Rikke Noack Skivild, Rie Grenaa og Kira Martina Månsson var meget spændte inden mødet med Mette Frederiksen

Opråb til Mette F: Straf kommunerne på pengepungen

Velfærd

17/12/2013 11:31

Freja Eriksen

Lovbrud skal medføre økonomiske sanktioner i form af dagbøder og erstatninger, når sagsbehandlingen fejler og er forsinket eller ulovlig. Dertil må regeringen se på refusionsordningerne, så kommunerne mister fordele ved at spekulere i at holde syge borgere på kontanthjælp. De forslag landede mandag på beskæftigelsesminister Mette Frederiksens bord, da borgere fra den sociale modstandsbevægelse var på besøg.

“Hos Aktion Syg i Danmark tror vi ikke på at kommunerne af sig selv retter op på ulovlighederne. Det har de haft masser af tid og lejlighed til at gøre. De skal tvinges. Og her tæller kun økonomien.”

                                                 Læs også: Mette F: Syge skal beskyttes

Aktion syg i Danmark kræver, ønsker og håber

Om sagsbehandling i kommunerne: 1.    At kommunerne pålægges tidsgrænser for afklaringsforløb for sygdomsramte, og at der omgående sættes ind med målrettet afklaring i forhold til job, fleksjob og pension.2.    At afklaringsforløb tilrettelægges i samarbejde og dialog med den sygdomsramte og på en måde, så sygdommen ikke forværres eller andre sygdomme opstår.3.    At der oprettes en journal vedrørende sygdomsbilledet, der følger den sygdomsramte rundt i hele systemet, og som den sygdomsramte altid selv har adgang til via Borger.dk. Den skal skrives på dansk. Og ved kendt diagnose skal sagsbehandleren forpligtes til at indhente viden om sygdommen hos specialister.4.    At konklusioner i lægeerklæringer og arbejdsprøvninger respekteres, og det indskærpes over for sagsbehandlere, at de ikke skal hverken diagnosticere eller behandle sygdomsramte. Lægekonsulenterne afskaffes. Om sygdomsramtes forsørgelse:5.    At kontanthjælp for sygdomsramte afskaffes ligesom varighedsbegrænsning på sygedagpenge, så den sygdomsramte ikke kommer til at stå uden egen indtægt. Sygdomsramte, der nu er på kontanthjælp, får midlertidig førtidspension, til deres sag er udredt.6.    Hvis en sygdomsramt under sagsbehandling, arbejdsprøvning m.m. har lidt helbredsmæssig skade, skal der udbetales erstatning for svie og smerter og livslang erstatning for handicap. Denne erstatning må ikke modregnes i andre ydelser eller medregnes som formue.7.    At sygdomsramte med varigt og markant nedsat funktionsevne får tilkendt førtidspension og ikke tvinges i ressourceforløb eller en fleksjobordning, der forværrer sygdommen og ødelægger den syges mulighed for at have et privatliv. Om sanktioner og anke:8.    At der indføres og anvendes sanktioner mod kommunerne i form af dagbøder og automatisk erstatning til den sygdomsramte for at bryde tidsgrænser, love og regler.9.    At anker over afgørelser behandles uden for kommunen og inden for en fastsat og overskuelig tidsfrist.

Det budskab var afsættet for, at tre syge borgere mandag mødte frem hos beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med 6.380 underskrifter. Rie Grenaa, Rikke Noack Skivild og Kira Martina Månsson kæmper normalt for at blive hørt, og mandag blev der lyttet. De mødte landets beskæftigelsesminister og fik dermed deres livs chance for at blive hørt. Talepapiret var på plads, og da de efter godt 25 minutters samtale med Mette Frederiksen kom ud, var nervøsitet blevet til lettelse, mens frustrationerne havde fået et anstrøg af, at der er forandringer på vej til den gode side.

“Det gik godt. Hun lyttede, og tog notater til flere af vores budskaber,” fortalte de tre borgere efter mødet.

De havde forberedt et talepapir, som blev gennemgået for ministeren. Alle punkter er baseret på underskriftsindsamlingens såkaldte “krav, ønsker og håb” som fremgår i faktaboks.

Borgerne ønsker, at ministeren bliver fuldstændig klar over, at der foregår ulovlig sagsbehandling, og det ofte er umuligt for syge borgere at komme i ordentlig dialog med deres kommune. Rie Grenaa har eksempelvis gentagne gange forsøgt at komme i dialog med Næstved Kommunes jobcenter, men må gang på gang selv råbe kommunen op, når sagsbehandlingstider bliver overtrådt uden forklaring. Fremgangsmåden er med til at frustrere og presse syge borgere yderligere, og gør dermed dialogen med sagsbehandlere endnu sværere, påpeger Rie.

De tre borgere har via Aktion Syg i Danmark bevægelsen indsamlet masser at konkrete eksempler, som de beskrev for ministeren mandag.

Læs også: Socialkrise: Mette F. åbner døren

“Retssikkerhedslovens krav om offentliggørelse af sagsbehandlingstider er meget langt fra at blive overholdt. På personsagsplan er lovbruddene uhyggeligt mange. De spænder fra manglende sagsbehandling til at kendelser fra Ankestyrelsen og Ombudsmanden tilsidesættes. Og fra forsøg på at begrænse sygdomsramtes ytringsfrihed til sagsbehandlere, der påtager sig lægekompetence og kræver medicinering og operationer,” fortalte de.

De tre borgere mener, at deres historier og eksempler gjorde indtryk.

“Det virkede som om, ministeren var lydhør overfor vores budskab om, at kommunerne skal overholde loven, og bør straffes for at spekulere i refusioner og misligholde frister for sagsbehandlingen,” siger de tre kvinder.

Læs også: Middelklassens velfærdssamfund

De mener, at kontanthjælp er blevet en parkeringsplads for syge borgere mens kommunerne langsomt sagsbehandler hver enkelt borger efter samme regler og rammer.

“Afskaffelse af kontanthjælp til sygdomsramte er en mærkesag for os. De store ventetider, når vi ser på udredning af sygdomme og deres konsekvenser, ligger ikke primært  i sundhedsvæsenet. De ligger i kommunerne. Og kommunerne skal ikke kunne parkere sygdomsramte på systemets billigste ydelse, mens sagsbehandlingen går helt i stå. Eller mens der kræves den ene arbejdsprøvning efter den anden. Og det ene hold undersøgelser og lægeerklæringer efter det andet,” sagde de tre borgere til Mette Frederiksen.

 

Mest Læste

Annonce