Foto fra havmiljøvogterkampagnen 2018. Foto: Kristian Vinther Brøndum.

Tre ministre går sammen om at bekæmpe svineri i naturen

En renere skovbund, et renere hav og renere vejkanter. Det er målsætningen bag den landsdækkende kampagne, som transportministeren, miljøministeren og forsvarsministeren lancerer i dag.

En fælles kampagne med sloganet ”Tak for ingenting… i naturen,” skal få danskerne til at holde op med at smide affald i naturen, i havene eller langs vejene, hvor det sviner og forurener.

"Vi ved, at plastik i havet ødelægger hele jordens økosystem, at et cigaretskod smidt i græsset er op til fem år om at nedbrydes, og at efterladt affald langs vejene koster millioner om året i opsamling og rengøring,"  siger transportminister Benny Engelbrecht. 

"Derfor lancerer vi denne kampagne for at sikre, at en tur ud i det fri ikke forstyrres af tomme plastikflasker, og at vi kan køre en tur på motorvejen uden at blikket generes af synet af affald i vejkanterne," 

Forsvarsminister Trine Bramsen supplerer:

"Mange af vores ansatte og frivillige i Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet har valgt deres arbejde, fordi arbejdspladsen netop er naturen. Som organisation arbejder vi hver dag i skoven, på søen og for naturen."

"Derfor bakker vi helhjertet op om en renere natur og har i mange år sat handling bag ordene. Siden 2006 har Søværnets havmiljøvogterordning med hjælp fra tusindvis af frivillige danskere fjernet enorme mængder plastic og affald fra vores have og kyster. Men den største hjælp vil være, hvis affaldet ikke endte i naturen i første omgang. Derfor siger vi nu ”tak for ingenting…!."

"Naturen skal være natur - ikke skraldespand. Plastik og andet affald i naturen er en trussel for vores dyr, natur og miljø. Så tak til alle dem, der er med til at sikre, at en tur i skoven ikke bliver et forhindringsløb mellem pizzabakker, cigaretskod og slikpapir. Vi kan alle gøre en forskel, og det vil vi gerne minde danskerne om med kampagnen," siger miljøminister Lea Wermelin.

Kampagnens slogan starter med et ”Tak,” og deri ligger der en vigtig pointe, fortæller transportminister Benny Engelbrecht:

"Vi ønsker at sige tak til alle dem, der hjælper med at skåne miljøet, redde dyrene og spare os for en masse penge. Eller sagt på en anden måde: Tak til dig, der hjælper med at holde landet fri for affald, så vi alle kan nyde det uden forstyrrelser."

Helt konkret udføres kampagnen i den kommende tid af tre myndigheder under de deltagende ministerier, nemlig Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen og Søværnskommandoen.

Under kampagnens paraply vil styrelserne hver især lancere indsatser, hvor sloganet vil ændre form alt efter fokusområde, fx:
- ”Tak for ingenting … i vejkanten”
- ”Tak for ingenting … i skovbunden”
- ”Tak for ingenting … i vandkanten”

Det første tak går ud til trafikanterne

Vejdirektoratet affyrer startskuddet på hele indsatsen med deres kampagne – ”Tak for ingenting … i vejkanten,” der lanceres i dag og løber frem til den 31. marts.

Trafikanterne vil blandt andet møde kampagnen på skilte langs tilkørselsramper til motorvejen, på rastepladser samt på bannerannoncer. Derudover vil man kunne finde kampagnens budskaber på Vejdirektoratets Facebook og Twitter samt på www.vejdirektoratet.dk/takforingenting.

"Hvert år opsamler Vejdirektoratet omkring 700 tons affald langs de danske statsveje. Affald, som er til gene for miljøet og de tusinder af trafikanter, der færdes på vejene. Det understreger, at der er stor brug for en kampagne, der kan minde trafikanterne om, at man skal smide affaldet i skraldespanden eller tage det med hjem," siger transportminister Benny Engelbrecht.

Miljøstyrelsen og Søværnskommandoen lancerer kampagnen i 2021.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 08.04.21 Bæredygtighed
  Nu får svanemærket nyt fokus

  Mange producenter vil gerne være med til at reducere klimabelastningen og fremme en mere cirkulær økonomi, hvor vi bruger ressourcerne igen og igen. Svanemærkets nye krav til udemøbler, legeredskaber og parkudstyr er netop udarbejdet med dette for øje.

 • 08.04.21 Bæredygtighed
  Nyt innovationscenter skal fastholde Danmarks økologiske førertrøje

  Der er lang vej til at fordoble det økologiske areal i Danmark igen. Derfor skal fokus rettes på innovation og udvikling, og det skal et nyt innovationscenter hjælpe med. Minister mener, at det kan styrke konkurrenceevnen.

 • 31.03.21 Bæredygtighed
  Dyrevelfærden er en vigtig del af fremtidens bæredygtige landbrug

  Foråret er på vej og det betyder, at Økodag er nær. Det er festdagen, hvor de økologiske køer hopper ud på græs. Økodag er essensen af dyrevelfærd, men økologien skal blive ved med at udvikle sig. I Økologisk Landsforening arbejder vi med mange projekter, der skal højne dyrevelfærden for de økologiske dyr.

 • 31.03.21 Bæredygtighed
  Regeringen vil have mere ambitiøse mål for energisektoren i EU

  Når EU til sommer skal forhandle nye mål for energisektoren, vil regeringen arbejde for, at målene for vedvarende energi og energieffektivitet øges markant. Derfor går regeringen allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande.

 • 29.03.21 Bæredygtighed
  Regeringen vil beskytte havets vilde natur

  19 områder i havet omkring Danmark bliver nu beskyttet, så vi går fra ca. 19 procent beskyttelse på havet til med de nye områder at beskytte ca. 30 procent. I 12 af områderne vil der for første gang være streng beskyttelse af livet i havet. Samtidig udpeges 6 nye fuglebeskyttelsesområder på mere end en million hektar