Privat socialrådgiver snyder syge og udsatte

Velfærd

13/09/2013 13:00

Nick Allentoft

Mindst 60 og måske mange flere socialt udsatte og syge borgere troede den private socialrådgiver, Ricky Magnussen, ville hjælpe dem. I stedet gik der måneder med løbende betalinger til rådgiveren, der lod borgernes sager ligge urørt. Tidligere ansatte, borgere og private rådgivere står frem med alvorlige anklager mod socialrådgiveren, der har etableret sig som udsatte danskeres talsmand i medierne.
“Det vil være direkte skadeligt, at lægge sin sag hos Privatrådgiver.com og Ricky Magnussen.”    Så klart udtrykker flere rådgivere og tidligere medarbejdere sig om en af landets mest profilerede og omtalte private socialrådgivere. I løbet af sine snart to år som privat nyuddannet socialrådgiver har Ricky Magnussen og hans virksomhed Privatraadgiver.com haft flere hundrede sager fra udsatte borgere, men tilsyneladende har kun et fåtal af dem reelt fået hans hjælp. 

Ricky Magnussens svar på anklagerne

“Den her opførsel er nødt til at blive kendt, så folk ved, hvad der foregår på det her marked for private rådgivere. Det er fuldstændig ureguleret,” fortæller Anders Esager Andersen, der er socialrådgiver i Ribe. Han fortæller, at han sammen med nogle kolleger har overtaget 28 sager fra borgere, der brugte Ricky Magnussen som partsrepræsentant uden at få noget for pengene.

DenOffentlige.dk har talt med flere rådgivere fra hele landet, som nu er i gang med at rydde op efter Ricky Magnussens raid på kunder i netværk for syge, udsatte og mennesker, der er kommet i klemme i den seneste reform om førtidspension og fleksjob. Alle er chokerede over Ricky Magnussens behandling af det, han selv har kaldt “sine borgere”, og alle fortæller den samme historie om mennesker, der har mistet tilliden til, at de kan få socialrådgiverhjælp mod betaling. Det gryende dobbelte socialsystem står nu med et alvorligt tillidsproblem allerede inden det er formet, og tusindvis af borgere står magtesløse tilbage.  

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

”Det er udsatte mennesker vi taler om her. Det er ofte mennesker, der har været syge i meget lang tid, og som har kæmpet med systemet i mange år. Når de med deres meget begrænsede økonomiske midler går til en professionel, gør de det som deres sidste håb, og i tillid til endelig at blive taget hånd om. Ricky Magnussen har i mange af de sager, jeg har overtaget ikke foretaget sig andet end at opkræve startgebyr og månedlige betalinger. Det er fuldstændig uanstændigt,” fortæller Mette Heap, jurist med speciale i socialret. Hun har personligt fået 20 sager og afvist en håndfuld borgere, der har forladt Privatraadgiver.com de seneste par måneder. Flere af dem hjælper hun gratis, fordi de har betalt tusindvis af ofte lånte kroner til Privatraadgiver.com, og ingen penge har.  

  Socialrådgiver på en mission Ricky Magnussens projekt begyndte som en mission for at hjælpe de tusindvis af danskere, der har social- eller arbejdsmarkedssager liggende i landets kommuner. En mission, som den nyuddannede socialrådgiver i foråret 2012 satte sig i spidsen for med skarp retorik og slagkraftig markedsføring.    Således skriver Privatraadgiver.com på sin Facebook i juli 2012:    “Så er der vidst slået ny rekord! I mandags bliver jeg involveret i en hastesag i en kommune på Sjælland hvor der mildest talt foregår meget tvivlsom sagsbehandling i den her sag. Jeg sender en mail til sagsbehandleren på 3 linier med MEGET undrende spørgsmå; Det afføder en telefonisk undskyldning til borgeren, og nærmest ud af det blå (det var min plan, men ikke allerede nu) bliver min bvorger ringet op i dag... og WUPTI! Nu er hun bevilliget fleksjob... (I mandags ville de lukke sygedagpengene)”.   I sin nytårsopdatering ved årsskiftet 2012-13 skriver Privatraadgiver.com følgende:    “Vi ser os selv som en slags vogtere af retssikkerheden, for det er helt i orden at lukke en sag... Man skal bare overholde loven når man gør det. …… Fremadrettet bliver det nok ikke mindre kaotisk ude i kommunerne. Mest fordi vi kan se at de rent faktisk ikke ved hvordan de skal gribe sagerne an i forhold til den nye lovgivning.  Vi herinde forsøger at være et ½ skridt foran kommunerne, og derfor arbejder vi hele tiden på at være "oppe på beatet" i forhold til lovgivningen og hvordan praksis skal være.  En af de måder vi gør det på, er ved at klage tilbundsgående i langt de fleste sager, for kun herved kan vi få "systemet" til at se at der er gennemgående fejl ude i kommunerne.”

Smart markedsføring

Gertrud Christensen var tilknyttet Privatraadgiver.com som virksomhedskonsulent i 2012, hvor hun rådgav Ricky Magnussen om bl.a. markedsføring, organisationsstruktur, personalepolitik, administration og grundlæggende lovgivning. Hun var chokeret over det, hun oplevede.   “Det er meget tydeligt, at han benytter sig af uetisk og utilbørlig markedsføring. Særligt hans Facebookside. Han markedsfører sig simpelthen på frygt og paranoia hos en i forvejen virkelig sårbar gruppe af mennesker der ikke har nogen som helst mulighed for at tjekke op på noget af det han siger. Der er ingen, ud over Ricky, der ved, hvor mange sager de vinder, hvor mange de taber og hvor mange af de tabte sager, der er tabt pga. fejl af ham selv eller hans ansatte,” fortæller Gertrud Christensen, der i sin tid som konsulent forsøgte at hjælpe den nyetablerede virksomhedsleder uden held.   “Jeg etablerede flere strategier for ham, som han kunne benytte sig af i stedet for den type meget aggressive og offensive markedsføring han benyttede. Men han ignorerede dem,” siger Gertrud Christensen, som forlod virksomheden ultimo 2012.    Medieoptræden tog over I løbet af foråret og forsommeren 2013 begynder flere og flere borgere at rette kritik af Privatraadgiver.com via virksomhedens Facebookside. Oftere og oftere sker det, at en kunde i virksomheden forsøger at få kontakt via Facebooksiden, fordi svar på mails og telefonbeskeder udebliver. DenOffentlige.dk har set mange eksempler på, at Ricky Magnussen først reagerer på kundehenvendelser, når de opsiger samarbejdet efter flere ugers forsøg på at etablere kontakt.    Det er på den baggrund, at flere mennesker nu står frem. De kommer samstemmende med alvorlige anklager om svindel, manglende styring og misbrug af udsatte borgeres tillid til deres rådgiver, der kom oftere og oftere i medierne og følgelig fik flere og flere kunder.  Allerede i efteråret 2012 - kun få måneder efter Privatraadgiver.coms start - begynder det at skride. Kunderne vælter ind, men der er kaos i virksomheden.   “Arbejdspresset er alt for stort. Der er ingen plan for, hvordan arbejdet skal gribes an. Jeg drukner i opgaver, ligesom han (Ricky, red) selv gør. Jeg svigter i mange tilfælde udsatte borgere og deres klagefrister, fordi alt er kaos,” fortæller Roar Mohammed Johansen, der fulgte Ricky Magnussen fra starten til deres veje skiltes i foråret i år.   
Ifølge optælling leveret af Privatraadgiver.com er der i dag cirka 300 aktive sager i virksomhedens journalsystem. Ricky Magnussen har selv tidligere fortalt, at han har haft over 1000 sager i løbet at virksomhedens første leveår. Således burde virksomheden kunne redegøre for mindst 700 sager, der enten er afsluttet, vundet eller lukket, men det har ikke været muligt for Privatraadgiver.com at levere sådan en redegørelse. Virksomheden kan heller ikke redegøre for, hvor mange af dem, der har betalt for ydelser eller hvor meget de har betalt.    Frygter konsekvensen for private rådgivere

“Det her lader sig gøre, fordi borgerne allerede er vant til lang sagsbehandling, så derfor kan der sagtens gå flere måneder, før borgerne opdager, at Ricky Magnussen ikke har lavet noget arbejde i deres sag. Derfra kan der gå yderligere noget tid med at forsøge at få penge tilbage mens nye fakturaer automatisk kommer ind hver eneste måned,” påpeger Mette Heap. 

Netmediet DenOffentlige.dk er orienteret om over 60 sager, men tallet stiger løbende, og kan ende væsentligt højere. Ingen ved reelt, hvor mange udsatte borgere den private socialrådgiver har lovet at hjælpe mod betaling. Ikke engang virksomheden selv. Privatraadgiver.com kan alene oplyse et cirkatal for hvor mange borgere, den aktuelt hjælper, men ikke, hvor mange den allerede har hjulpet.  

Ricky Magnussen søger stadig aktivt nye kunder blandt udsatte borgere, og det vækker forargelse. 

“Ricky Magnussens måde at behandle andre mennesker på, kan give private rådgivere et dårligt ry. Derfor kunne det være et stort ønske med en brancheorganisation, så man kan sikre at udsatte mennesker får den hjælp de har brug for og betaler for. Vi er mange der brænder for de mennesker der er i klemme, og som arbejder hårdt hver dag for at gøre en forskel,” siger Mette Heap, der bakkes op af Anders Esager Andersen.   “Hele området for privat rådgivning af borgere, herunder udsatte borgere i klemme i systemet, er fuldstændig ureguleret. Det er et stigende problem, fordi der er flere og flere mennesker, der bliver klemt af kommunernes systematiske sagsbehandling,” siger rådgiveren fra Rådgivningshuset i Ribe.  

Mest Læste

Annonce