Velfærdsteknologi og naboskab

Ledelse

18/04/2013 16:05

Nick Allentoft

Et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Ældresagen og AAU blandt andre skal skabe fremtidens plejehjem. I projektgrundlaget hedder det, at Aalborg Kommune med dette projekt er ”på forkant med den udvikling som hele samfundet gennemgår.” Det, som også kaldes ældrebyrden.

 

Hvordan ser fremtidens samfund ud? Én ting er sikker. Antallet af ældre i vores befolkning stiger - med så meget som 47.000 80-årige på landsplan i løbet af de næste ca. 10 år, ifølge Fremtidens Plejehjem. Dette vil uundgåeligt skabe et stigende pres på de sociale og sundhedsmæssige udgifter. Men med Fremtidens Plejehjem i Aalborg mener man at kunne hjælpe til at gøre problemerne mindre – både for samfundet, lokalområdet og den enkelte borger. Træning og motion, ressourcesparende teknologier og bedre muligheder for selvhjælp skal her være med til at sænke de økonomiske konsekvenser af ældrebyrden og samtidig øge de ældres trivsel.

”Trivsel og Teknologi”

Projektets undertitel, ”Trivsel og Teknologi”, beskriver to temaer for Fremtidens Plejehjem. Der lægges vægt på at byggeriet skal ”fremtidssikres ift. arkitektur, teknologi, fleksibilitet, trivsel og bæredygtighed.” Et konkret eksempel er, at der skal være beboere skal kunne bruge interaktive skærme til at komme i kontakt med familie, venner og plejepersonale. Man er også i færd med at udvikle et trådløst guidningssystem, som skal hjælpe den ældre beboer til at bevæge sig mere omkring. Velfærdsteknologi er et bærende element i det kommende plejehjem, som skal understøtte visionerne om både ressourcebesparelser, nye aktiviteter og bæredygtighed. Velfærdsteknologi er dog ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå trivsel for beboerne. Fremtidens Plejehjem håber på at kunne ”sætte nye ”standarder” for fremtidens byggeri af nye plejehjem, ikke kun i Aalborg, men i resten af landet”.

En del af nærområdet

En del af visionen bag Fremtidens Plejehjem er at det skal agere som en del af lokalområdet. Det skal ”signalere imødekommenhed overfor det nærliggende samfund, og hele Aalborg.” Det kan ifølge projektmedarbejder Bent Sørensen ske på følgende vis,

- Det vil være et centralt fokus at beboere føler sig som en del af lokalområdet, og dermed også at lokalområdet ser plejehjemmet som værende en del af lokalområdet - eksempelvis i forhold til et offensivt, aktivt naboskab. For at sandsynliggøre dette vil en del af det kommende personales uddannelse bestå i at lære mere om "inklusionsfremmende aktiviteter" - i mangel af et bedre udtryk - hvor partnerskaber med aktører fra nærområdet forsøges etableret, iværksat og fastholdt.

På plejehjemmet vil der findes en restaurant, der er offentligt åben, således at naboer fra ungdoms-, senior- og andre boliger kan blive en del af hverdagen på plejehjemmet. Ældre i nærområdet vil også få mulighed for at bruge plejehjemmets fitnesscenter, tandpleje, osv.

//Freja Eriksen//

Mest Læste

Annonce