Mangel på skilsmissekultur blandt etniske minoriteter

Velfærd

12/09/2014 13:24

Suleman Haider

Antallet af skilsmisser i etniske minoritetsfamilier er stigende. Men fraværet af normer omkring skilsmisse betyder ofte særlige udfordringer for børnene, viser den første undersøgelse om disse børn fra SFI.

Børn af indvandrere og flygtninge bliver i dag skilsmissebørn i et omfang, der nærmer sig danske børn. Undersøgelsen har fokus på etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande, og den belyser, hvilke særlige udfordringer disse børn har. Rollen som skilsmisseforælder svær Skilsmisser i etniske minoritetsfamilier sker i vid udstrækning i familier med sociale problemer – og næsten altid på morens initiativ.

Der går dog ofte lang tid med konflikter i ægteskabet, før skridtet til skilsmisse bliver taget, fordi forældrene stammer fra samfund, hvor der ikke er tradition for skilsmisse. Der mangler en form for skilsmissekultur, og rollerne som skilsmisseforældre kan være svære. Fraværende fædre Det betyder fx, at forældresamarbejde efter skilsmissen ofte er vanskeligt. Deleordninger eksisterer stort set ikke.

Børnenes kontakt med faren er ofte skrøbelig, og efterkommerbørnene har gennemgående mindre samvær med faren end danske børn. Det kan skyldes dårlige boligforhold, eller at faren har svært ved at tage omsorgsopgaven på sig, fordi det har været morens opgave. Faren stifter desuden oftere ny familie, og det kan også medvirke til svag tilknytning for børnene. Opvækst i fattigdom Moren bliver for det meste ved med at være enlig. Langt flere efterkommerbørn end danske har mødre, der står uden for arbejdsmarkedet, og som modtager kontanthjælp eller førtidspension.

Over halvdelen af efterkommerbørnene vokser op i fattigdom (OECD’s fattigdomsgrænser). ”Vores undersøgelse viser også, at voksne fagfolk omkring børnene i hverdagen mangler viden og derfor er berøringsangste om de særlige problemstillinger, børnene kan have,” siger seniorforsker fra SFI, Mai Heide Ottosen, der har ledet undersøgelsen. Undersøgelsens resultater baserer sig på dybtgående interview med over 80 børn, forældre og fagpersoner samt kvantitative data. I forbindelse med undersøgelsen bliver der udgivet en pjece henvendt til fagpersoner. Egmont Fonden har støttet projektet, der er blevet til i samarbejde mellem SFI og Børns Vilkår.

Mest Læste

Annonce