Offentligt ansatte er drevet af lykke i et helhedsperspektiv. Læreren ønsker også, at eleven klarer sig godt efter skolen, mener forsker Lotte Bøgh Andersen.

Vi kan jo ikke bare sælge Lolland

Ledelse

23/09/2013 13:05

Nick Allentoft

Det er følelsen af, at have gjort en forskel, der driver den offentligt ansatte i langt højere grad end den privat ansatte. Det var et centralt budskab, da fagbevægelse og forskere forleden debatterede Produktivitetskommissionens udspil om den offentlige sektor.

Bonusløn blev fra flere sider udråbt som det nye sort i udviklingen af mere offentlig produktivitet, da Produktivitetskommissionens foreslog øget brug af metoden. Siden er forslaget skudt ned af såvel kommunaldirektører som fagbevægelse og forskere. Det handler mere om indhold i jobbet end om muligheden for fede bonusordninger, lyder budskabet.

Forleden satte forskeren Lotte Bøgh Andersen perspektiv på debatten.

“Der er to dimensioner i debatten om, hvad der motiverer medarbejdere. Offentligt ansatte skulle trives mest ved at arbejde for samfundets skyld mens privat ansatte arbejder alene for egen skyld. Begge dimensioner er undersøgt, og de er begge meget forsimplede,” sagde Lotte Bøgh Andersen forleden, da LO sammen med FTF og OAO inviterede til seminar om Produktivitetskommissionens seneste rapport. Lotte Bøgh, der er forsker på KORA - sammenlægningen af KREVI, AKF og DSI - henledte opmærksomheden på, at man ikke kan styre den offentlige sektor efter den ene eller anden type medarbejder.

“Billedet af enten hvide riddere eller landsknægte er meget forsimplet, for engagementet hos den enkelte medarbejder er forskelligt. Det er væsentligt at huske når vi skal udvikle styringsinstrumenter for udviklingen af den offentlige sektor,” påpeger Lotte Bøgh Andersen.

 

Anbefalinger fra Produktivitetskommissionen

Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor var Produktivitetskommissionens fokus i deres tredie del rapport i 2013. Få overblik her over anbefalingerne i rapporten. Alt fra politik til regler over trivsel til styring får anbefalinger.

Læs mere her

Forskeren understregede dog, at offentligt ansatte bevisligt er mere drevet af at lykkes i et helhedsperspektiv end privat ansatte. Altså at læreren også ønsker, at eleven klarer sig godt efter skolen, at sygeplejersken også ønsker patienten rask og at der således også er en signifikant sammenhæng mellem lærerens motivation og de resultater hans elever præsterer til eksamen.

“Så den der rene anbefaling af, at indfører vi bonusløn, så er alting løst, den holder ikke. Den står heller ikke mål med den forskning, der er tilgængelig,” sagde Lotte Bøgh Andersen, der dermed bekræfter kommunaldirektørernes advarsel mod at se bonusløn som saliggørende.

 

KomDir: Bonusløn er fejlskud

Bonusløn og konkurrenceelementer er fejlskud, men ideen rigtig, siger kommunaldirektørernes formand, Niels Højberg, om Produktivitetskommissionens rapport. Ret fokus på det, der virker, opfordrer kommunaldirektøren.

Læs mere her

I en kommentar til Produktivitetskommissionens udspil sagde Kommunaldirektørforeningens formand, Niels Højberg til DenOffentlige.dk:

"Kommissionen glemmer, at mange resultater i den offentlige sektor skabes af teams, og ikke enkelte personer. Typisk tværfaglige teams."

Han understregede dog samtidig, at flere og bedre bonusmodeller til netop teams, institutioner og enheder kan være vejen frem.

 

Offentlig-privat forskel

LO-seminaret blev en markering af, at offentligt ansatte og den offentlige sektor arbejder under andre præmisser og paradigmer end private virksomheder og privat sektor i øvrigt. De offentligt ansattes formand, Flemming Winther, satte det skarpt op.

“Lad os være helt konkrete. I privat sektor er det bundlinie, der tæller, mens det i offentlig sektor er budget og rammer, der tæller. I den offentlige sektor kan man jo ikke bare sælge den dårlige forretning fra,” sagde Flemming Winther, der er formand for Offentligt Ansattes Organisationer, OAO.

Han satte konkret billede på.

“Vi kan jo ikke bare sælge Lolland fra, eller skære mennesker på overførsel væk fra den offentlige sektor.”

 

Mest Læste

Annonce