Døve børn med CI-apparat har stadig problemer

Velfærd

14/5/14 7:01

Ulla Haahr

Trods forbedrede behandlingsmuligheder har døve børn mange udfordringer i hverdagen. Det viser nye undersøgelser fra SFI, der også sætter fokus på, hvilke vilkår døve og hørehæmmede har i voksenlivet.

For et par årtier siden måtte døve børn lære tegnsprog for at kunne kommunikere med andre mennesker. I dag får døve børn et Cochlear Implantat, der er et elektronisk apparat til øret, som giver ellers døve børn mulighed for at høre og få talesprog. Men børnene har stadig et kommunikationshandicap, viser SFI i nye undersøgelser.

Socialt samvær er vanskeligt

For selvom børnene nu kan lære at læse og tale, så er det stadig anstrengende for dem at lytte. Det betyder, at de ikke er på lige fod med deres kammerater og derfor ikke fuldt ud lærer at begå sig socialt i skolen eller til fritidsaktiviteter som andre børn.

”Mange tror, at CI-apparater har løst problemerne og gjort døve børn hørende. Og det har de også et stykke ad vejen, men de har stadigvæk et handicap, og de går dårligere rustet ind i voksenlivet end normalt hørende,” siger seniorforsker Steen Bengtsson, der står bag projektet.

Sværere at uddanne sig og få job

Når det handler om døve og hørehæmmede voksne, er der også udfordringer. Selvom de ligner den almindelige befolkning på rigtig mange områder – fx når det gælder deltagelse i samfundslivet generelt, kontakt med andre, helbred og motionsvaner – så er der udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Døve og hørehæmmede voksne bliver ikke uddannet i samme grad som andre. Derfor er de heller ikke beskæftigede i ligeså høj grad som resten af befolkningen. Det fremgår af SFI’s undersøgelse, som også peger på, at årsagerne især er udfordringer i kommunikationen mellem den døve/hørehæmmede og omgivelserne. 

Undersøgelserne er bestilt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og finansieret af satspuljemidler.

Yderligere oplysninger: seniorforsker Steen Bengtsson, tlf. 33 48 08 67, email [email protected]

Udgivelse: Steen Bengtsson, Lena Bech Larsen, Mette Lindsay Sommer: Døvfødte børn og deres livsbetingelser. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 14:06

Omfang/pris: 160 sider /  160,- kr. inkl. moms.

Udgivelse: Lena Bech Larsen, Mette Lindsay Sommer, Steen Bengtsson: Døve og døvblevne mennesker. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 14:07

Omfang/pris: 176 sider /  170,- kr. inkl. moms.

Udgivelsesdato: 14. maj 2014

Køb/download: www.sfi.dk