Tid til at sige fra - og sige til!

Ledelse

19/08/2011 11:34

Nick Allentoft

I England går der en historie om hospitalet, der ville fungere meget bedre uden patienter. Ifølge historien blev der udarbejdet en rapport om styringen af hospitalet, og konklusionen blev, at medarbejdere og ledelse kun ville få tid til de daglige møder, administration og forskning, hvis hospitalet slap for at have patienter…..

I den offentlige debat har vi gennem længere tid set historier om borgere, der er blevet et problem for det offentlige. Borgere, der gør det besværligt, at drive den offentlige sektor.
Vi har også anet irritation over faglighed og fag, der står i vejen for styring og udvikling af den offentlige sektor. Sat lidt skarpt op har der været anstrøg af, at den offentlige sektor nok ville klare sig bedre uden de og de faggrupper. Socialrådgiverne har ofte været offer i den vinkel.

Mon ikke du, kære læser, selv kan genkende ovenstående?

DenOffentlige.dk har vi sat det som en mission, at finde den nøgle, der kan åbne en låst debat om fremtidens offentlige sektor. Alt for ofte møder man i en-til-en situationer både anerkendelse og saglig analyse af de enorme problemer, som velfærdsapparatet kæmper med. Men lige så ofte fryser både anerkendelse og analyser til i den psykologi, der styrer tonen og vinklerne i debatten.

Vi tror, at det skyldes manglende fokus. Vi tror, at velfærdssystemet har fået sit eget liv. At det er blevet en levende mekanisme, der ville klare sig meget bedre uden borgere og brokkende medarbejdere.

Med en artikelserie, der folder historien om hospitalsarkitekten helt ud, og senere historier om fremtidens offentlige ledelse og styring, søger vi nøglen til debatten. Vi vinkler først på systemet, og dernæst på vores allesammens ansvar for at sige fra, når noget er for galt.

Alle kender følelsen af, at være den lille fisk, der ingen forskel kan gøre. Det er værst, når man er vidne til gadevold, og kigger bort af frygt for eget liv, men det er også galt, når systemet kvaser borgere og medarbejdere i systematik, kontrol, bureaukrati, dokumentation og frygt for kritik.
Derfor er titlen på vores tema ”sig fra”, og derfor er siger vi ”sig til!”.

Mest Læste

Annonce