Næsten 300 skoler forsvundet på to år

22/03/2013 10:55

KORA

Siden 2004 er hver femte folkeskole i landet blevet lukket eller sammenlagt, viser en analyse fra KORA.

Der er blevet færre og større skoler i Danmark, og i de seneste to år er udviklingen gået rigtig stærkt: I 2011 og 2012 har kommunerne lukket 127 skoler og sammenlagt 157 skoler. Det betyder, at i alt 284 skoler er forsvundet på to år. I alt er der blevet lukket eller sammenlagt 491 skoler siden 2004.

Det viser en kortlægning af udviklingen i den kommunale skolestruktur fra 2004-2011, som KORA har lavet som et bidrag til Økonomi- og Indenrigsministeriets evaluering af kommunalreformen.

Hver femte skole er lukket eller sammenlagt

I forbindelse med de mange sammenlagte skoler er der også blevet oprettet en række nye skoler. Alt i alt svarer forandringerne til, at cirka 20 % af landets folkeskoler er lukket eller sammenlagt siden 2004.

Det betyder, at de skoler, der er tilbage, er blevet større: den gennemsnitlige skole er vokset fra 332 elever pr. skole i 2004 til 374 elever pr. skole i 2011.

Faldende elevtal er afgørende

Der er stor forskel på, hvor mange skoler den enkelte kommune har lukket. Analysen viser, at faldende elevtal har haft stor betydning for, om kommunen har måttet tilpasse sin skolestruktur. Typisk er elevtallet faldet mest i de kommuner, som i forvejen har små skoler. 60 % af de lukkede og sammenlagte skoler har således under 200 elever.

Analysen viser desuden, at kommunalreformens kommunesammenlægninger isoleret set ikke har haft betydning for forandringen af skolestrukturen. Selv om der er forskel på udviklingen i skolestrukturen i de sammenlagte og ikke-sammenlagt kommuner, så viser analysen, at det er udviklingen i elevtallet, der har betydning for, om kommunen har foretaget ændringer i deres skolestruktur.

Læs notatet

Læs om KORAs øvrige bidrag til evaluering af kommunalreformen

Mest Læste

Annonce