TA-sagen: Kræver redegørelse fra 40 kommuner og 4 regioner

Politik

24/4/14 9:41

Nick Allentoft

Statsforvaltningen har nu bedt 4 regioner og hele 40 kommuner om at redegøre for deres forvaltning af reglerne om erstatning for tabt arbejdstid til lokalpolitikere. Det er resultatet af tidligere borgmester Uffe Thorndahls omfattende arbejde, som også har fået Økonomi- og Indenrigsministeriet til at holde ekstra øje med udviklingen.

Nok er der en lønstigning på vej til lokalpolitikerne, men for flere lokalpolitikere kan stigningen blive modsvaret af krav om tilbagebetaling. Det er risikoen efter Statsforvaltningen nu har iværksat en større undersøgelse af kommuner og regioners forvaltning af reglerne.  

Alt om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

 

 

"På baggrund af Uffe Thorndahls undersøgelse skal Statsforvaltningen bede om en nærmere redegørelse for byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab,” skriver Statsforvaltningen i et høringsbrev til 40 kommuner og 4 regioner lige før påske.

Reaktionen kommer efter kraftig kritik af flere politikeres brug af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste. Uffe Thorndahl, der er tidligere borgmester i Hørsholm Kommune og tidligere folketingsmedlem for Konservative og Fremskridtspartiet, har brugt et år på at gennemtrevle brugen af reglerne. Han rejser i sin rapport en krads kritik af flere navngivne politikere, og hans afsløringer har da også skabt reaktioner i hele landet.

Tilbagebetaling og undersøgelser

En rapport om Struer Kommunes forvaltning af reglerne påpeger, at retningslinjerne i kommunen har været uklare, og det har ifølge en pressemeddelelse fra kommunen fået to byrådspolitikere, nuværende borgmester Mads Jakobsen og byrådsmedlem Per Jakobsen, til at tilbagebetale. Via kommunen meddelte de i går, at de tilbagebetaler penge, som de i 2010-2013 fik udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tidligere har Hedensted Kommune besluttet at stævne et tidligere byrådsmedlem for tilbagebetaling af 388.000 kroner. I Gladsaxe, hvor et enkelt byrådsmedlem har fået over 200.000 årligt i flere år, vedtog Økonomiudvalget for nylig at iværksætte en særskilt undersøgelse.

”På baggrund af debatten om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer foreslås det, at revisionen særskilt undersøger, om reglerne om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er fulgt for 2013, jf. sag nr. 85 ”Årsrapport”, lyder indstillingen fra Økonomiudvalget. Undersøgelsen skal i første omgang kun vedrøre forvaltningen af reglerne i 2013

Kontrol og dokumentation

Statsforvaltningen fremhæver særligt to centrale forhold i sit brev til de 40 kommuner og 4 regioner. Dels gør forvaltningen opmærksom på, at det er “den enkelte kommune eller region, der vurderer, om betingelserne for at udbetale erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste konkret er opfyldt” og dels vælger Statsforvaltningen af fortælle, at det er “afgørende, at det pågældende kommunalbestyrelses- eller regionrådsmedlem dokumenterer at have lidt et økonomisk tab på grund af varetagelse af hvervet.”

Uffe Thorndahl er glad for, at Statsforvaltningen reagerer, og håber hans arbejde fører til en oprydning i reglerne.

"Jeg er meget tilfreds med statsforvaltningens reaktion, hvor det statslige tilsyn bl.a. nu forlanger en redegørelse fra kommuner og regioner for, hvordan man faktisk kontrollerer, at den pågældende politiker har lidt et reelt tab i arbejdsfortjeneste,” siger Thorndahl.

Statsforvaltningens paradoks

Den tidligere borgmester retter dog samtidig på en gang en ros til en række kommuner og sarkastisk kritik af Statsforvaltningens fremgangsmåde. Hans arbejde har nemlig kun givet resultat i kraft af de kommuner, der har været åbne og samarbejdsvenlige, når han har søgt aktindsigt. En række kommuner valgte at modarbejde ansøgninger om aktindsigt og i flere tilfælde har Statsforvaltningen fremmet disse forsøg på at holde informationer tilbage.

“Statsforvaltningen har i forbindelse med klagesager fra journalister afvist at give offentligheden aktindsigt i de udbetalinger politikerne modtog i tabt arbejdsfortjeneste. Afslagene var begrundet med en fortolkning af en undtagelsesbestemmelse i offentlighedsloven, som ifølge blandt andet flere eksperter ikke burde kunne bruges i den sammenhæng. Statsforvaltningen har også i vidt omfang direkte vejledt kommunerne i at give afslag om indsigt i udbetalingerne af tabt arbejdsfortjeneste,” fortæller Thorndahl.

Han ser derfor et paradoks i, at alle kommunerne med direkte henvisning til Thorndahls hvidbog nu bliver bedt om at sende en redegørelse.

“Havde alle kommunerne givet dette afslag havde det været helt umuligt for mig at udarbejde min hvidbog. Hvidbogen og de mange konsekvenser, den nu har fået, er reelt kun blevet mulig, fordi en lang række kommuner rent faktisk har vist respekt for offentlighedsloven, og dermed givet mig mulighed for, at kunne beskrive virkeligheden nogenlunde præcist. Det er for mig et stort paradoks, for hvis alle kommuner havde fulgt Statsforvaltningens fortolkning af offentlighedsloven havde afsløringerne aldrig fundet sted," konstaterer Thorndahl.

Samtidig siger han til DenOffentlige.dk, at han er glad på sine tidligere byrådskollegers vegne, fordi der er en stigning i vederlaget på vej.

“Forud for komunesammenlægningerne gav jeg som borgmester gentagne gange udtryk for, at de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer var helt urimeligt underbetalt. Jeg er derfor meget glad for, at min hvidbog afgjort har været med til at sikre en mere anstændig betaling for det kæmpemæssige arbejde som de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer udfører,” siger Thorndahl.

Statsforvaltningen har givet de 40 kommuner og 4 regioner to måneder til at svare.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce