Effektiv lederuddannelse: Fire topledere fortæller

Ledelse

28/05/2019 13:45

Gennem 37 år har KIOL uddannet topledere i den offentlige sektor. Mød fire af dem her

Med Ledelseskommission og Sammenhængsreform er der kommet nyt fokus på krav til ledere i den offentlige sektor. I de kommende år skal lederne i højere grad arbejde på at udvikle en personlig ledelsespraksis, som understøtter en bedre sammenhæng i den offentlige sektor.

Én uddannelse har i snart fire årtier uddannet offentlige ledere, KIOL Executive.
Filosofien bag uddannelsen er, at det værdimæssige og personlige ståsted i lederlivet er en bærende søjle i et lederudviklingsprogram, sammen med tæt faglig inspiration og tilknyttet en ledernetværksgruppe.  

Topledere har brug for at udvikle resiliens og robusthed, så de kan navigere mellem vanskelige krav og opgaver. Og det sker bedst med støtte til at udvikle det personlige lederskab. Man mødes i øjenhøjde med landets dygtigste professorer, konsulenter og andre ledere, og kan derfra arbejde konkret med sine daglige udfordringer. KIOL fungerer som et håndgribeligt og praktisk modstykke til tidens store udbud af masteruddannelser med stort bogligt pensum, opgaveskrivning og eksaminer.

Arbejdspladserne skal udvikle nye teknologiske løsninger og medarbejderne skal have mere tid til deres kerneopgaver. Det stiller store krav til fremtidens offentlige leder, og fordrer viden, kompetencer og ledelsesfaglighed indenfor et meget bredt spektrum af opgaver.

KIOL Executive tager udgangspunkt i de helt konkrete opgaver, lederen står med til daglig, og kobler det med nyeste viden om ledelse, styring og kommunikation. KIOL er en hands-on, engageret og praksisrettet ledertræning, uden krav om tidskrævende forberedelse mellem de enkelte intense sessioner.

Fire deltagere fortæller her om deres erfaringer og udbytte af uddannelsen.

Det fortrolige rum
Lone Becker, der er direktør, Beskæftigelses- Social og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune er dimittend fra KIOL.

”Når du bliver ansat som leder, bliver du ansat på dine faglige kompetencer, men der sker ofte det, at det kommer til at gå dig meget på som person. Det er hårdt at være topleder. Det væsentlige ved KIOL i forhold til et mastermodul i personligt lederskab er, at her kommer du til at arbejde med dig selv i praksis, hvis du vil det, og det kan være et godt fundament til at styrke det inde i dig som gør, at du ikke vælter når du kommer i modvind.”

Hun mener, at det væsentlige ved KIOL er, at man som leder arbejder med sit eget personlige lederskab i de daglige opgaver. På uddannelsen har hun fundet et netværk af ledere, som hun kan drøfte sit personlige lederskab med:

KIOL

KIOL ExecutiveEn offentlig lederuddannelse for topledere i stat, kommuner og regioner.Ingen specifikke uddannelseskrav for optagelse, men krav til din ledelsesplacering på højt niveau.7 sessioner à 3 dage i Danmark, og en International studierejse.Uddannelsen blev grundlagt i 1982 i et samarbejde med Danmarks Forvaltningshøjskole og blandt andet KL og Finansministeriet.Den ét-årige uddannelse har været afholdt hvert eneste år, de 37 år den har eksisteret, og næsten 2000 topchefer i det offentlige har i den tid gennemgået uddannelsen.KIOL har løbende fornyet og tilpasset sig de skiftende behov inden for ledelse. Uddannelsen er både praksisnær og håndgribelig. Du kan læse mere om uddannelsen på kiol.dk

”Vi sidder alle sammen i nogle jobs, hvor vi skal virke selvsikre. Også selvom man ikke altid er det. Dét, så at have en rum, hvor man kan tage diskussionerne på et helt andet niveau. Dét at have en rum, hvor det ikke handler om magt, men ren omsorg for hinanden, det gør da, at man kan dannes på en helt anden måde. I stedet for det rum, hvor du er i konkurrence med hinanden og skal præstere. Her kan man godt tillade sig at sige, at det her har jeg ikke rigtig styr på.”

Praksisnært arbejde med personligt lederskab
Anne Bukh, koncerndirektør i Region Nordjylland er glad for sin uddannelse her flere år efter hun gennemførte.

”På KIOL får man ikke så meget teori, men man bliver konfronteret med sin egen ledelsesstil,” siger hun og peger på, at høje krav til at bruge redskaberne fra uddannelsen i praksis bidrager til, at man bliver en bedre leder.

Hun mener, det er vigtigt, at man løbende udvikler sig som leder, og at praktiske og håndgribelige værktøjer er at foretrække frem for teoretisk viden:

“Hvis en leder tager en master, så får man en masse teoretisk viden, men bliver ikke nødvendigvis en bedre leder. På et KIOL-forløb, er der en større chance for, at man får en bedre leder i sin organisation, end hvis de får en master”

KIOL er dog langt fra en sovepude:
“Det kræver høj disciplin. Når man har fået en opgave, så løser man den,” siger Anne Bukh.

Udvikler det personlige lederskab
Martin Østergaard Christensen, der direktør for Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Århus Kommune har også været på KIOL:

”Jeg havde været leder i ca. 10 år, da jeg gik i gang med uddannelsen. I de 10 år havde jeg oparbejdet mange forforståelser af min egen personlige ledelsesstil, hvad jeg kunne og ikke kunne. Jeg havde også oparbejdet mange forforståelser af hvad de organisationer jeg var i, havde brug for – og hvad det var jeg tilførte.”

Året på KIOL ændrede Martin Østergaard Christensens opfattelse af, hvordan han var som leder, og han blev udviklet i sit personlige lederskab, siger han i dag.

“At stifte bekendtskab med adaptivt ledelse har betydet meget meget. Hvordan sætter du dig selv i spil i en langvarig løsning af et organisatorisk problem? Hvad er det for en løsning, du er i gang med, og hvor meget går du selv personligt ind i det? Hvor meget sætter du dit privatliv på spil, hvor meget sætter du din lønindtægt på spil i en potentiel fyring – for at gøre det rigtige?”

Blev afklaret som leder
For Kasper Håkansson, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Beskæftigelsesministeriet, var uddannelsen et vendepunkt:

”Jeg er blevet meget mere reflekteret og afklaret om, hvilken type leder jeg gerne vil være, og hvilke værdier, jeg vil fastholde også i mit lederskab. Dertil kommer så en masse konkrete redskaber, som er bygget ovenpå: Strategisk ledelse, faglig ledelse og personaleledelse,” siger han efter forløbet.

 

Læs mere om tankerne bag KIOL her i et interview med chefkonsulenterne bag

 

Mest Læste

Annonce