten afspejler det faktum, at der er mange veje. Ledelsesaspektet er en af dem, og det får sin helt åbenlyse plads i debatten og i flere af bidragene. Der skal stærke ledere med fingrene i maskinrummet til effektiviseringsopgaven. De skal stå på mål både over for borgere, interessenter og medarbejdere. De skal kunne balancere mellem de overordnede styringskrav med begrænsede ressourcer og det umættelige krav om kvalitet i det faglige arbejde. Og så skal de sætte mål og følge konsekvent op,” konstaterer Jens Hornemann.

Effektiviserings-stafetten

Effektivisering er det store mantra i den offentlige sektor efter flere år med fokus på sikker drift. Effektivisering-stafetten skrives på skift af rådgivere udenfor og ledere i den offentlige sektor. For effektiviseringen kan både ses indefra nervesystemet, eller med den eksterne rådgivers fokuserede blik.

Følg stafetten her

Bogen “Effektivisering - debat og perspektivering” er den første i en række bogudgivelser baseret på blogstafetter fra DenOffentlige.dk. Bogen er opbygget ud fra skiftende blogindlæg af rådgivere, professorer og ledere – i og udenfor den offentlige sektor. Den kan læses som inspirationsindlæg uafhængigt af hinanden.

“De mange indgange til effektiviseringsdebatten, er et kærkomment og væsentligt bidrag til, hvordan vi kan takle de aktuelle udfordringer i den offentlige sektor. Kunsten er, at vide og ikke tro. De mange bud skal efterprøves og udsættes for analyser og evalueringer, så tankerne og synspunkterne kan mangfoldiggøres og implementeres med skyldig respekt for de særlige vilkår og kulturer, som gør sig gældende i den offentlige sektor,” mener Jens Hornemann.

 

Mest Læste

Annonce