Afdækning af lægeperspektiver på Fælles Skolebænk i Region Hovedstaden

25/10/2012 13:45

KORA

Når læger skal motiveres til at deltage i tværfaglig og tværsektoriel uddannelse i forbindelse med forløbsprogrammerne, er der behov for at tage afsæt i konkrete opgavefællesskaber, hvor lægerne kommer i kontakt med relevante fagpersoner fra lokalområdet.

Det er en af konklusionerne i denne undersøgelse af Region Hovedstadens kompetenceudviklingsforløb Fælles Skolebænk, der sigter mod at forbedre samarbejdet mellem kommune, sygehus og almen praksis omkring deres fælles patienter med KOL og diabetes.

Undersøgelsen har haft fokus på at analysere lægernes perspektiv på Fælles Skolebænk og deres præferencer for kompetenceudvikling. Udgangspunktet har været, at meget få læger har tilmeldt sig Fælles Skolebænk.

Rapporten konkluderer desuden, at Fælles Skolebænk i højere grad tiltaler praktiserende læger end hospitalsansatte læger, og at mange af lægerne har en oplevelse af, at det lægefaglige og kliniske arbejde ofte går tabt i tværfaglig og tværsektoriel undervisning. Derfor har denne type aktiviteter lav prioritet sammenlignet med klinisk kompetenceudvikling og videndeling internt i egen organisation.

Mest Læste

Annonce