Transport- og Bygningsministeriet

Transport- og Bygningsministeriet

Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

Telefon: 4171 2700 Website: www.trm.dk E-mail:

Transport- og Bygningsministeriet

Artikler

 • Ny strategi skal løfte dansk luftfart
  19.01.16 Infrastruktur

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har i dag lanceret arbejdet med en ny strategi, der skal styrke danske lufthavne og luftfartsselskaber og sikre gode flyforbindelser, både indenrigs og i forhold til udlandet.

 • Nemmere for cyklister at komme frem i trafikken - forsøg med højresving for rødt
  21.11.13 Infrastruktur

  Fra den 21. november 2013 bliver krydsene Gladsaxe Møllevej / Hillerødmotorvejen og Mørkhøjvej / Hillerødmotorvejen de første af en række kryds på statsvejnettet, hvor det som et forsøg for cyklister vil være lovligt at foretage højresving for rødt. De udvalgte kryds er fordelt i hele landet, men findes hovedsageligt i og ved større byer. Krydsene vil være markeret med et tydeligt skilt, som viser, at højresving for rødt er tilladt for cyklister.

Navne

Pressemeddelelser

 • Politisk aftale om grønne busser og klimasamarbejdsaftaler
  23.04.20 Infrastruktur

  Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige en aftale, der udmønter 75 millioner kroner til grønne regionale busser, ligesom transportministeren skal indgå klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med landets største kommuner. Begge tiltag skal være med til at accelerere den grønne omstilling af bustrafikken frem mod 2030.

 • Ny grøn erhvervsrabat på Storebælt
  16.04.20 Infrastruktur

  For at tilskynde virksomhederne til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer og for at forenkle erhvervsrabatterne på Storebæltsforbindelsen har et bredt politisk flertal (regeringen, RV, SF, V, DF, K og LA) besluttet at omlægge rabatterne, så der kun gives rabat ved brug af de mest miljøvenlige køretøjer.

 • Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i infrastruktur
  13.03.19 Infrastruktur

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur.

 • Bredt flertal sætter udbud af Fremtidens Tog i gang
  02.02.18 Infrastruktur

  Flertal i Folketinget enig om samlet udbud, hvor leverandøren af de tog, som skal erstatte DSB’s nuværende togflåde, også får opgaven med at vedligeholde dem.

 • Projektarbejde for nye motorveje i Jylland og på Sjælland går igang
  31.03.17 Infrastruktur

  Kommissorierne for undersøgelserne af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse ligger nu fast, og Vejdirektoratet kan gå i gang med arbejdet.

 • Vejinfrastruktur på finansloven: E45 udvides og havnetunnel undersøges
  18.11.16 Infrastruktur

  Med indgåelse af finansloven for 2017 sætter regeringen hak ud for en række vejinfrastrukturprojekter, som fremgår af regeringsgrundlaget. Det gælder blandt andet en udvidelse af motorvejsstrækningen på E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S.

 • Billigere færgebilletter til og fra Bornholm og Samsø
  11.08.16 Infrastruktur

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har indgået en aftale med rederiet Danske Færger A/S, der vil sikre billigere færgebilletter til og fra Bornholm og Samsø.

 • Regeringen sikrer ro om finansieringen til privatbanerne
  02.02.16 Infrastruktur

  Regeringen fastholder de nuværende fordelingsnøgler for bloktilskud og investeringstilskud – også efter 2016. Dermed får regionerne klarhed om fordelingen af deres tilskud til driften og vedligeholdelsen af privatbanerne.

 • Minister kræver grundig redegørelse om sløs med persondata i DSB
  13.08.15 Ledelse

  Ifølge DSB er over 10.000 DSB-kunder ved en fejl blevet udsat for, at personoplysninger, de har givet til DSB Plus, er sendt til andre. Transport- og bygningsministeren er stærkt bekymret.

 • Transport- og bygningsministeren indkalder Femern-forligskreds
  30.06.15 Infrastruktur

  Uventet lav EU-støtte på 4,4 mia. kr. får den nytiltrådte transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt til at reagere.

 • Analyse: Togfonden kan give 28.000 nye arbejdspladser
  13.04.15 Infrastruktur

  En ny rapport om behovet for arbejdskraft som følge af Togfonden viser, at de store jernbaneinvesteringer kan skabe nye arbejdspladser svarende til over 28.000 årsværk. Op til 24.000 årsværk kan blive besat af dansk arbejdskraft, og det er 4.000 flere end hidtil antaget.

 • Lovændring skal sikre bedre lønvilkår for gods- og buskørsel
  25.03.15 Politik

  Regeringen fremsætter i dag et lovforslag, der skal stramme op på reglerne om, at chauffører på danske lastbiler skal aflønnes efter det danske overenskomstniveau, når der køres i Danmark. Forslaget er en udløber af regeringens aftale om social dumping med SF og EL. Samtidig udsendes et supplerende lovforslag i høring, der også skal sikre lønvilkårene på gods-, bus- og taxiområdet.

 • Flere afgange og flere siddepladser i togtrafikken
  11.03.15 Velfærd

  Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået en aftale om en kontrakt for DSB, der gælder i ti år. Den stiller krav om flere togafgange og siddepladser, skærpede krav om tog til tiden, og den gør det muligt for DSB at indlede indkøb af el-tog.

 • Nyt anlægsbudget for Femern Bælt-projektet
  17.02.15 Infrastruktur

  - Lige nu er Femern Bælt-forbindelsen i en afgørende fase, hvor de samlede udfordringer og risici ved projektet er blevet større. Og de udfordringer skal vi have afklaret og reduceret mest muligt, inden byggeriet kan gå i gang, siger Magnus Heunicke efter at Femern A/S har fremlagt et anlægsbudget baseret på konkrete priser fra de bydende entreprenører. Anlægsbudgettet er højere end hidtil skønnet, og de samlede risici ved projektet er øget.

 • Analyse: Femern Bælt-forbindelsen gør Danmark og Europa rigere
  08.01.15 Velfærd

  Ny samfundsøkonomisk analyse af Femern Bælt-projektet viser, at den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland er en god investering. Projektet har en forretning på 5,0 pct. for Europas vedkommende. Det ligger over de 4 pct., som er grænsen for, hvornår samfundet bliver rigere af de investeringer, vi foretager.

 • 40 millioner til supercykelstier og cykelparkering i hele landet
  11.12.14 Infrastruktur

  Regeringen har sammen med DF, SF og EL udmøntet ca. 40 mio. kr. til at fremme cyklismen i Danmark. De mange millioner går til supercykelstier og cykelparkering og vil styrke forholdene for cyklister i hele landet, så det bliver lettere at tage cyklen i hverdagen.

 • Regionaltogstrafikken i Nordjylland overdrages til nordjyderne
  24.11.14 Infrastruktur

  Regeringen har besluttet at overdrage DSB's regionaltogsdrift i Nordjylland til regionen og Nordjyske jernbaner. Beslutningen er netop blevet tiltrådt af Folketinget Finansudvalg, som har godkendt et aktstykke om sagen.

 • EU-alliance mod social dumping vokser
  09.10.14 Infrastruktur

  Transportminister Magnus Heunicke har ved et ministerrådsmøde præsenteret syv konkrete forslag til klarere regler mod ulovlig cabotagekørsel. På rådsmødet diskuterede ministrene bl.a. muligheden for et åbent marked for civile droner i EU.

 • Storebæltsforbindelsen giver Danmark 379 milliarder
  18.09.14 Infrastruktur

  En samfundsøkonomisk analyse viser, at Storebæltsforbindelsen over en periode på 50 år giver det danske samfund en gevinst på 379 milliarder kr. – og størst gevinst til Fyn.

 • Endnu et vejprojekt åbner før tid
  01.07.14 Infrastruktur

  De første 11 kilometer motorvej mellem Hårup og Låsby ved Silkeborg åbner et år før tid. Det fortæller Vejdirektoratet. - Jeg er flere gange – senest i den forløbne uge – stødt på myten om, at store infrastrukturprojekter altid overskrider budgetter og tidsplaner. Men faktisk har vi de seneste år set mange store infrastrukturprojekter være foran tidsplanen og være billigere end budgetteret. Og det er jo positivt, siger trafikminister Magnus Heunicke.

 • EU-alliance mod social dumping er styrket
  06.06.14 Velfærd

  Transportminister Magnus Heunicke var i dag i Luxembourg for at møde sine europæiske ministerkolleger. På mødet talte ministrene blandt andet om EU’s uklare regler om lastbilers adgang til at udføre cabotagekørsel. Det er cabotagekørsel, når udenlandske vognmænd med udenlandske chauffører kører godstransporter internt i Danmark.

 • Togfondsprojekter bliver skudt i gang før tid
  02.06.14 Infrastruktur

  Regeringen har sammen med SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten besluttet at fremrykke investeringer i Togfonden for 3,3 mia. kroner. Det betyder, at en række projekter i Togfonden bliver færdig før tid, og samtidig betyder det op mod 2500 flere arbejdspladser frem mod 2020 til gavn for samfundet.

 • Danskerne sender færre breve og mailer mere
  27.05.14 Infrastruktur

  Med ændringen af postloven i februar 2014 er rammerne for Post Danmarks landsdækkende indsamling og omdeling af post lagt fast til og med 2016.

 • Forligskreds vælger jernbaneløsning til Billund
  14.05.14 Infrastruktur

  Forligskredsen bag Togfonden (Regeringen, DF, SF og EL) er blevet enige om, at den ny baneforbindelse til Billund skal være en jernbane fra Jelling til Billund.

 • Billigere billetter skaber flere rejser i den kollektive trafik
  16.04.14 Infrastruktur

  Trafikstyrelsen har netop færdiggjort en evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretiden, også kaldet off peak rabatten. Rapporten konkluderer, at off peak rabatten understøtter målsætningen om at øge antallet af kunder i den kollektive trafik og fremskynder udbredelsen af rejsekortet

 • Passagererne får stærk stemme
  04.04.14 Infrastruktur

  En ny uafhængig stemme, Passagerpulsen, skal fremover tale passagerernes sag og skaffe ny faktabaseret viden om kollektiv trafik og passagererne. Trafikselskaber, jernbaneoperatører og pendlertalsmænd bakker op om tankerne bag Passagerpulsen

 • Tryghed om siddepladser i regionaltrafikken
  02.04.14 Infrastruktur

  Forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik er blevet enige om at udmønte 780 mio. kroner til køb af 67 dobbeltdækkervogne. Samtidig reserveres ca. 420 mio. kr. til køb af el-lokomotiver. Aftalen skaber tryghed om antallet af siddepladser i togtrafikken, og vi bliver mindre afhængige af IC4-togene.

 • Kameraer og politi skal bremse ulovlig cabotage
  31.03.14 Infrastruktur

  Regeringen har besluttet at tage nye midler i brug i kampen mod ulovlig cabotage. Kameraer med nummerpladekontrol og skrappere politiefterforskning bliver sat ind mod snyd og social dumping. Transportminister Magnus Heunicke vil desuden kæmpe for klare regler på europæisk plan.

 • 26 mio. kr. til styrket kollektiv trafik i yderområderne
  31.03.14 Infrastruktur

  Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blevet enige om at udmønte ca. 26 mio. kr. til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne i Danmark.

 • Millioner til forbedring af lokal trafiksikkerhed
  13.03.14 Infrastruktur

  Der sættes nu ind på udvalgte steder over hele landet for at bekæmpe ”sorte pletter” i trafikken. Samlet afsættes 66,2 millioner til f.eks. forbedring af rundkørsler, krydsombygninger og tiltag, der øger trafiksikkerheden på udsatte steder.

 • Bred aftale om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhedsbyer
  15.11.13 Infrastruktur

  Forligskredsen bag ”En grøn transportpolitik” (S, RV, SF, V, DF, LA og K) har i dag indgået en transportaftale om 130 mio.kr. til nye initiativer til fremme af energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhed.

 • Transportministeriet etablerer Center for Transport, Miljø og Klima
  12.09.13 Infrastruktur

  Transportsektoren står over for en række store udfordringer på miljø og klimaområdet. Med henblik på at styrke indsatsen for miljø og klimaarbejdet og sikre sammenhæng til andre centrale transportpolitiske områder etablerer Transportministeriet nu Center for Transport, Miljø og Klima, der skal arbejde med udviklingen af ministeriets analyser af bl.a. grønne transportløsninger.

 • Udbud skal sikre ladestandere til elbiler
  04.09.13 Infrastruktur

  Regeringen vil sikre bedre vilkår for elbilerne herhjemme. Derfor har transportminister Pia Olsen Dyhr og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i dag tiltrådt en anbefaling fra Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen om at forberede et udbud, der skal gøre det muligt at sætte ladestandere til elbiler op på det overordnede vejnet.

 • Transportminister Pia Olsen Dyhr baner vejen for grøn transport
  26.08.13 Infrastruktur

  I forlængelse af Klimaplanen, der netop er udgivet, vil transportministeren undersøge hvordan man kan arbejde systematisk med CO2 reduktioner på transportområdet. Regeringen har en ambitiøs målsætning om at gøre det danske samfund, herunder transportsektoren, fossilfri i 2050.

 • Massiv EU-støtte til danske transportprojekter
  11.07.13 Infrastruktur

  EU-medlemslandene har godkendt Europa-Kommissionens forslag til hvilke europæiske transportprojekter, der får tildelt EU-støtte. Beslutningen betyder bl.a., at der tildeles yderligere ca. 87 mio. kr. til Femern Bælt-forbindelsen. Samlet tildeles der i alt ca. 790 mio. kr. i EU-støtte til danske projekter, hvoraf størstedelen går til jernbaneprojekter.

 • Ny aftale om supercykelstier
  17.05.13

  Forligskredsen for bedre og billigere kollektiv trafik (Regeringen, EL og DF) er i dag blevet enige om at afsætte 172 mio. kr. til at styrke cyklismen. Med dagens transportaftale er regeringen, EL og DF enige om at udmønte ca.172 mio. kr. til etablering af supercykelstier i de fem største danske byer.

 • Trængselskommission
  12.06.12

  Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om sammensætningen af den kommission, der skal se på, hvordan trængselsproblemerne i hovedstadsområdet kan løses.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner